betrokkene


betrokkene 1.0

iemand die ergens in of ergens bij betrokken is

Semagram


Een betrokkene…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is ergens in of ergens bij betrokken

  Algemene voorbeelden


  Overheidslichamen, bedrijven en andere instanties hebben het recht om bepaalde documenten voor intern gebruik als 'vertrouwelijk' te classificeren. Wanneer de krant hier de hand op weet te leggen (meestal doordat een betrokkene het stuk heeft doorgespeeld), spreekt het niet vanzelf dat we hierover publiceren. Er moet een definieerbaar journalistiek belang mee zijn gediend.

  http://www.nrc.nl/krant/normen_en_waarden.html

  Of daders van seksuele misdrijven nu worden opgesloten of geïnterneerd, in beide gevallen ontbreekt een afdoende behandeling. De betrokkene blijft een gevaar voor de maatschappij want het risico op hervallen is groot.

  De Standaard,

  Indien er verandering van beleid heeft plaatsgevonden, is er dan een mogelijkheid om met partijen in een overgangssituatie hier naar toe te werken? Lijkt het niet een goede zaak om in het kader van de cultuuromslag hierover met betrokkenen goed overleg te voeren en mogelijke gevolgen in kaart te brengen?

  http://www.enschede.nl/nieuw/pol_en_bestuur/vragenraadsleden/docs_2003/Bingo%20vragen%20art.%2038%20beantwoording%201-6-04.doc,

  Een oplossing voor de bijna twee miljoen Ruandese vluchtelingen blijft uit omdat de betrokkenen zelf nergens gehoor vinden. In Ruanda niet en op het internationale forum niet. Dat stelde François Nzabahimana, voorzitter van het Rassemblement pour le retour des réfugiés et la démocratie au Rwanda (RDR) in een gesprek met De Standaard.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de direct betrokkene
  • de direct betrokkenen

  De manier waarop de familie onderling met de wens tot sterven omgaat en de wijze waarop artsen of andere hulpverleners dit doen, kan soms grote dilemma's oproepen waarin ethische of levensbeschouwelijke opvattingen kunnen botsen met het feitelijk handelen. Het is belangrijk dat iedere direct betrokkene hierin gehoord wordt, zodat men in gezamenlijkheid aan de wens van de stervende tegemoet kan komen.

  http://www.verliesverwerken.nl/index_ns.html

  Het voorgaande leidt ertoe dat de diergezondheidszorg van de toekomst moet worden ingebed in een breder maatschappelijk kader. Hierbij moeten spanningsvelden met handelspolitieke en economische overwegingen worden opgelost. Het is aan de direct betrokkenen in de diergezondheidszorg of zij dit maatschappelijke kader willen beschouwen als een keurslijf of als een nieuw perspectief.

  http://www.agro.nl/nrlo/verkenningen/nr010201.shtml,

  Helaas: het Indië-debat dreigt te verglijden in een politieke stoelendans. De werkelijke discussie dreigt verloren te gaan. Het gaat om de direct betrokkenen, mensen, zoals de oud-strijders en Poncke Princen, niet om politici toen en nu.

  NRC,

  • andere betrokkenen

  De deelnemers aan de wedstrijd doen dit evenals de vrijwilligers en andere betrokkenen geheel voor eigen rekening en risico. De organiserende personen en het wedstrijdcomité zijn niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen de schade aan het schip, aan opvarenden, aan boord aanwezige goederen en aan derden, welke direct en indirect in verband met deelname aan de wedstrijd zou kunnen of zijn ontstaan.

  http://www.kaagsezeilmarathon.nl/index.htm

  Minister van Veiligheid Steve Mabona van Mpumalanga zei vrijdag dat de verdachte had bekend betrokken te zijn geweest bij het moordkomplot. Phosa, lid van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), had vermoord moeten worden "omdat hij zijn werk niet goed deed". De verdachte en de andere betrokkenen zouden elk ongeveer 200.000 frank krijgen voor de moord.

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: bij

  • betrokkenen bij het onderhoud
  • betrokkenen bij de vechtpartij
  • betrokkenen bij een verkeersongeval

  Het MDDS helpt betrokkenen bij het onderhoud en herstel van historische gebouwen om op een eenduidige manier aantasting van en schade aan metselwerk, steen, mortel en pleister te definiëren en naar ernst en omvang te bepalen.

  http://www.monumentenzorg.nl/index.html

  Hij had gehoord dat één van de betrokkenen bij de vechtpartij een vuurwapen had aangeschaft om hem daarmee van het leven te beroven.

  Meppeler Courant,

  Om ervoor te zorgen dat betrokkenen bij een verkeersongeval zo snel mogelijk vergoed worden voor hun schade, zetten de Belgische verzekeraars de voorbije jaren verschillende overeenkomsten op. De bekendste is allicht de overeenkomst voor directe regeling (RDR in de wandeling).

  De Standaard,

  Voorzetsel: in

  • betrokkene in louche zaakjes
  • betrokkenen in de gezondheidszorg

  De voormalige vice-premier van de Waalse socialisten is al vaker genoemd als mogelijke betrokkene in diverse louche zaakjes. In de jaren tachtig is Mathots onschendbaarheid tot twee keer toe opgeheven, maar er volgde nooit een veroordeling.

  De Standaard,

  Een maatschappij die duldt dat de betrokkenen in de gezondheidszorg (een arts, een ziekenhuisbeheerder, een specialist, een kinesist) kunnen doen wat ze zelf goed vinden, zonder naar het kostenplaatje te kijken, is een maatschappij die zichzelf voor de gek houdt.

  http://vandenbroucke.fgov.be/bijlage020502kinebriefpati%C3%ABnt.htm,

  met onbepaald voornaamwoord


  • alle betrokkenen

  Tijdens de vergadering, die volgens alle betrokkenen in een openhartige maar goede sfeer verliep, heeft Dijkstal bevestiging van zijn politiek leiderschap gevraagd en gekregen.

  NRC,

  Wij vragen dus fundamentele hervormingen in de gezondheidszorg waarbij alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid opnemen: patiënten, huisartsen, specialisten, zorgverzekeraars en overheid. We vragen dat wij, huisartsen, de kans krijgen en ondersteund worden om onze rol in dit proces te kunnen waarmaken. Pas dan kan eindelijk gepraat worden over een verantwoorde gezondheidszorg: betaalbaar, van hoge kwaliteit en voor iedereen toegankelijk.

  http://www.vhp.be/vhp/documentatie/vds1stelijn.htm,

  In een unaniem goedgekeurde resolutie, zegt de raad een wapenembargo tegen Burundi te overwegen. Ook reisbeperkingen en andere maatregelen tegen Burundese leiders die met geweld blijven dreigen, behoren tot de mogelijkheden. De beslissing hierover hangt af van een rapport over Burundi dat Boutros-Ghali voor 20 februari moet afleveren. De resolutie bevat ook een oproep aan "alle betrokkenen in Burundi" om zich te beheersen, op te houden met geweld en een dialoog te beginnen om te komen tot nationale verzoening, demokratie en veiligheid voor allen.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • actiebetrokkene
  • beleidsbetrokkene
  • eerstbetrokkene
  • medebetrokkene
  • naastbetrokkene
  • niet-betrokkene
  • onderwijsbetrokkene
  • oorlogsbetrokkene
  • patiënt-betrokkene