adjudant-chef


adjudant-chef 1.0

((vooral) in België)

onderofficier in het Belgische leger die zich qua rang boven adjudant en onder adjudant-majoor bevindt en die daarom te vergelijken is met sergeant-majoor in Nederland; ook: rang van adjudant-chef

Semagram


Een adjudant-chef…

is een militair; is een persoon

 • [Uiterlijk] draagt een militair uniform
 • [Geheel] werkt bij het leger
 • [Groep] staat aan het hoofd van een groep militairen
 • [Rang of hierarchische positie] heeft in België nog altijd de gelijknamige onderofficiersrang boven adjudant en onder adjudant-majoor en heeft in Nederland de rang "sergeant-majoor"
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] staat zelf onder bevel van een officier en is dus een onderofficier
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


Jan Van Bogaert wist al heel vroeg dat hij bij het leger zou terechtkomen [...]. Nu is Jan adjudant chef in het hoofdkwartier van de Eerste Brigade (HK 1 Bde 8/9 Li) in Leopoldsburg.

http://openbarediensten.acv-online.be/Images/001_024_dnt_02_20081_tcm86-143672.pdf,

In het Franse leger waren de rangen die gekoppeld waren aan bepaalde functies soms afwijkend van die in het Nederlandse leger anno 1940 [...]. Ondersteunende secties werden in het Franse leger heel vaak door een onderofficier geleid. Tirailleursecties - waarvan iedere compagnie er in de regel vier had - werden geleid door een sous-lieutenant, een adspirant [vaandrig] of een adjudant-chef [sergeant-majoor].

http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=leger-organisatie

Begonnen als apothekersleerling bereikte hij in 1842 als officier van gezondheid bij het Indische leger Batavia en werd daar bevorderd tot adjudant chef geneeskundige dienst.

http://books.google.nl/books?id=DfngEvA6T48C&pg=PA24&lpg=PA24&dq=%22adjudant-chef%22+leger&source=bl&ots=qiJz5XqNuz&sig=WR64v58mUogA95jpPxoabX_ABAk&hl=nl&sa=X&ei=zEL8T5fGCsi00QWotrmDCw&ved=0CFoQ6AEwBTgK#v=onepage&q=%22adjudant-chef%22%20leger&f=false,

Woordfamilie


Overige woordfamilieleden


 • adj.-chef

adjudant-chef 2.0

((vooral) in België)

iemand die voor zijn beroep werkt bij een Belgische politiedienst, zoals de voormalige rijkswacht, en veiligheidsdiensten; ook: politierang van adjudant-chef

Betekenisbetrekking


onduidelijk
Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

Semagram


Een adjudant-chef…

is een persoon

 • [Uiterlijk] kan een uniform dragen, maar dit is niet altijd het geval
 • [Geheel] werkt voor een politiedienst zoals een inlichtingendienst of veiligheidsdienst van een overheid of bv. voor de rijkswacht
 • [Plaats] werkt in een kantoor of juist op straat
 • [Plaats van herkomst] is een Belgische politierang
 • [Rang of hierarchische positie] is de hoogste keuronderofficier boven adjudant en onder de lagere officiersrang "onder-luitenant" en heeft een gelijknamige rang
 • [Activiteit of handeling] vervult politietaken zoals controle over het verkeer, de opsporing van criminele feiten en de handhaving van de orde
 • [Instrument] heeft vaak een wapen
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


De adjudant-chef wordt beschouwd als de spilfiguur in een drugssmokkel tussen Cambodja en Nederland.

De Standaard,

De Dovo rukt per jaar 150 keer uit om springtuigen onklaar te maken. Het aantal keren dat de ontdekking positief bleek, of beter: dat er semtex in school, is op een hand te tellen. Opdat dit zo zou blijven wil de adjudant-chef niet verder over semtex uitweiden.

De Standaard,

De in opspraak gebrachte rijkswachtchef Willy V.M. (53) ontkent in een interview met de Nederlandse krant NRC Handelsblad dat hij betrokken is bij een drugssmokkel tussen Cambodja en Nederland. Deze week viel de naam van de geschorste adjudant-chef in de Nederlandse Tweede Kamer tijdens een debat over de bijzondere opsporingsmethodes van de Nederlandse politie.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • een adjudant-chef van de Antwerpse BOB
 • een adjudant-chef van de BOB
 • een adjudant-chef van de opsporingsbrigade
 • een adjudant-chef van de Oostendse rijkswacht

In die vierdelige reeks werd de adjudant-chef van de Antwerpse BOB in verband gebracht met de smokkellijnen van de Nederlandse drugskoning J. "De Hakkelaar" en van de "Antwerpenaar" F. A., een internationale drugstrafikant.

De Standaard,

De Meyere is John Nauwelaerts, een onberispelijke en keiharde adjudant-chef van de BOB.

De Standaard,

De adjudant-chef van de opsporingsbrigade wordt omschreven als een bekwaam onderzoeker, maar zijn werkwijze was omstreden.

De Standaard,

"Die twee Vlaamse havens zijn voor organizaties in de mensensmokkel eerder interessante oversteekplaatsen in plaats van echte draaischijven voor de mensenhandel", zegt adjudant-chef W. M. van de Oostendse rijkswacht.

De Standaard,

met eigennaam


Heeft uw personage, adjudant-chef John Nauwelaerts, iets van Jo De Meyere?

De Standaard,

Het Antwerpse gerecht onderzoekt al een tijdlang of adjudant-chef W. V.M. de spilfiguur is in een drugssmokkel tussen Cambodja en Nederland.

De Standaard,

C. vertelde gisteren de commissie dat ook voor hem de leiding van het onderzoek niet bij Lamoque berustte, maar wel bij adjudant-chef J.-M. G.

De Standaard,

De vraag of de D. bescherming kregen, kan wellicht beantwoord worden door adjudant-chef J.-C. L. van de Brusselse rijkswacht, die de voorbije maanden de zaak met vier jaar vertraging ophelderde.

De Standaard,

R. M., de rijkswachter die in Charleroi belast was met het onderzoek naar Marc Dutroux, werd nauwelijks gecontroleerd omdat zijn oversten boven zijn hoofd een machtsstrijd uitvochten. Die indruk krijgt de commissie-Dutroux na de getuigenissen gisteren van M. en zijn overste adjudant-chef R. L.

De Standaard,

adjudant-chef 3.0

brandweerman met de hoogste onderofficiersrang, boven een adjudant en onder de officiersrangen onderluitenant en luitenant; ook: rang van adjudant-chef bij de brandweer

Betekenisbetrekking


onduidelijk
Betrokken betekenissen1.0 : 3.0

Semagram


Een adjudant-chef…

is een persoon

 • [Herkomst of oorsprong] draagt een rang die van oorsprong een militaire rang is
 • [Plaats van herkomst] komt zowel in België als in Nederland voor
 • [Rang of hierarchische positie] heeft de hoogste onderofficiersrang, boven een adjudant en onder de officiersrangen onderluitenant en luitenant
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep of als vrijwilliger

Algemene voorbeelden


Op het jaarlijkse feest van Sint-Barbara, de patroonheilige van de brandweer, werden korporaal R. I. en adjudant-chef J. S. gehuldigd. Hun jarenlange inzet werd beloond met een medaille. R. I., sinds jaar en dag vaandeldrager van de brandweer, en J. S., adjudant-chef op rust, namen voor hun prestaties dit teken van onderscheiding in ontvangst, samen met een welgemeende proficiat van de burgemeester en de brandweercommandant.

http://forumnet.be/aarschot/index.php?topic=1709.0;wap2

We delen de graden van de brandweer op in drie categorieën: Basis: brandweerman en korporaal. Onderofficieren: sergeant, eerste sergeant, sergeant majoor, adjudant en adjudant-chef. Officieren: onderluitenant, luitenant, kapitein, kapitein-commandant, majoor en luitenant-kolonel.

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/opleiding-en-beroep/90416-de-organisatie-van-de-brandweer.html

Bij de brandweer zijn er net als in het leger verschillende rangen. De rangen worden verdeeld in drie groepen, basis, onderofficieren en officieren. Onder basis bevinden zich de brandwacht en de korporaal. Onderofficieren zijn: sergeant, eerste sergeant, sergeant majoor, adjudant en adjudant-chef.

http://www.brandweeronline.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2,