cirkelvormig


cirkelvormig 1.0

afbeelding

Bron: Alpenami
(CC BY 2.0)

met de vorm van een cirkel; de vorm van een cirkel hebbend

Algemene voorbeelden


Algemene arrangementen kunnen cirkelvormig of ovaal, laag of hoog, eenvoudig of gecompliceerd zijn, maar ze moeten er in ieder geval vanuit alle hoeken goed uit zien.

http://www.flowerart.nl/

Er ontstaan daar vele wervelingen, die cirkelvormig om de top stromen en zo het plankton in hun midden vasthouden.

http://www.duiken.nl/

Aan de achterkant van het oude landhuis ligt een cirkelvormig grasveldje, met aan de buitenkant een klinkerpad.

http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

Met Hourihans hulpstukken heeft de aspirant-golfer nog een paar vrijheidsgraden over. Hij kan behalve naar opzij desnoods nog naar boven en naar achteren slaan, als hij dat zou willen. Dat kan niet bij de constructies die een geleiderail hebben voor de club, zodat de hele zwaaibeweging al voor de speler is uitgestippeld. Hij staat in het middelpunt van een hellend cirkelvormig bouwsel en is zo vrij als een trolleybus.

NRC,

Wereldse vormen zijn vierkantig, driehoekig, cirkelvormig, maar geen Echte vierkanten, driehoeken of cirkels.

http://www.geniaal.be/downloads/TECHARTapplicatie.pdf,

Aangetroffen werd tenslotte een min of meer cirkelvormige 70 m brede kniediepe open waterpoel, ongeveer tweemaal dieper dan het omringende zwamp en door een deels boven water uitstekende drassige wal, bedekt met zeepostelein, daarvan gescheiden.

http://www.cybercomm.nl/~rjokhan/125.htm,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een cirkelvormige baan

Ter hoogte van magneten die de elektronenbundel op de cirkelvormige baan dienen te houden ontstaat een zeer intense straling (synchrotronstraling) die voor experimenten gebruikt wordt.

http://www.quantchem.kuleuven.ac.be/bcc/kristal1.html

Pluto is ontstaan in een bijna cirkelvormige baan rond de Zon, buiten de baan van Neptunus.

http://www.mira.be/faq.html

Alle hemellichamen doorlopen volmaakte, cirkelvormige banen want de Schepper neemt niet met minder genoegen.

NRC,

  • een cirkelvormige beweging

Er was geen mens in het café – niemand en niets dan die zachte bezem die cirkelvormige bewegingen maakte over de houten vloer om het stof bijeen te vegen.

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

Zijn vingers bewogen zich in een cirkelvormige beweging rond zijn navel.

Eten met Emma, Herman Koch,

Deze nieuwe Hapkido stijl kan herkend worden aan zijn mooie, vloeiende cirkelvormige bewegingen, die de Hapkido beoefenaar gebruikt om zijn tegenstander onder controle te krijgen.

http://www.hapkido.nl/hankidonl.php

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


  • cirkelvormigheid

cirkelvormig 2.0

als in een cirkel plaatsvindend; met een vorm waarbij het einde aansluit op het begin

Algemene voorbeelden


Toen deed hij zijn lamp uit en hield zijn adem in, omsloten door de stilte en de duisternis, en om de een of andere reden herinnerde hij zich iets dat hij had gelezen, over hoe het leven een cirkelvormige reis was van het graf van de baarmoeder naar de baarmoeder van het graf.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

Vaste verbindingen


cirkelvormig denken


    Zie: cirkelvormig denken

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


  • cirkelvormigheid