assumptie


assumptie 1.0

gedachte die men als waarschijnlijk of juist beschouwt, op grond van een inwendig gevoel of op grond van bekende feiten, maar zonder dat men over een definitief bewijs of over volkomen zekerheid beschikt; veronderstelling; aanname

Semagram


Een assumptie…

is een gedachte

   Algemene voorbeelden


   "Het kmo-beleid is vaak gebaseerd op assumpties die in vraag kunnen worden gesteld", zei Lambrecht gisteren bij de presentatie van het nieuwe Studiecentrum voor Ondernemerschap.

   De Morgen,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • achterliggende assumpties
   • billijke assumpties
   • bovenstaande assumpties
   • impliciete assumpties
   • metafysische assumpties
   • onderliggende assumpties

   Action Science gaat in op de achterliggende assumpties en blokkades die het leren van nieuw gedrag in de weg staan.

   http://www.hku.nl/pub/hku_onderzoek/pdf/actionlearning.pdf

   met dat-zin


   • de assumptie dat

   Ook in dit hoofdstuk bekijken we een semantische theorie die vertrekt van de assumptie dat betekenis van talige signalen een afgeleide is van psychologische toestanden. Vertrekkend van de gedachte dat spreken een vorm van communicatief handelen is, wordt het psychologische medium de intentie om die effecten te veroorzaken.

   http://spitswww.uvt.nl/~buekens/GRICE.DOC.

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • de assumptie over iets
   • de assumptie van iets

   De meeste theorieën die vruchtbaarheidsontwikkelingen en verschillen tussen categorieën - bijvoorbeeld tussen hoog en laag opgeleiden - in het tijdstip van ouderschap proberen te verklaren, gaan uit van assumpties over de nutscalculaties die de keuze voor een kind beïnvloeden. Dit geldt zowel voor theorieën die economisch geïnspireerd zijn [...] als voor theorieën die sociologisch geïnspireerd zijn.

   http://www.fss.uu.nl/soc/hg/nsv/md99.txt

   "Alles [...] werd gemedieerd door post-factum kennis: alles bv. wat over Jesus werd gezegd, werd omgebogen door de assumptie van zijn 'Verrijzenis'".

   http://www.flwi.ugent.be/cie/RUG/deley19.htm,