zonder appel


zonder appel 1.0

(recht)

zonder mogelijkheid tot hoger beroep

Algemene voorbeelden


We zouden een apart rechterlijk college kunnen instellen dat de zaken die aan rechters worden voorgelegd een eerste screening geven. Alle zaken die al op het eerste zicht volkomen kansloos zijn zouden er dan uitgehaald kunnen worden en met een enkele wisseling van opinies en een kort vonnis kunnen worden afgedaan zonder appel of cassatie.

http://akasdorp.wordpress.com/2012/04/10/de-klacht-van-brenninkmeijer/

zonder appel 2.0

algemeen, buiten het rechtsdomein: zonder de mogelijkheid om tegen een beslissing beroep aan te tekenen

Betekenisbetrekking


generalisering
Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

Algemene voorbeelden


Art. 6: De beslissing van de scheidsrechter is zonder appel, daar waar het een kwestie van feitelijke aard is met uitsluiting van kwesties met betrekking tot de toepassing der reglementen.

http://home.pi.be/~hfaes/Regl_2003.htm,