centreren


centreren 1.0

iets in het midden plaatsen

Semagram


Centreren…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   De archivale montage van fotoprints. Wanneer men de maximale levensduur van een print hoeft te verzekeren dan wordt deze [...] door middel van scharnieren uit zuurvrij papier en met losweekbare lijm gemonteerd. De manier om papierscharnieren met Japans papier te verwezenlijken is afgebeeld op volgende figuur [...]. De print wordt vervolgens onder de uitgesneden opening gecentreerd en door middel van papierscharnieren en zetmeellijm vastgehecht.

   http://members.chello.be/cr25588/pH7/texte/Ncr/behoud.html

   Op de draaischijf wordt de klei nogmaals gekneed [...]. Dan moet de klei perfect gecentreerd worden. Perfect in het midden.

   http://www.innovaconcept.be/animaro/meeranima.htm

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • centreerinrichting
   • centreerplaat

   centreren 1.1

   tekst in het midden van de regel plaatsen

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • een lijn centreren
   • tekst centreren

   Een DTP-pakket kent bovenop de ruime mogelijkheden van de tekstverwerking, zoals het links en/of rechts uitlijnen of centreren van de tekst, het bepalen van de lijnhoogte of interlinie, het bepalen van de vrije ruimte vóór en achter een alinea, nog andere functionaliteiten.

   http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/f206/tekstver.htm

   centreren 1.2

   een object in het midden van het beeldveld van een kijker vatten

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.2

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • een ster centreren

   Een zoeker is een klein lenzenkijkertje dat parallel met de kijkerbuis is opgesteld [...]. Het wordt gebruikt om een tamelijk heldere ster te centreren. Aangezien de zoeker parallel is met de telescoopbuis zal de ster ook zichtbaar zijn in de telescoop.

   http://www.murzim.be/sterrenkunde/telescopen/

   centreren 1.3

   iets tot middelpunt van alles maken, iets centraal stellen

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.3

   Algemene voorbeelden


   Als je de video-installaties van Viola goed gebruikt, bieden ook zij dergelijke voorwaarden: afgezonderd in donkere ruimten, moet je een zeker tijdsverloop ondergaan, je lichaam tot stilstand brengen en de aandacht concentreren. En net als 'klassieke' geestelijke oefeningen zijn zijn werken erop gericht het werkelijkheidsbesef te verhevigen en de eigen aanwezigheid te centreren.

   http://users.skynet.be/streven/artikels/koenot.htm,

   centreren 1.4

   iets centraliseren

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.4

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • bestuursbevoegdheden centreren

   Een van de pijlers van de Wet Dualisering Gemeentebestuur is het centreren van gemeentelijke bestuursbevoegdheden bij het college. Deze versterking van de bestuursbevoegdheden is een belangrijk onderdeel van de dualisering naast het versterken van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende bevoegdheden van de raad.

   http://www.vernieuwingsimpuls.nl/themas/college/bestuursbevoegdheden/

   centreren 2.0

   zaken rond een centraal punt groeperen

   Semagram


   Centreren…

   is een handeling of een gebeurtenis

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: overig

     • een zaak of zaken centreren rond iets

     Dit huis was als een rechthoek gedacht [...], met een woonkamer gecentreerd rond een enorme schouw.

     Kreutzersonate, Margriet de Moor,

     De gemeente Horst aan de Maas heeft sinds vijf jaar blikvangers in de strijd geworpen. Acht van deze netten, moeten [...] voornamelijk de schoolgaande jeugd verleiden hun blik in de ring te gooien. Volgens persvoorlichter Hendrix is de gemeente dik tevreden over de blikvangers en heeft hun komst het zwerfafval in ieder geval gecentreerd rond de blikvangers.

     De Limburger,

     centreren 2.1

     zich richten op iets als centraal gegeven

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     • centreren op iets
     • zich centreren op iets

     Twee topics komen aan de orde, waarvan de eerste focust op de teeltsystemen: plantenteelt, cultuurplanten, bodembewerking, vermeerderingstechnieken… De tweede invalshoek centreert zich op problemen als voedselstrategieën, landbouw in internationaal perspectief, marketing en technologie-overdracht.

     http://www.psw.rug.ac.be/ctws/onderwijs/aoos/lesrooster.html

     Armoede in ons midden. Over de intere verdeeldheid van de onderklasse. Deze Belgische bijdrage centreert op de percepties van rijkdom en armoede vanuit een gedepriveerd oogpunt.

     http://www.fss.uu.nl/soc/hg/nsv/md99.txt

     centreren 3.0

     iets ordenen volgens een centrale rechte lijn, zodat afwijkingen naar links of rechts gecorrigeerd worden

     Semagram


     Centreren…

     is een handeling

       Algemene voorbeelden


       Een probleem leek het centreren van de losse baanstukken (om ontsporingen te voorkomen moeten de rails tussen de losse- en vaste baanstukken nauwkeurig in elkaars verlengde liggen) doch het aanbengen van stukjes aluminium hoeklijn op de plaatsen waar de baanstukken tegen elkaar geschoven worden (de rails zijn hier niet voorzien van een railverbinder!) blijkt voldoende te zijn.

       http://www.modelbouwatelier.nl/

       De 17,5mm films werden opgenomen met een handgedraaide camera [...]. Het 17,5mm formaat van de Duitse firma Ernemann had een rechthoekige midden-perforatie en was bovendien niet zo stabiel geperforeerd, waardoor de beelden wat meer bewegen [...]. Dit is natuurlijk ook een van de problemen bij het conserveren van dit oude filmmateriaal. Elk beeldje via een computersysteem centreren en vervolgens beeldje voor beeldje copiëren naar een moderne filmdrager geeft natuurlijk een heel mooi resultaat, maar heeft vervolgens ook weinig meer te maken met de oorspronkelijke film.

       http://www.smalfilmmuseum.nl/X_mainframe.htm