curatorium


curatorium 1.0

college dat toezicht houdt op een instelling of organisatie en belast is met met het algemeen bestuur en beleidsadviezen

Semagram


Een curatorium…

is een college; is een groep

 • [Leden] bestaat uit personen
 • [Functie] is belast met het toezicht op een instelling of organisatie, algemeen bestuur en beleidsadviezen
 • [Ontstaan] wordt gevormd door het benoemen of kiezen van de leden

  Algemene voorbeelden


  De stichting heeft een curatorium met wetenschappers en begunstigers dat fungeert als raad van toezicht.

  http://www.pscw.uva.nl/swocc/

  Het NICOA is onderdeel van de Stichting Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) [...]. Het NICOA wordt inhoudelijk begeleid door een Curatorium, waarin bestuursleden van het CAOP en ADR-deskundigen zitting hebben.

  http://www.nicoa.nl/overnicoa/overnicoa_home.html

  De SP wil dat een curatorium toezicht gaat houden op het te ontwikkelen Nationaal Historisch Museum (NHM).

  http://historiek.net/index.php/200905131859/actueel/Curatorium-moet-toezicht-houden-op-NHM.html,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • overleg voeren
  • overleggen
  • vergaderen

  Voor het Melanchthon College is de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO) het bevoegd gezag. Namens het bevoegd gezag treedt een door hem aangesteld curatorium op als toezichthoudend lichaam. Het curatorium voert maandelijks en zonodig vaker overleg met de directie van het Melanchthon College over het te ontwikkelen, te voeren en uitgevoerde beleid.

  http://www.melcol.nl/algemeen/schoolgids/Sg2000.doc

  De Programmaraad ontwikkelt met name het programma voor DGVH [...]. Het Curatorium vergadert tweemaal per jaar en denkt op hoofdlijnen met het Netwerk Bouwen en Wonen mee. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in september legt de Programmaraad een projectenvoorstel voor het DGVH-programma voor het komende jaar aan het Curatorium voor. Het Curatorium bestaat uit 23 personen.

  http://www.nirov.nl/

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • curatorium van de school
  • curatorium van de stichting
  • curatorium van de universiteit

  Tot 1933 was het laboratorium een zelfstandig instituut. Einstein zelf was voorzitter van het curatorium van de stichting. Na de machtsovername door de Nazi's in 1933 waren hij, Freundlich en andere leidinggevende figuren gedwongen om Duitsland te verlaten.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • curatoriumlid