beroepsschool


beroepsschool 1.0

((vooral) in België)

school waar leerlingen na de basisschool een opleiding voor een specifiek beroep kunnen volgen; school voor beroepsonderwijs

Semagram


Een beroepsschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   Zij merkten dat veel kansarmen weinig of niet bewust nadachten over hun school- en studiekeuze. Veelal komen zij dan ook bijna automatisch in de dichtstbijzijnde beroepsschool terecht en daar in een beperkt aantal richtingen. Zo "kiezen" veel meisjes voor de richtingen kleding en voeding.

   De Standaard,

   Hij is niet de eerste de beste: de kok komt van de beroepsschool Ter Duinen en werd opgeleid in toprestaurants, zoals de Brusselse Comme chez Soi.

   http://www.gastronomen.net/CMArticles/ShowArticle123.asp?id=29932,

   Het bewijs van de leertijd dient te worden geleverd door middel van een getuigschrift afgeleverd door de afdeling van de technische of de beroepsschool sectie "bouwkunde" of "openbare werken" of door het hoofd van de onderneming waar de leertijd is doorgemaakt.

   http://www.csipme.fgov.be/nl/03/03/pdf/01/01/prof/10.pdf,

   Deze kombinatie van teoretische opleiding in een (beroeps)school en doorgedreven praktijkstage in het bedrijf is "geen systeem voor dropouts die opgevist moeten worden, maar dè formule voor één op drie Duitse jongeren".

   De Standaard,

   Vanaf 1919 reikt het Smeengefonds nu jaarlijks nog erediploma's uit aan leerlingen van huishoud- en nijverheidsscholen, technische scholen, overige beroepsscholen en leerlingstelsels in de provincie Drenthe en in West-Friesland.

   Meppeler Courant,

   Combinatiemogelijkheden


   overig


   • een technische en beroepsschool

   Textielscholen en textielbedrijven. Deze weefleerwerkplaatsen waren in zekere zin de voorlopers van de latere technische en beroepsscholen.

   http://www.pti-kortrijk.be/texgesch.htm

   In zijn beste jaren telde het Institut Saint-Laurent, de grote Luikse technische en beroepsschool, 1.800 leerlingen.

   De Standaard,