NSA


NSA 1.0

(inlichtingendiensten [informatie algemeen], openbare orde en veiligheid [veiligheid])

(Engels, letterlijk 'Nationale Veiligheidsdienst') National Security Agency, inlichtingendienst van de Verenigde Staten, gespecialiseerd in het verzamelen en analyseren van elektronische informatie, vooral met behulp van internet, satellieten en het telefoon- en dataverkeer, en het decoderen van deze informatie met behulp van cryptoanalyse

Semagram


De NSA…

is een inlichtingendienst; is een organisatie

 • [Functie] dient om de veiligheid van de staat en zijn ingezetenen te garanderen
 • [Herkomst of oorsprong] is Amerikaans
 • [Plaats] heeft zijn hoofdcomplex, dat de omvang van een kleine stad heeft en de bijnaam Cripto City heeft, in Maryland
 • [Tijd] is in 1952 opgericht door president Harry Truman
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] was en is nog geheimer dan de meer bekende inlichtingendienst CIA en beschikt over een groter budget dan die CIA
 • [Activiteit of handeling] verzamelt heimelijk en met behulp van internet, satellieten en telefoon- en dataverkeer digitale informatie en decodeert en analyseert die informatie

Algemene voorbeelden


De CIA is niet de enige Amerikaanse spionage-arm. Een veel groter budget heeft de minder bekende National Security Agency (NSA), die met behulp van satellieten over de hele wereld gesprekken en communicaties kan afluisteren.

NRC,

Om zichzelf niet te verraden, gebruiken Colombiaanse drugshandelaars mobiele telefoons met een beveiliging van 251 bits. Zelfs het NSA heeft tien dagen nodig om zo'n sleutel te kraken.

De Standaard,

Het internet stond in rep en roer toen in het register van het Windows-besturingssysteem een variabele voorkwam die NSA-KEY werd genoemd. Heel veel mensen beweerden toen dat deze geheime sleutel het NSA toeliet alle gecodeerde berichten te lezen met behulp van coderingsfuncties die Microsoft leverde.

http://www.droit.fundp.ac.be/textes/echelonnl.pdf,

Het NSA beschikt over belangrijke capaciteiten inzake decodering, ook al zijn ze niet precies bekend en bijgevolg vatbaar voor speculaties.

http://www.droit.fundp.ac.be/textes/echelonnl.pdf,

De NSA speelt gegevens over contracten die Europese bedrijven willen afsluiten door aan het Amerikaanse bedrijfsleven.

NRC,

Terwijl de CIA en de FBI op hun donder krijgen omdat ze de aanslagen niet hebben zien aankomen (zo luidt althans de officiële versie), hult de NSA zich in het grootste stilzwijgen.

http://user.online.be/debrug/diabasis/b34elfsep.htm,

Het NSA, een Amerikaanse geheime dienst die op de Engelse basis aanwezig zou zijn, beschikt over een groter budget en telt meer werknemers dan Belgacom. Het beschikt over enorme decoderingscapaciteiten.

http://www.droit.fundp.ac.be/textes/echelonnl.pdf,

Terwijl het NSA heel actief is in het ontwikkelen van satellieten en computers die sterk genoeg zijn om enorme hoeveelheden geïntercepteerde gegevens grondig te ziften, staan de federale wetten (die nu een kwarteeuw oud zijn) die het bureau beheersen pas aan het begin. "Niettemin is het zeker dat dit netwerk – in het bijzonder de basis Menwith Hill bij Harrogate in Yorkshire, Engeland – wel degelijk bestaat en in aanzienlijke mate is uitgerust om alle satellietverkeer af te luisteren dat op het grondgebied van de Europese Unie wordt ontvangen."

http://www.droit.fundp.ac.be/textes/echelonnl.pdf,

Volgens diverse gelijkluidende bronnen zou het NSA ongeveer 40.000 personeelsleden tellen en beschikken over een budget ter waarde van 160 miljard BEF in 1997.

http://www.droit.fundp.ac.be/textes/echelonnl.pdf,

Het NSA zou onmogelijk alle communicatie kunnen intercepteren. De laatste vijf jaar is het personeelsbestand van het bureau sterk verminderd, terwijl zijn doelwitten met betrekking tot de nationale veiligheid zijn toegenomen: plaatsing van raketten in Noord-Korea, nucleaire tests in India en Pakistan, het verkeer van vermeende terroristen enz.

http://www.droit.fundp.ac.be/textes/echelonnl.pdf,

Verschillende ondernemingen ontwikkelen cryptografische systemen die zij vrij op de markt willen brengen; daarentegen hebben politie- en inlichtingendiensten geen belang aan de verspreiding van sterke vercijferingssystemen. Deze uiteenlopende belangen geven in de V.S. aanleiding tot hevige gevechten om invloed tussen de NSA en de lobby van Internetgebruikers.

http://www.droit.fundp.ac.be/textes/echelonnl.pdf,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • afluisteren
 • gespecialiseerd zijn in
 • onderscheppen
 • ontsleutelen

De Verenigde Staten tappen stelselmatig al het Europese telefoon-, fax- en e-mailverkeer af. Via een netwerk van satellieten luistert de tot voor kort geheime Amerikaanse National Security Agency (NSA) Europa af. Deze bevindingen staan in een rapport dat in opdracht van het Europees Parlement werd opgesteld.

http://www.sdnl.nl/nsa-spy.htm,

De NSA kan trouwens zowat overal ter wereld gesprekken afluisteren, dankzij gesofistikeerde afluisterapparatuur verbonden met onderzeese kabels, satellieten en afluisterposten.

http://user.online.be/debrug/diabasis/b34elfsep.htm,

Met supercomputers slaagde de NSA (National Security Agency) erin de gecodeerde bestanden te ontsleutelen waardoor de FBI de aanslag kon verijdelen.

http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/terrorisme.html

In 1995 onderschepte het NSA fax- en telefoonverkeer tussen Airbus, de Saoedische luchtvaartmaatschappij en de Saoedische regering.

De Standaard,

De NSA is gespecialiseerd in het afluisteren van telefoongesprekken en andere communicatievormen in de wereld en treedt zelden in de openbaarheid.

NRC,

met adjectief ervoor


 • de Amerikaanse NSA

In zijn boek "Body of Secrets" schreef James Bamford al dat de Amerikaanse NSA (National Security Agency) regelmatig telefoongesprekken van Osama bin Laden afluistert.

http://user.online.be/debrug/diabasis/b34elfsep.htm,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de alles horende NSA

Het NSA-complex, gelegen in Maryland, draagt de bijnaam Crypto City en heeft de omvang van een kleine stad. Precies die alles horende NSA zou nu absoluut en totaal niks hebben opgevangen i.v.m. het terroristisch netwerk dat recht onder zijn neus opereerde, op Amerikaanse bodem.

http://user.online.be/debrug/diabasis/b34elfsep.htm,

in voorzetselgroep


 • de activiteiten van het NSA
 • de website van het NSA
 • de baas van het NSA
 • de codekrakers van het NSA
 • een doelwit van de NSA
 • het afluisternetwerk van het NSA
 • het computerplatform van het NSA
 • leden van het NSA
 • in opdracht van de NSA
 • onder toezicht van de NSA

Voorts laat een 'effectieve' procedure van toezicht, die tegelijk wordt gevoerd door de President's Intelligence Oversight Board (IOB) en door de controlecomités van het Congres (waartoe leden van de Senaat en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers behoren), deze organismen toe op de hoogte te blijven van de activiteiten van het NSA en in het bijzonder toe te zien op de eerbied voor het recht op de persoonlijke levenssfeer van de Amerikaanse burgers. We kunnen ons afvragen of deze organismen zonder uitstel kennis krijgen van en toezicht uitoefenen op de activiteiten van het NSA.

http://www.droit.fundp.ac.be/textes/echelonnl.pdf,

Op de website van het NSA vinden we een beschrijving van de ideologie van deze dienst: - "tijdens de komende jaren zal de dreiging voor onze informatiesystemen steeds groter worden naarmate de technologieën waarmee deze systemen kunnen worden aangevallen zich vermenigvuldigen en steeds meer landen en groepen strategieën ontwikkelen waarvan dergelijke aanvallen deel uitmaken"; - "Deze pagina's beschrijven het strategisch plan van het NSA/CSS voor de 21ste eeuw en de manier waarop we ons doel willen bereiken: Amerikaanse suprematie op het gebied van informatie".

http://www.droit.fundp.ac.be/textes/echelonnl.pdf,

Zoals luitenant-generaal Kenneth Minihan, de baas van het NSA, ooit zei: "De informatierevolutie is een even radicale omwenteling als de atoombom."

De Standaard,

Met de gratis op het Internet te downloaden encryptietechniek PGP (Pretty Good Privacy) hebben zelfs de codekrakers van het NSA hun handen vol.

De Standaard,

"Over Echelon wordt alleen verantwoording afgelegd op het allerhoogste niveau, achter gesloten deuren." Met als gevolg dat tot ver in de jaren negentig alle berichten over het afluisternetwerk van het NSA als spionageromannetjes werden afgedaan.

De Standaard,

Als zodanig leverde Dragon een stuk basistechnologie voor Echelon, het grootste spionagenetwerk ter wereld, in staat om elke communicatie ter wereld te registreren en te analyseren en dat vanuit het UK (Yorkshire) opereert onder toezicht van de NSA.

http://www.pvda.be/belgie/LernoutHauspie.htm

Voortgaand op al wat ik over het bureau weet en op ontelbare gesprekken die ik met de huidige of met gewezen leden van het NSA heb gevoerd, ben ik zeker dat het NSA zijn opdracht niet te buiten gaat.

http://www.droit.fundp.ac.be/textes/echelonnl.pdf,

Ook informatie van niet-gouvernementele organisaties als het Rode Kruis en Amnesty International wordt misbruikt. Zulke organisaties weten veel over Derde Wereld-landen en zijn daarom een geliefd doelwit van de NSA.

NRC,

Spioneren op afstand is handig, maar nog beter zijn infiltranten te velde, die de technologie kunnen focussen. En ten slotte laat ook hightech het wel eens afweten. Op 24 januari 2000 viel het hele computerplatform van het NSA, het hart van Echelon, plots uit [...]. Pas na drie dagen kwam Big Brother weer bij uit zijn elektronisch coma.

De Standaard,

Duncan Campbell onthulde dat Amerikaanse telecom- en computerbedrijven in opdracht van het NSA de beveiliging van hun voor export bestemde software afzwakten.

De Standaard,

met substantief ervoor


 • de (Amerikaanse) inlichtingendienst NSA
 • de (binnenlandse) veiligheidsdienst NSA

De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft sinds 2009 computers in China en Hongkong gehackt. Dat zegt klokkenluider Edward Snowden in een interview met de South China Morning Post.

de Volkskrant,

Alle belangrijke steunpilaren van ons veiligheidsapparaat, te weten de FBI, de CIA, de inlichtingendienst van het ministerie van Defensie DIA, de binnenlandse veiligheidsdienst NSA en de binnenlandse inlichtingendienst NRO.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • NSA-achtig

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • NDA-baas
 • NSA-activiteit
 • NSA-affaire
 • NSA-afluisteraffaire
 • NSA-agent
 • NSA-analist
 • NSA-brief
 • NSA-centrum
 • NSA-complex
 • NSA-computer
 • NSA-cryptograaf
 • NSA-directeur
 • NSA-document
 • NSA-functionaris
 • NSA-gelederen
 • NSA-hoofdkwartier
 • NSA-informatie
 • NSA-key
 • NSA-lek
 • NSA-medewerker
 • NSA-onderzoek
 • NSA-programma
 • NSA-satelliet
 • NSA-spionage
 • NSA-stuk
 • NSA-supercomputer
 • NSA-website