cao-seizoen


cao-seizoen 1.0

(arbeidsomstandigheden)

periode, deel van het jaar waarin de onderhandelingen over een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) plaatsvinden, vooral de periode van 1 januari tot 1 juli

Semagram


Een cao-seizoen…

is een seizoen

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een periode waarin doorgaans de onderhandelingen over een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) plaatsvinden

  Hoofdsemagram: seizoen


  Algemene voorbeelden


  De werknemers van Akzo staken vandaag voor het eerst sinds 1986. Ook bij DSM werd vandaag actie gevoerd. Het belooft een onrustig cao-seizoen te worden.

  http://vorige.nrc.nl/economie/article2468180.ece/Staking_bij_Akzo_voorbode_voor_onrustig_cao-seizoen,

  Voorwaarde is dat werknemers tenminste zeventig procent van dat minimumloon krijgen doorbetaald Dit dient in de CAO geregeld te worden en open te staan voor tenminste driekwart van de werknemers. Het CNV zal zich dit CAO-seizoen hiervoor inzetten.

  http://www.cnv.nl/Achtergronden/arbeidsvoorwaardennota%202002.PDF

  Zo bezien kan het huidige tromgeroffel dan ook gemakkelijk worden geplaatst in de categorie rituelen behorend bij het begin van het CAO-seizoen.

  NRC,

  De werkgevers in de kleinmetaal (FWM) hebben dit CAO-seizoen voor de harde aanval gekozen.

  NRC,

  Dat een aantal grote ondernemers dit CAO-seizoen hun hardnekkige verzet tegen kortere werkweken heeft opgegeven, is niet toevallig.

  NRC,

  De bondsraad (het 'parlement') van de Bouwbond FNV heeft als enige bond besloten dit CAO-seizoen een looneis van 3,5 procent te stellen.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • het nieuwe cao-seizoen
  • het vorige cao-seizoen

  Voor het nieuwe cao-seizoen stond het volledig compenseren van zwangerschapsverlof al op de agenda.

  http://www.aob.nl/

  Voor sommige bedrijven en instellingen zijn de CAO-onderhandelingen een onaangenaam tussendoortje. Onvoorbereid nemen ze plaats aan de onderhandelingstafel waar ze een gerede kans lopen te worden geconfronteerd met een eis tot structurele loonsverhoging en een lijst van niet nagekomen afspraken uit het vorige CAO-seizoen.

  http://www.rubicon.nl/site/informatie/publicatie/artikel/31.html

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • het komende cao-seizoen
  • het lopende cao-seizoen
  • het volgende cao-seizoen
  • het komend cao-seizoen
  • het volgend cao-seizoen

  Het lopende CAO-seizoen heeft voor de bonden niet alleen teleurstellingen opgeleverd.

  NRC,

  VNO-NCW ziet het terugdringen van de atv-dagen, gemiddeld dertien vrije dagen per jaar, als een van de belangrijke thema's van het komende CAO-seizoen.

  de Volkskrant,

  Concrete vormgeving van de nieuwe ideeën staat dan ook op het programma voor juni, wanneer de resultaten van de CAO-onderhandelingen worden geëvolueerd en een aanloop wordt genomen naar het volgende CAO-seizoen.

  NRC,

  'Goed, het maakt natuurlijk deel uit van de onderhandelingen, maar ik geloof echt dat je aan het eind van het volgend cao-seizoen nauwelijks een verband zal zien waarin bedrijven met optieregelingen lagere loonstijgingen hebben en bedrijven zonder opties hogere loonstijgingen.'

  Het Financieele Dagblad,

  Het voornemen van de vakcentrale FNV om met ingang van komend cao-seizoen personeelsbrede optie- en aandelenregelingen te eisen, heeft gisteren voornamelijk positieve reacties opgeroepen.

  Het Financieele Dagblad,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • het afgelopen cao-seizoen

  In het afgelopen CAO-seizoen is juist een aantal van die bonus-/malusregelingen teruggedraaid.

  Haagsche Courant,

  Het terugdringen van de gemiddelde arbeidsduur - door zoveel mogelijk roostervrije dagen - is volgens de AWV tijdens het afgelopen cao-seizoen "praktisch tot stilstand" gekomen.

  NRC,

  Winstafhankelijke beloning geeft bedrijven lucht en schept de voorwaarden voor meer flexibele beloning. Op dat punt lopen we in Europa achter. Het afgelopen CAO-seizoen hebben we daar weinig aan kunnen doen. De lonen stegen nauwelijks.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • het cao-seizoen in 1995

  Met hun voorstel om in de gehele bankensector een 36-urige werkweek in te voeren, bepalen zij de stemming voor het CAO-seizoen in 1995.

  NRC,

  met telwoord erachter


  • cao-seizoen 1995
  • cao-seizoen 2002
  • cao-seizoen 2010
  • de cao-seizoenen 2003 en 2004

  Het cao-seizoen 2010 toont twee gezichten. Tot nu toe verlopen de onderhandelingen enigszins stroef, maar leveren ze wel constructieve resultaten op voor de toekomst.

  http://www.managersonline.nl/nieuws/9757/cao-seizoen-nog-stroef,-maar-wel-toekomstgericht.html,

  Hoofdstuk 2 gaat in op de vier prioriteiten voor het CAO-seizoen 2002.

  http://www.cnv.nl/Achtergronden/arbeidsvoorwaardennota%202002.PDF

  Balans tussen zorg en arbeid, employability, de loonontwikkeling en modernisering van het beloningsbeleid. Voor deze en andere belangrijke thema’s zal het CNV zich in het CAO-seizoen 2002 gaan inzetten.

  http://www.cnv.nl/Achtergronden/arbeidsvoorwaardennota%202002.PDF

  De arbeidsvoorwaardennota's van FNV en CNV voor het cao-seizoen 1995 liggen in concept gereed.

  NRC,

  Deze organisatie, die zich in het verleden een van de felste tegenstanders van collectieve arbeidsduurverkorting toonde, heeft in haar eigen arbeidsvoorwaardennota voor het CAO-seizoen 1995 onverwachts zelf het groene licht gegeven voor bepaalde vormen van korter werken.

  NRC,

  Voor de cao-seizoenen 2003 en 2004 is door sociale partners - in afstemming met het kabinet - afgesproken dat de lonen maximaal met respectievelijk 2,5% en 0% zouden kunnen stijgen in de onderhandelingen.

  http://www.lauh.nl/art/zeggenschap1.doc