CBS


CBS 1.0

((vooral) in Nederland, onderzoekgerelateerde organisaties [instellingen en organisaties])

Centraal Bureau voor de Statistiek

Semagram


Het CBS…

is een onderzoeksinstituut; is een organisatie

 • [Functie] dient om betrouwbare statistische informatie te verschaffen, op grond waarvan het maatschappelijk debat over tal van kwesties gevoerd kan worden
 • [Plaats] heeft vestigingen in Den Haag (Voorburg), Heerlen en op Bonaire
 • [Tijd] is opgericht in 1899
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is onafhankelijk
 • [Activiteit of handeling] doet onderzoek naar de Nederlandse samenleving en publiceert statistische informatie daarover
 • [Organisatie en organisatiewijze] is (sinds 2004) een zelfstandig bestuursorgaan

Algemene voorbeelden


Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/organisatie

Het CBS kwam vanochtend met nieuwe werkloosheidscijfers. Sinds mei stijgt het aantal werklozen weer met gemiddeld 4000 per maand naar 313.000 in juli. De stijging deed zich uitsluitend voor in de leeftijdsgroepen 15 tot 25 jaar en 25 tot 45 jaar.

https://nos.nl/artikel/2297598-de-vaart-gaat-eruit-verwachte-groei-slechts-1-4-procent.html,

Het CBS is opgericht in 1899.

http://www.onlineconferentie.nl/

De Nederlandse economie kromp volgens het CBS in het eerste kwartaal met 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder, het derde kwartaal krimp op rij. Daarmee blijft Nederland in een recessie.

de Volkskrant,

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) had zelfs het plan opgevat om een knooppunt beleidsinformatie in te richten [...]. Naar het zich laat aanzien zal het CBS de functie van informatieknooppunt voor het ministerie kunnen vervullen. Het SZW-plan leidde tot Kamervragen over de departementale statistiekproductie. Een inventarisatie daarvan door de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) heeft vervolgens uitgewezen dat de productie van (officiële) statistieken grotendeels bij het CBS plaats vindt. Buiten het CBS groeit de productie van statistische informatie echter sneller. Voor het CBS aanleiding om de eigen positie onder de loep te nemen en zijn rol te bepalen in de informatievoorziening en mogelijke verbeteringen daarvan.

http://www.cbs.nl/nl/organisatie/corporate-informatie/jaarverslag/CBS-Jaarverslag.pdf,

Waar veruit de meeste pensioenfondsen hooguit de prijsindex van het CBS van circa 3% hanteren om de pensioenen aan de inflatie aan te passen, volgt PGGM de loonstijging in de sector.

http://www.pggm.nl/Over_PGGM/Archief/Hogepremieprijs.asp#1,

Het aantal personen dat door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd wordt in het uitvoeren of verkrijgen van betaald werk is vorig jaar licht gestegen. Deze toename kwam vrijwel geheel voor rekening van vrouwen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

http://www.jobnews.nl/jobnews/2_ArbVoorw/ArbVoorw_2_d.html?CATEGORY_ID=15

Momenteel worden gegevens van bedrijven en instellingen, naast een aantal kleine registraties, nog in vier grote registraties (LISV, de Belastingdienst, het CBS en de Kamers van Koophandel) vastgelegd.

http://ciconline.ez.nl/files/DeDigitaleDelta.pdf,

In februari waren er volgens het CBS, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 481.000 mensen werkloos; 23.000 minder in vergelijking met februari 1994.

NRC,

Het aatal consumenten dat winkelt op internet heeft dit jaar een sprong gemaakt. Uit een peiling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) di voorjaar blijkt dat 8,8 miljoen mensen meldden weleens een aankoop op internet te hebben gedaan. In de twee voorgaande jaren ging het om ongeveer 7,5 miljoen personen. Dat heeft het CBS dinsdag bekendgemaakt.

de Volkskrant,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • CBS-academie
 • CBS-baas
 • CBS-beleid
 • CBS-cijfers
 • CBS-directeur
 • CBS-directeur-generaal
 • CBS-econoom
 • CBS-gebouw
 • CBS-gegevens
 • CBS-herbeleggingsindex
 • CBS-koersindex
 • CBS-medewerker
 • CBS-onderzoek
 • CBS-onderzoeker
 • CBS-publicatie
 • CBS-rapport
 • CBS-studie
 • CBS-telling
 • CBS-uitkomst
 • CBS-vestiging
 • CBS-video
 • CBS-wet
 • CBS-woordvoerder
 • CBS-woordvoerster
 • CBS-zegsman

CBS 2.0

((vooral) in België, gemeenten [bestuur algemeen])

College van Burgemeester en Schepenen

Semagram


Het CBS…

is een bestuur

   Algemene voorbeelden


   Het CBS keurde in 2001 27 princiepsaanvragen voor subsidies aan niet beschermde gebouwen goed.

   http://www.brugge.be/jaarverslag/jv2001/2001_6.pdf,

   Na de gemeenteraadsverkiezingen kiest de gemeenteraad uit de raadsleden van de meerderheid het college van Burgemeester en Schepenen (CBS). Het CBS vergadert in principe elke week op maandag. De vergaderingen zijn niet openbaar.

   http://www.aalst.be/default.asp?rubriekid=644,

   Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) is het uitvoerende orgaan in de gemeente. Het CBS staat in voor het voorbereiden van de dossiers voor de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad, het dagelijks beheer van de gemeente en het toezicht op de gemeentewerken en het gemeentepersoneel.

   http://www.denderleeuw.be/index.php?pagina=hetbestuur&sectie=cbs,

   In dit document verklaart het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) dat ze het JeugdBeleidsPlan in het voorbije jaar heeft uitgevoerd zoals gepland en hoe ze de middelen van de Vlaamse Gemeenschap heeft ingezet. Deze verantwoordingsnota moet verplicht ter advies aan de jeugdraad voorgelegd worden en wordt ingediend door het CBS.

   http://www.jnet.be/virus/artikel.php?id=1503motorkap,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • CBS-vergadering

   CBS 3.0

   (tv)

   (Engels) Colombia Broadcasting System, Amerikaans televisienetwerk dat en Amerikaanse televisiezender die overal ter wereld te ontvangen is

   Semagram


   CBS…

   is een bedrijf

     Algemene voorbeelden


     Ik heb in de krant gelezen dat Bryant Gumble bij CBS een dezer dagen met zijn nieuwe ochtendshow zal beginnen, dus zap ik door, maar tevergeefs.

     Murfreesboro blues, Mart Smeets,

     Afgelopen zomer gingen in de Verenigde Staten een aantal nieuwssites failliet (onder andere ABPnews.com, een website gespecialiseerd in misdaadnieuws) of moesten flink bezuinigen (bijvoorbeeld Salon.com en de nieuwssites van NBC, CBS en Fox).

     http://www.bedrijfsfondspers.nl/downloadables/stimuleringsregeling-internet-informatieproducten.pdf,

     Dit gesprek tussen parlementsvoorzitter Ricardo Alarcon in Havana en de anti-castristische leider Jorge Mas Canosa, in Miami, werd donderdag door de Amerikaanse omroep CBS uitgezonden.

     De Standaard,

     Jansen maakte vorige week zijn debuut als tv-commentator bij CBS, tijdens de Amerikaanse selectiewedstrijden voor het WK zwemmen.

     Meppeler Courant,

     Anderen verhalen hoe soms ook moslims en Serviërs een plaatselijk pact sluiten om hun onwelgevallige Kroaten te verjagen. Wie wie is valt nauwelijks te zien. Alan Sweet, een 58-jarige chauffeur van het Amerikaanse tv-station CBS: "De ene partij bestaat uit dronken mannen met snorren en de andere partij bestaat uit dronken mannen met snorren."

     NRC,

     De Amerikaanse televisiemaatschappij CBS betaalde voor de exclusieve rechten om de Spelen van Lillehammer te mogen uitzenden 295 miljoen dollar.

     NRC,

     Vaste verbindingen


     CBS News


     1. afdeling van CBS die de nieuwsvoorziening verzorgt; ook: nieuwsuitzending van CBS

      De uitzending CBS News gaf geen verdere gegevens over het besluit, dat evenwel niet onverwacht komt.

      Meppeler Courant,

      Yep. Number One. Nummer één. On top of the world. Iets om toch op zijn minst apetrots op te zijn. Amerika, de meest productieve van allemaal. CBS News: 'Congratulations to the American worker this Labor Day. A United Nations report out today says you are the most productive worker in the world, producing 61thousand dollars worth of goods and services every year.' Zo klonk het gisteravond in het nieuws.

      http://www.nos.nl/radio1journaal/columns/timoverdiek/usaarbeidsethos.html,

      Er rijdt ook al een taxi rond, gehuurd in het verder gelegen Helena door een journalist van CBS News.

      De Standaard,

      In het begin van 2001 werden vele internetredacties van kranten en televisiestations in de Verenigde Staten, zoals van Murdochs News Corporation (News Digital Media), CNBC, CNN, CBS News en The New York Times, wegens slechte resultaten geïntegreerd met de nieuwsredactie, respectievelijk de krantenredactie, al dan niet in combinatie met het ontslag van medewerkers.

      http://www.bedrijfsfondspers.nl/downloadables/stimuleringsregeling-internet-informatieproducten.pdf,

     Woordfamilie


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • CBS-baas
     • CBS-programma
     • CBS-station
     • CBS-uitzending