zware zee


zware zee 1.0

onstuimige golving van het zeeoppervlak met diepe, steile golfdalen en overstortende kammen

Algemene voorbeelden


Om de boot recht in de golven te houden bij zware zee, gebruikt men een drijfanker.

http://www.seamasters.be/info/ankers.htm,