VVT


VVT 1.0

((vooral) in België, tandartsen [beroepen])

Verbond der Vlaamse Tandartsen
Vaak verklaard als: Verbond van Vlaamse Tandartsen.

Semagram


De VVT…

is een werknemersorganisatie; is een organisatie

   Algemene voorbeelden


   Het VVT is de enige representatieve beroepsvereniging die bij alle instanties de belangen van de Vlaamse tandartsen kan verdedigen. Het VVT bewijst dit sinds tientallen jaren door middel van zeer diverse en vooral succesvolle realisaties.

   http://www.vvt.be/index.php?ID=5959

   Anno 1998 werd te Antwerpen de Vakgroep VVT-MKA boven de doopvont gehouden, binnen de schoot van het Verbond der Vlaamse Tandartsen. De vakgroep Mond- Kaak- Aangezichtsheelkunde stelt zich heden nog steeds tot doel, onder andere de relatie met de tandarts en haar meest representatieve vereniging - het VVT - te onderhouden en te verbeteren. Ook behoort het tot haar doelstelling, het vakgebied te promoten en ter kennis te brengen.

   http://www.vvt.be/index.php?ID=39748,

   De vakorganisaties van tandartsen en kinesiterapeuten hebben boos gereageerd op de beslissing van de regering om de tarieven en honoraria voor het medisch en paramedisch personeel volgend jaar tijdelijk met drie procent te verminderen. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Franstalige tegenhanger Chambres Syndicales Dentaires (CSD) noemden de beslissing onrechtvaardig.

   De Standaard,

   Samen met de universiteiten is de VVT in Vlaanderen goed voor 90% van de nascholing die onder meer georganiseerd wordt via 18 studiekringen. In ons land laat de orale gezondheidszorg nog veel te wensen over door een ontoereikende mondhygiëne en het te onregelmatig bezoeken van een tandarts. De behandelnood blijft groot.

   http://www.bankvanbreda.be/Images/14_958.pdf.,

   De 'air abrasion' lijkt goed op weg om de vervelende tandartsboor te vervangen. Het gaat om een soort zandstraler waarbij cariës onder hoge druk wordt verwijderd. Andere high-tech behandelingstechnieken zijn voorlopig te duur of worden enkel in experimenten toegepast. Een en ander is gezegd tijdens het wetenschappelijk congres van het Verbond van Vlaamse Tandartsen (VVT) in Brugge.

   Gazet van Antwerpen,

   Zo'n 1.100 van de 4.500 Vlaamse tandartsen hadden hun verlengde weekend opgegeven om aanwezig te zijn op het vierjaarlijkse congres van de VVT.

   Gazet van Antwerpen,

   Het zit Hanson en de tandartsen ook hoog dat hun sociaal statuut voor 2001 (!) slechts onlangs in het Staatsblad gepubliceerd werd. "Dat is pas na twee jaar. Het betekent ook dat we, alvorens alle formaliteiten achter de rug zijn, al ruim in 2003 zitten alvorens we over het geld kunnen beschikken. Dat is onaanvaardbaar. Wij, als VVT, moeten onze leden aanmanen de tarieven te respecteren. Op de bonus, het sociaal statuut, mogen we echter jaren wachten."

   http://www.uzk.be/uzk/tandartsen.htm,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • VVT-congres
   • VVT-lidgeld
   • VVT-MKA
   • VVT-secretariaat
   • VVT-voorzitter
   • VVT-woordvoerder

   VVT 2.0

   ((vooral) in Nederland)

   verpleging, verzorging, thuiszorg; ook: Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
   Ook wel gespeld als V.V.T.

   Algemene voorbeelden


   De vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NU'91 en FBZ hebben het eindbod van werkgevers ActiZ en BTN voor de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) afgewezen. Na vier dagen onderhandelen zijn de partijen niet tot een akkoord gekomen.

   http://www.skipr.nl/actueel/cao-overleg-vvt-loopt-vast-54787.html,

   In de hoofdfase van het onderzoek hebben 25 gesprekken plaatsgevonden met opleidingscoördinatoren en praktijkopleiders in leerbedrijven. In elk van de branches verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), kinderopvang, gehandicaptenzorg, GGZ en ziekenhuizen zijn 5 gesprekken gevoerd, deels telefonisch en deels face-to-face.

   http://www.calibris.nl/pdf.php?id=736&mode=attachment.

   Om als organisatie goed te kunnen anticiperen op alle ontwikkelingen in de V.V.T., (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg), zal onder meer anders omgegaan moeten worden met medezeggenschap. Helaas is in veel gevallen de WOR nog steeds uitgangspunt voor de medezeggenschap, ondanks het feit dat de WOR is gebaseerd op de maatschappelijke verhoudingen van ongeveer 30 jaar geleden.

   http://www.saborbv.nl/index.php?hoofdmenu=02&submenu=05

   In de VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) worden uw prestaties ten aanzien van verantwoorde zorg inzichtelijk door naar het oordeel van cliënten (CQ-Index) te vragen én door eigen zorginhoudelijke metingen. In mei 2007 zijn de nieuwe prestatie-indicatoren verschenen aan de hand waarvan de metingen plaats vinden.

   http://www.tno-managementconsultants.nl/default.asp?cntCat=1&cntId=163

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • VVT-cao
   • VVT-instelling