cyclus


cyclus 1.0

(astronomie)

periode waarin zich een telkens terugkerende vaste reeks astronomische verschijnselen voltrekt
Vaak gebruikt voor tijdsberekening.

Semagram


Een cyclus…

is een periode; is een tijdsruimte

 • [Doel of bestemming] wordt vaak gebruikt voor tijdsberekening
 • [Duur] heeft een gelijkblijvende tijdsduur
 • [Tijd] begint en eindigt bij het begin en einde van een kenmerkend astronomisch verschijnsel
 • [Omvang abstract] heeft een langere duur die wordt uitgedrukt in grotere tijdseenheden, zoals dagen, weken, maanden en jaren
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een reeks astronomische verschijnselen in dezelfde volgorde; is repetitief

Algemene voorbeelden


De activiteit van de zon vertoont een duidelijke cyclus van 11 jaar. Als de zon actiever is vertoont haar oppervlak zowel meer zonnevlekken als meer explosieve fakkels. Sinds 1979 zijn er nauwkeurige satellietwaarnemingen beschikbaar waaruit blijkt dat de intensiteit van de zonnestraling in de pas loopt met die 11-jarige cyclus van zonneactiviteit.

http://www.knmi.nl/voorl/

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • beginnen
 • duren
 • eindigen

Terwijl de maan om de aarde draait, wordt steeds een andere zijde belicht. Daardoor zien we de maan van gestalte veranderen. Staan zon en maan aan verschillende kanten van de aarde, dan zien we de maan volledig verlicht. Dit noemen we: Volle Maan. Staan zon en maan aan dezelfde kant van de aarde, dan wordt voor ons de 'achterkant' van de maan verlicht: het is als het ware nacht op de zijde van de maan die naar ons is gekeerd. We zien dan dus geen maan, ook al staat hij overdag hoog aan de hemel. Dit noemen we: nieuwe maan. Kort na nieuwe maan, als de maan een klein stukje is opgeschoven, zien we nabij de ondergaande zon een klein maansikkeltje aan de avondhemel verschijnen. Ongeveer zeven dagen na nieuwe maan wordt precies de rechterhelft van de maan verlicht: dit heet "eerste kwartier". Nog eens ruim zeven dagen later is het volle maan. Deze staat precies tegenover de zon en schijnt de hele nacht. Na nog eens ruim zeven dagen wordt de linkerhelft van de maan verlicht. Dan zien we in de tweede helft van de nacht de "laatste kwartier-maan" aan de hemel staan. Daarna verdwijnt de maan weer als een smalle sikkel in de ochtendschemering, nabij de opkomende zon. De cyclus begint weer opnieuw.

http://www.natuurkunde.nl/artikelen/967/wat-is-een-zonsverduistering

Zoals alle planetaire cycli begint de Maancyclus met een conjunctie, die van Zon en Maan bij Nieuwe Maan en eindigt met de opvolgende Nieuwe Maan. Deze cyclus duurt 29,5 dagen; een synodische maand. Doordat de planeten om de Zon, de Maan om de Aarde en de Zon om een centrale Zon draaien, zijn deze Maancycli geen exacte terugkerende cirkels.

http://www.icaquarius.nl/maancyclus.htm,

met adjectief ervoor


 • astrologische cyclus
 • astronomische cyclus
 • planetaire cyclus

Binnenkort wordt een astrologische cyclus van 12 sterrenbeelden afgesloten. Al het karma uit de hele cyclus komt terug.

http://www.gebladerte.nl/10369l23.htm,

Horoscoopanalyses van de Euro wijzen op een voortdurende depreciatie van deze munt, sinds haar lancering op 01/01/1999. De zonneactiviteit, de Zonnevlekkencycli en de invloed ervan op de beurs. Astronomische cycli en harmonische gebeurtenissen hebben een grondige impact op de stock- en goederenmarkten.

http://www.mandala.be/business/astroeconomics.htm

Met deze meervoudige conjunctie tussen Pluto, Saturnus en Jupiter in steenbok in 2020 komen in feite 3 planetaire cycli tot een eind: Een Saturnus-Pluto-cyclus, die gemiddeld 33 jaar en 4 maanden, maar afhankelijk van het teken waarin deze valt tussen 31 en 37 jaar duurt, en die begonnen is in 1982 eind weegschaal. Een Jupiter-Pluto-cyclus, die begonnen is op 11 december 2007 eind boogschutter. Een Jupiter-Pluto-cyclus duurt , eveneens afhankelijk van de plaats in de dierenriem, 12 tot 13 jaar. Een Jupiter-Saturnus-cyclus die gemiddeld 20 jaar duurt en waarvan de actuele is begonnen op 28 mei 2000 in stier. Dit is bovendien de laatste Jupiter-Saturnus-cyclus van een serie van 9 in het aarde-element die begonnen is in 1802.

http://www.avn-astrologie.nl/event/workshop-de-pluto-saturnus-jupiter-conjunctie/,

 • 29-daagse cyclus
 • elfjarige cyclus

Hoe groter de Maan, hoe groter de creatieve en emotionele energie is, en daarmee neemt ook de behoefte aan communicatie toe. British Telecom ziet de 29-daagse cyclus van de Maan terug in de gebruikscijfers.

http://www.mandala.be/wetensch.htm

Door die trillingen te analyseren, hebben onderzoekers een kaart kunnen maken van de gasstromingen op zo'n achthonderd kilometer diepte in de zon. Rond het jaar 2000 komt de zon in het maximum van haar elfjarige cyclus.

De Standaard,

 • vaste cyclus

Doordat de activiteit van de zon wisselt in een vaste cyclus van elf jaar, duurt het tot 2017 voordat de ionosfeer weer net zo rustig is als in 2006.

Haarlems Dagblad,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • cyclus van de maan
 • cyclus van de zon
 • cyclus van zonneactiviteit

De cyclus van de Zon en de Maan. De Maancyclus vertelt het verhaal van de cyclische bewegingen van de Zon en de Maan zoals we deze vanuit de Aarde waarnemen.

http://www.icaquarius.nl/maancyclus.htm,

Sinds 1979 zijn er nauwkeurige satellietwaarnemingen beschikbaar waaruit blijkt dat de intensiteit van de zonnestraling in de pas loopt met die 11-jarige cyclus van zonneactiviteit.

http://www.knmi.nl/voorl/

in voorzetselgroep


 • in de cyclus

In 28 dagen draait de maan rondom de aarde. De maan heeft grote invloed op water, dit zie je terug in eb en vloed, maar dus ook in planten, dieren en ons eigen lichaam. In de cyclus van 28 dagen zijn er 4 kenmerkende periodes: nieuwe, wassende, volle en afnemende maan.

http://www.dutchyogitribe.com/mind/loslaten-tijdens-volle-maan/,

 • van de cyclus
 • van haar cyclus

Na de Volle Maan krijgen we de afnemende Maan. Deze periode van de cyclus is geschikt om zich te bezinnen op dat wat gepresteerd is, of om dat wat geleerd is over te dragen. Het is een periode dat na de Volle Maan begint, ongeveer voorbij de 200 booggraden.

http://www.icaquarius.nl/maancyclus.htm,

Nu staan Zon en Maan weer vierkant op elkaar (90 booggraden afstand), maar geteld vanaf het begin van de cyclus is er eigenlijk sprake van een afstand van 225 booggraden: de Maan heeft 3/4 van haar cyclus voltooid, heeft 225 booggraden gelopen.

http://www.icaquarius.nl/maancyclus.htm,

Vaste verbindingen


metonische cyclus


  Zie: metonische cyclus

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • cyclisch
 • cyclusje

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • Jupiter-Pluto-cyclus
 • Jupiter-Saturnus-cyclus
 • maancyclus
 • Saturnus-Pluto-cyclus
 • zonnecyclus
 • zonnevlekkencyclus

cyclus 2.0

periode waarin zich een telkens terugkerende vaste reeks gebeurtenissen of verschijnselen voltrekt

Betekenisbetrekking


generalisering
Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

Semagram


Een cyclus…

is een periode; is een tijdsruimte

 • [Duur] heeft een gelijkblijvende tijdsduur
 • [Tijd] begint en eindigt bij het begin en einde van een kenmerkend verschijnsel
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een reeks gebeurtenissen of verschijnselen in dezelfde volgorde; is repetitief

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • jaarlijkse cyclus
  • meerjaarlijkse cyclus
  • vierjarige cyclus

  Grondwaterpeilen hebben in normale omstandigheden een cyclisch verloop. Dat cyclisch verloop vindt zijn oorsprong in de cyclische afwisselingen van de klimatologische omstandigheden. Perioden met een duidelijk neerslagoverschot wisselen af met perioden met een duidelijk neerslagtekort. Naast de jaarlijkse cycli worden in de neerslaggegevens ook meerjaarlijkse cycli waargenomen. Er zijn perioden van drie tot maximaal tien jaar die ofwel als nat ofwel als droog kunnen worden gekenmerkt. Die afwisselingen weerspiegelen zich ook in de grondwaterpeilen.

  http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

  De gedachte achter de vierjarige cyclus is dat alles elke vier jaar ter discussie staat. Subsidies liggen vast voor vier jaar, maar daarna kun je nergens aanspraak op maken.

  http://www.cultuur.nl/nieuws/nieuws.phtml#,

  met voorzetselgroep


  • cycli in de natuur

  Sinds kort hebben ze een blauwdruk voor het verloop van de ceremonie: "Functie van het ritueel is onszelf in harmonie te brengen met het Universum, met de getijden van de Maan en andere cycli in de natuur, met elkaar, met onszelf en met de onbevattelijke oorsprong van dit alles."

  NRC,

  • cyclus van dag en nacht
  • cyclus van de seizoenen

  Het concept werd ontleend aan de processen in de natuur, zoals ze zich voordoen als cycli van opbouw en afbraak in bijvoorbeeld de opeenvolging van de seizoenen, de cyclus van dag en nacht, het leven, enz.

  http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/criminaliteit.html

  Uitgangspunt van deze theorie is, dat alles voortdurend in beweging is. Dat geldt voor de cyclus van de seizoenen, het ritme van de dag, moor ook voor het functioneren van de mens.

  http://www.acupunctuur.nl/index2.htm

  • een cyclus van 4 jaar

  Bovengenoemde plannen hebben een verschillende ‘tijdshorizon’ . Het één is cyclisch over een periode van vier jaar zoals het schoolplan, het ander voor één jaar zoals een scholingsplan. Daarnaast zijn er plannen die een eenmalig karakter hebben zoals plannen voor nieuwbouw. Vaststellen van een cyclus van bijvoorbeeld 4 jaar met daarbinnen het aangeven voor welke thema’s een nadere kwaliteitsbepaling op de agenda staat komt de haalbaarheid en consistentie ten goede.

  http://www.kwaliteitsring.nl/ace/engine.php?Cmd=see_site=85_self=39=.7674204361479535,

  in voorzetselgroep


  • in de cyclus van de seizoenen
  • in een cyclus

  De tuin in de tijd: zijn toekomst zuigt hij uit zijn grond en hij ontwikkelt zich in de cyclus van de seizoenen.

  Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

  Hij werkt in een cyclus van 4 weken van 38 uur/week: de eerste week in de ochtendploeg, de tweede week in de dagploeg, de derde week in de avondploeg en de vierde week in de nachtploeg.

  http://inami.fgov.be/other/nl/employers/forms-allowances2003/pdf/directives-nl.pdf,

  • per cyclus

  Een rood licht heeft veelal een cyclus van 60 seconden, 10 seconden verspilde oranje-tijd inbegrepen. Per cyclus kunnen hooguit 15 wagens de oversteek maken.

  De Standaard,

  • van deze cyclus

  Ons dag- en nachtritme, ook wel de circadiaanse klok genoemd, is een buitengewoon betrouwbaar mechanisme dat in de loop van de evolutie helemaal afgestemd is geraakt op de dag- en nachtcyclus van de aarde.

  https://www.foodlog.nl/artikel/het-belang-van-ons-dag-en-nachtritme/allcomments/desc/,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • cyclisch
  • cyclusje

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • broedcyclus
  • dagcyclus
  • dag-en-nachtcyclus
  • jaarcyclus
  • jaargetijdencyclus
  • najaarscyclus
  • seizoencyclus
  • temperatuurcyclus
  • weekcyclus

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • cyclusduur
  • cycluslengte
  • cyclustijd

  cyclus 2.1

  periode waarin de maandelijkse, vaste opeenvolging plaatsvindt van menstruatie en de fases voor en na de eisprong

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen2.0 : 2.1

  Algemene voorbeelden


  Een menstruele cyclus wordt gerekend vanaf de eerste dag van uw maandstonden tot en met de dag net voor je je volgende menstruatie krijgt. Deze cyclus kan tussen de 21 en 40 dagen duren. Bij de meeste vrouwen duurt hij gemiddeld tussen de 28 en 32 dagen. Bij sommige vrouwen zit er altijd netjes hetzelfde aantal dagen tussen 2 menstruaties, bij anderen schommelt de tijd die ertussen zit van maand tot maand.

  http://www.9maand.be/vruchtbaar/

  We hebben over ongesteld zijn of worden meer info: het biologische verhaal van hoe de cyclus nu precies in elkaar steekt en de praktische kant voor het ongesteld zijn.

  http://home.wish.net/~jipschijndel/

  Het optreden van compleet seksueel gedrag, d.w.z. inclusief copulatie, wordt bepaald door de cyclus van het wijfje. Als het wijfje niet in oestrus (bronstig) is, weert zij anogenitale inspectie [...] en ‘bestijgen’ [...] af, door middel van weglopen, trappen met de achterpoten en boksen.

  https://docplayer.nl/49038282-Het-sociale-gedrag-van-de-rat.html,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • beginnen
  • onregelmatig worden

  Door de lage hoeveelheid oestrogeen in het bloed wordt de afgifte van FSH door de hersenen niet meer geremd en kan er een nieuw eitje tot ontwikkeling komen. Hiermee begint een nieuwe cyclus. In sommige gevallen komt het eitje wel voldoende tot ontwikkeling, maar duurt dit, vanwege lagere FSH waarden langer dan in de normale cyclus.

  http://www.freya.nl/

  De sterilisatie werkt direct, maar als u de pil gebruikt, moet u de strip waarmee u bezig bent op het moment van sterilisatie, afmaken om te voorkomen dat u voortijdig menstrueert en uw cyclus onregelmatig wordt.

  http://www.kindervrij.nl/informatie/vrouw.html

  met adjectief ervoor


  • hormonale cyclus
  • menstruele cyclus
  • nieuwe cyclus
  • normale cyclus
  • onregelmatige cyclus
  • regelmatige cyclus

  Het is al lang bekend dat overvloedige blootstelling aan hop invloed heeft op de vrouwelijke hormonale cyclus en dat menstruatiestoornissen vroeger vaak voorkwamen bij vrouwelijke hoppluksters.

  http://www.bierengezondheid.be/,

  De menstruatie duurt gewoonlijk drie tot vijf dagen, de menstruele cyclus zesentwintig tot dertig dagen.

  http://www.gezondheidsnet.nl/display.php?categoryID=1595

  Door de lage hoeveelheid oestrogeen in het bloed wordt de afgifte van FSH door de hersenen niet meer geremd en kan er een nieuw eitje tot ontwikkeling komen. Hiermee begint een nieuwe cyclus. In sommige gevallen komt het eitje wel voldoende tot ontwikkeling, maar duurt dit, vanwege lagere FSH waarden langer dan in de normale cyclus.

  http://www.freya.nl/

  Als de vrouw een onregelmatige cyclus heeft of (wellicht) niet ovuleert, wordt met behulp van een hormoonpreparaat de cyclus geregeld.

  http://www.freya.nl/

  Het punt is dat een vrouw jarenlang een regelmatige cyclus kan hebben en dan opeens een afwijkende cyclus.

  NRC,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • afwijkende cyclus
  • opeenvolgende cycli

  Het punt is dat een vrouw jarenlang een regelmatige cyclus kan hebben en dan opeens een afwijkende cyclus.

  NRC,

  Het is niet nodig dat de anticonceptiepil iedere maand voor een week wordt gestopt, wanneer de hoofdpijn tijdens deze week optreedt of verergert. De pil kan ook voor drie tot zes opeenvolgende cycli worden ingenomen en dan voor een week worden gestopt!

  http://people.zeelandnet.nl/vdwindt/migraine/spiersp.htm

  in voorzetselgroep


  • in de cyclus

  Bij veel vrouwen begint de pijn steeds vroeger in de cyclus; de endometriose begint met pijn tijdens de menstruatie, daarna pijn vóór en tijdens de menstruatie en nog later kan het gebeuren dat er een aanhoudende pijn is, die soms vóór of tijdens de menstruatie verergert.

  http://www.freya.nl/

  • tijdens de cyclus

  De hormonale veranderingen tijdens de cyclus bij meisjes en vrouwen zijn oorzaak van wisselende hoeveelheden vocht die door het lichaam kunnen bijgehouden worden; deze vochtophoping kan een gespannen gevoel ter hoogte van de borsten en de buik geven, evenals hoofdpijn en humeurwisselingen.

  http://users.skynet.be/BRSV/rett%20gazet%2020.htm,

  • per cyclus

  Hij verkrijgt gemiddeld zes tot zeven eicellen per punctie: een zeer groot aantal wanneer men bedenkt dat er gewoonlijk slechts tien halfrijpe eicellen per cyclus aan de eierstokken komen.

  NRC,

  • van de cyclus

  Via röntgendoorlichting kan dan nagegaan worden of de eileiders doorgankelijk zijn en de grootte en vorm van de baarmoeder kan vastgesteld worden. Het is een poliklinisch onderzoek en wordt uitgevoerd in de eerste helft van de cyclus (na de menstruatie en voor de eisprong).

  http://www.freya.nl/

  Hij verzamelde copulines op drie verschillende momenten van de cyclus: menstruatie, eisprong en net voor de menstruatie.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • cyclusje

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • hormooncyclus
  • menstruatiecyclus
  • vruchtbaarheidscyclus

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • cyclusdag
  • cyclushoofdpijn
  • cycluskaart
  • cycluskalender
  • cyclusoverzicht
  • cyclusstoornis

  cyclus 3.0

  vaste reeks van terugkerende gebeurtenissen of verschijnselen die fases vormen in een ontwikkeling van begin tot einde

  Semagram


  Een cyclus…

  is een reeks

  • [Deel] bestaat uit een reeks gebeurtenissen of verschijnselen in een bepaalde volgorde
  • [Duur] voltrekt zich in een bepaalde tijdspanne, afhankelijk van de genoemde zaak
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is repetitief

   Algemene voorbeelden


   Wat hielden we van die cyclus: zaad - bloesem - fruit / We aten appels zonder zorgen toen.

   De Standaard,

   De economen Burns en Mitchell omschreven in 1946 de cyclus als een groep van schommelingen in de economische bedrijvigheid die bestaat uit een fase van gelijktijdige groei in vele activiteitssectoren, gevolgd door een gelijkaardige recessiefase en daarna een heropleving die uitmondt in de groeifase van de volgende cyclus.

   http://www.mineco.fgov.be/barometers/belgian_economy/belgian_economy_2001_nl.pdf,

   Nadat haar eerste kalf is afgenomen, begint de produktiecyclus van de koe. Tien maanden lang zal ze tot twee tot drie maal per dag gemolken worden. Na de derde maand zal ze echter opnieuw zwanger gemaakt worden en wordt ze gemolken, zes tot acht weken voor de komst van haar volgend kalf. Deze intensieve cyclus van dracht en hyperlaktatie kan maar vijf jaar volgehouden worden.

   http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg22/veto2224/lees.html

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • beginnen
   • eindigen
   • terugkeren

   De vloeistof verdampt onder invloed van de zon. De damp verspreidt zich over de buis en condenseert bovenaan waar de buis in contact is met een tweede gesloten circuit waarin een koelvloeistof circuleert. Daar geeft de condenserende damp zijn warmte af aan de koelvloeistof. De opgewarmde koelvloeistof gaat dan naar de warmtewisselaar in het voorraadvat en zo terug naar de heatpipe. In de heatpipe stroomt het condensaat naar beneden en de cyclus begint opnieuw.

   http://www.ode.be/publicaties/downloads/zon/warmte-uit-zonlicht.pdf

   De officiële benaming is paling, maar beroepsvissers spreken over het algemeen over aal. Een mysterieuze vis, wiens gedrag menig onderzoeker bezighoudt. De levenscyclus van de paling blijft vragen oproepen. Een cyclus die begint en eindigt in de Sargassozee, gelegen in de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Bermuda-eilanden.

   http://www.visbureau.nl/vissoorten.htm

   Maar als nu een paar films uitkomen die op niets lijken, of die geen publiek trekken, dan verliezen de investeerders opnieuw hun geloof en dan is het terug naar af. Het is een cyclus die geregeld terugkeert. Het hangt dus gewoon af van de kwaliteit van de films die de volgende jaren gemaakt worden.

   De Standaard,

   als object bij een werkwoord


   • een cyclus doorbreken

   De maatregel is niet helemaal zinloos, zegt viroloog Ab Osterhaus. Hij legt uit dat een nationale ophokplicht kan helpen voorkomen dat te veel dieren met de milde variant van het virus worden besmet. "In die dieren kan het vervolgens steeds heter, steeds agressiever worden. Door dieren op te hokken kun je die cyclus misschien doorbreken."

   Haagsche Courant,

   met adjectief ervoor


   • iteratieve cyclus
   • jaarlijkse cyclus
   • korte cyclus
   • lange cyclus

   De volgende onderwerpen komen aan bod: Projectmanagement; het opzetten van een effectieve en flexibele projectstructuur, het betrekken van deelnemers en het omgaan met weerstand en aarzeling; Sturen van verandering en de rol van de consultant daarin; de iteratieve cyclus van diagnose, ontwerp en implementatie in een snel veranderende omgeving; Aspecten van interne marketing en netwerkontwikkeling; hoe kom en blijf ik als interne consultant in beeld?

   http://www.mobiliteitsfonds.nl/regelingen1_12.html

   Vaste planten zijn kruidachtige planten die meestal 's winters afsterven en ondergronds overwinteren. Ze komen elke lente terug om hun jaarlijkse cyclus van groei, bloei, zaadvorming en bovengronds afsterven te herhalen.

   http://www.geocities.com/sentryflex2/BEDRIJF.HTM,

   Vele auteurs trachtten economische crises te verklaren als elementen van korte of lange cycli van economische bedrijvigheid, die periodiek terugkeren en worden gekenmerkt door fasen van groei en achteruitgang.

   http://www.mineco.fgov.be/barometers/belgian_economy/belgian_economy_2001_nl.pdf,

   • biologische cyclus
   • economische cyclus
   • hydrologische cyclus
   • natuurlijke cyclus

   Zoals elke vis heeft schol een biologische cyclus. In het najaar is schol op zijn best. Dan is het visvlees het dikst. In januari, februari en maart is de schol in zijn paaiperiode en kan dan beter met rust gelaten worden.

   http://www.visbureau.nl/vissoorten.htm

   Tegen de tijd dat een nieuwe machine gebruiksklaar is, meestal een à twee jaar na bestelling, is de industrie al veel verder in de economische cyclus.

   NRC,

   Een mondiale opwarming zal gemiddeld gesproken leiden tot meer verdamping en, daarmee samenhangend, tot meer neerslag. Toch is het moeilijk iets te zeggen over de precieze veranderingen die zich voordoen binnen de hydrologische cyclus.

   http://www.wnf.nl/informatie/publicaties/pdf/klimaat.pdf,

   In tegenstelling met de champignon die op compost leeft, is de Shii-take een zgn. houtpaddestoel. Ze ruimt in de natuur afgestorven boomstammen op. Deze eigenschap en de natuurlijke cyclus van spoor tot spoor hebben we in onze kwekerijen nagebootst.

   http://www.ctbi.nl/

   • eeuwige cyclus
   • eindeloze cyclus
   • onbeheersbare cyclus

   Leven, liefde en dood, dat is natuurlijk een eeuwige cyclus en die verbeelden we dan.

   Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

   Zo dolen we door deze bestaansniveaus in een maalstroom van hebzucht, haat en begoocheling, en zijn we overgeleverd aan de eindeloze cyclus van geboren worden en sterven. Aan deze cyclus kunnen we ontsnappen.

   http://www.xs4all.nl/~wzweers/dossiers/boeddha/

   We zijn verstrikt geraakt in een onbeheersbare cyclus van nieuwe producten en productiemethoden, van méér producten en productiemiddelen, van het versneld slopen en vervangen van productiemiddelen, van hogere rendementen en verdere concentratie en een voortdurende accumulatie van vermogen bij een kleine groep.

   http://home.pi.be/~penninc/forum/prod/forum4-1.html

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • alternerende cyclus
   • eeuwig terugkerende cyclus
   • moordende cyclus

   Bij 80% van de mensen varieert de neusweerstand in beide neusgaten voortdurend, waarbij telkens één neusgat open en het ander meer dicht is (alternerende cyclus).

   http://allserv.rug.ac.be/~chrdpauw/nko/cursus/cursus_ORL.pdf

   Ook al werd in de slotscene de eeuwig terugkerende cyclus van de zondeval verbeeld, toch domineerde hier de in een zachtblauwe jurk geklede, lieflijke figuur van de danseres.

   Meppeler Courant,

   Regering en leger annuleerden vervolgens de tweede en beslissende verkiezingsronde en ontbonden het FIS, waarna de moordende cyclus van geweld door moslim-extremisten en tegengeweld van de zijde van de autoriteiten op gang kwam.

   NRC,

   met voorzetselgroep


   • cyclus in het lichaam
   • cycli in de plantengroei

   Alcohol verstoort een cyclus in het lichaam die energie levert, en fructose kan dat compenseren. Volgens Tytgat werkt de fructose alleen bij stomdronken mensen, niet bij een lichte drinker, die vier glazen bier heeft gedronken.

   Het Parool,

   Dat leidt tot het inzicht dat de mens in prehistorische tijden een praktijk van bloedige offerrituelen ontwikkelde die ten doel hadden het leven van de natuur te hernieuwen: door middel van imitatieve magie meende men de natuurlijke cycli in de plantengroei te kunnen beïnvloeden.

   NRC,

   • cycli per minuut

   De robot kan een lading van 80 kg verwerken bij een snelheid van 20 cycli per minuut.

   http://www.verpakkingsmanagement.nl/,

   Voorzetsel: van

   • cyclus van geboorte
   • cyclus van dood en wedergeboorte
   • cyclus van groei
   • cyclus van bloei en verval
   • cyclus van nieuwe producten en productiemethoden
   • cyclus van van méér producten en productiemiddelen
   • cyclus van van het versneld slopen en vervangen van productiemiddelen

   Hindoes geloven dat het resultaat van de handelingen van een persoon zijn of haar ziel bindt aan de lange, maar niet eindeloze cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte.

   http://www.ping.be/~sintlod/explorian/godsdienst/wereldgodsdienst4.htm,

   Op die manier relativeert hij de traditionele.tegenstelling tussen cultuur en natuur: alle voortbrengselen van onze cultuur zijn tenslotte maar een uitwas van de natuur (die immers ook in ons werkt), en als zodanig zijn ze onderworpen aan dezelfde eeuwige cyclus van groei, bloei en verval, van leven en dood, van eten en gegeten worden.

   De Jacht op Proteus, Piet Meeuse,

   We zijn verstrikt geraakt in een onbeheersbare cyclus van nieuwe producten en productiemethoden, van méér producten en productiemiddelen, van het versneld slopen en vervangen van productiemiddelen, van hogere rendementen en verdere concentratie en een voortdurende accumulatie van vermogen bij een kleine groep.

   http://home.pi.be/~penninc/forum/prod/forum4-1.html

   • cyclus van iets naar iets anders
   • cyclus van iets tot iets anders

   Houtaantastende insekten kennen een cyclus van ei naar larve naar pop naar insekt.

   http://www.conserduc-renofors.nl/

   Bij veel solitaire bijen duurt het een jaar voordat de jonge bijen uit zo'n nestgang te voorschijn komen. Ze hebben maar één cyclus van ei tot bij in één jaar.

   http://www.bijenhouders-zlto.nl/bijenleven/index.htm

   In tegenstelling met de champignon die op compost leeft, is de Shii-take een zgn. houtpaddestoel. Ze ruimt in de natuur afgestorven boomstammen op. Deze eigenschap en de natuurlijke cyclus van spoor tot spoor hebben we in onze kwekerijen nagebootst.

   http://www.ctbi.nl/

   • cycli voor vermogenopwekking

   Studie van gecombineerde cycli voor grootschalige vermogenopwekking.

   http://inwfaxp2.rug.ac.be/~web/nfwo/beleid9e.html

   in voorzetselgroep


   • binnen de cyclus

   Gedacht kan worden aan budgetrecht en budgetverantwoordelijkheid voor de gemeenteraad, contractmanagement, periodieke financiële overzichten en dergelijke binnen de cyclus voorjaarsnota, rekening en begroting.

   http://www.vvdsneek.nl/vvd/cms/documents/VVD_Verkiezingsprogramma2002-2006_Naar_een_Leefbare_Toekomst.htm,

   • in een cyclus

   Vanuit systematische kwaliteitszorg redenerend verdient het aanbeveling de stappen in de cyclus nadrukkelijk als één proces te beschouwen.

   http://www.kwaliteitsring.nl/ace/engine.php?Cmd=see_site=85_self=39=.7674204361479535,

   • tijdens deze cyclus

   We onderscheiden vloed of opkomend getij en eb of afnemend getij. De maximale waterhoogte tijdens deze cyclus heet hoogwater, de minimale waterhoogte laagwater. Per etmaal (om precies te zijn: per 24 uur en 50 minuten) is het tweemaal hoogwater en tweemaal laagwater.

   http://www.wadlopen-suw.nl/Main/Main.htm

   • van de cyclus
   • van een cyclus

   Vernietiging van een koraalrif door de kracht van een storm komt veel voor. Jaap van der Land houdt er zelfs rekening mee dat dat normaal is - dat riffen door stormen kapotgeslagen horen te worden. Dat werpt een heel ander licht op de vernietiging van riffen. Het vergaan van riffen is dan onderdeel van een cyclus en daarmee wordt het een natuurlijk verschijnsel.

   http://members.lycos.nl/return/seych.htm,

   De toenemende noodzaak binnen de civiele techniek om integraal te ontwerpen. Dat wil zeggen het kosteneffectief optimaliseren van de cyclus van ontwerprealisatie, beheer en onderhoud tijdens en hergebruik na de geplande gebruiksfase, gegeven de functionele veiligheidseisen.

   http://www.delftgeot.nl/,

   Zelfs in de eindfase van de cyclus van economische groei wordt "kapitalist" stilaan opnieuw een scheldwoord.

   http://users.pandora.be/militant.links/ml/blad/nice.html

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • cyclisch

   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • armoedecyclus
   • bedrijfscyclus
   • begrotingscyclus
   • behandelingscyclus
   • beheerscyclus
   • beleidscyclus
   • beleidslevencyclus
   • brandstofcyclus
   • budgetcyclus
   • celcyclus
   • citroenzuurcyclus
   • collegecyclus
   • conjunctuurcyclus
   • consumptiecyclus
   • controlecyclus
   • exploitatiecyclus
   • feestcyclus
   • frituurcyclus
   • gesprekscyclus
   • groeicyclus
   • hartcyclus
   • infectiecyclus
   • innovatiecyclus
   • ivf-cyclus
   • koolstofcyclus
   • kwaliteitscyclus
   • kwaliteitszorgcyclus
   • leercyclus
   • levenscyclus
   • LTO-cyclus
   • maartcyclus
   • managementcyclus
   • natuurcyclus
   • neuscyclus
   • onderzoekscyclus
   • ontdooicyclus
   • ontwikkelingscyclus
   • opleidingscyclus
   • pijncyclus
   • planning-en-controlcyclus
   • planningscyclus
   • productcyclus
   • productiecyclus
   • productlevenscyclus
   • reactiecyclus
   • rentecyclus
   • responscyclus
   • scholingscyclus
   • slaapcyclus
   • slaap-waakcyclus
   • splijtstofcyclus
   • sterilisatiecyclus
   • testcyclus
   • uitbouwcyclus
   • varkenscyclus
   • vergunningcyclus
   • vermenigvuldigingscyclus
   • verslavingscyclus
   • vervellingscyclus
   • voorraadcyclus
   • vormingscyclus
   • watercyclus
   • werkcyclus

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • cyclusafloop
   • cyclusanalyse
   • cyclusgebonden
   • cyclushelft
   • cyclusomkering
   • cyclustheorie

   cyclus 3.1

   (hoger onderwijs [hoger onderwijs])

   opleidingsonderdeel in het hoger onderwijs dat na het doorlopen van de vastgelegde fases van het studietraject leidt tot een graad

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen3.0 : 3.1

   Semagram


   Een cyclus…

   is een opleidingsonderdeel

   • [Deel] bestaat uit specifieke trajectdelen
   • [Geheel] is een deel van een opleiding in het hoger onderwijs
   • [Tijd] heeft, afhankelijk van de opleiding, doorgaans een wisselende duur van één tot meer jaren
   • [Aantal of hoeveelheid] komt, afhankelijk van de opleiding, voor op maximaal drie niveaus, te weten, van bachelor, master en doctor
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] vertoont een vaste volgorde
   • [Gevolg of resultaat] leidt tot een graad

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   • de tweede cyclus in de tandheelkunde
   • de tweede cyclus van economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur of rechten

   Aan aspirant-studenten die belangstelling hebben voor deze specialisatie, wordt aangeraden de driejarige opleiding tot kandidaat-arts te volgen, die toegang verleent tot de tweede cyclus in de tandheelkunde.

   http://www.med.kuleuven.ac.be/education/docs/tandartsboekje.doc

   De houders van een academisch diploma van de tweede cyclus van economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur of rechten worden rechtstreeks toegelaten tot deze opleiding.

   http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM

   • cyclus met te veel algemene vakken

   Een eerste cyclus met te veel algemene vakken kan resulteren in een oneigenlijke selectie, namelijk alleen op basis van niet specifieke opleidingsonderdelen voor de gekozen studierichting.

   http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/v37.htm,

   • cyclus van twee jaar
   • cyclus van drie jaar

   Deze doelstelling wordt nagestreefd via een voltijdse opleiding die vijf jaar in beslag neemt en gespreid is over een eerste cyclus van twee jaar en een tweede cyclus van drie jaar waarin een actieve en uitgebreide klinische opleiding primeert.

   http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM

   in voorzetselgroep


   • per cyclus

   Hieronder wordt een specifiek overzicht gegeven per cyclus en per jaar van de inhoud van de musicologische vakken.

   http://www.ipem.ugent.be/musicologie/musicologie.html

   • diploma van de tweede cyclus van het academisch onderwijs
   • vakken van de tweede cyclus

   Niemand kan tot assistent worden aangesteld tenzij hij houder is van een diploma van de tweede cyclus van het academisch onderwijs of van een diploma of certificaat dat in toepassing van de Europese richtlijnen of een bilateraal akkoord hiermee als gelijkwaardig wordt erkend.

   http://www.kuleuven.ac.be/personeel/procedures/aanstellingassistent.htm

   Onder de verplichte vakken van de tweede cyclus zit voor 13 studiepunten aan toegeleverd onderwijs, waarvan drie binnen de eigen faculteit.

   http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/v37.htm,

   met telwoord ervoor


   • één cyclus
   • twee cycli

   Terwijl de studentenaantallen aan de Franstalige universiteiten licht achteruitgaan en de hogeschoolopleiding van twee cycli stabiel blijven, groeit het hoger onderwijs van één cyclus.

   De Standaard,

   • eerste cyclus
   • tweede cyclus

   De Master, of graduate opleiding is alleen toegankelijk voor diegenen die de eerste graad al hebben behaald. Deze structuur wordt ook wel bicyclisch genoemd, omdat hij bestaat uit een eerste cyclus van tenminste drie jaar en een tweede cyclus van niet nader voorgeschreven lengte.

   http://www.rug.nl/cis/bama/frb002.htm

   De studies van de eerste cyclus in de geneeskunde alsmede de studies van de eerste cyclus in de tandheelkunde zijn in twee delen gestructureerd. Het eerste deel telt 60 kredieten die verworven kunnen worden in één studiejaar. Het tweede deel telt 120 kredieten die verworven kunnen worden in minstens twee studiejaren. De toegang tot het tweede deel is afhankelijk van het verkrijgen van een attest uitgereikt na een oriënteringsproef.

   http://www.etaamb.be/nl/decreet-van-01-juli-2005_n2005029222.html,

   Deze doelstelling wordt nagestreefd via een voltijdse opleiding die vijf jaar in beslag neemt en gespreid is over een eerste cyclus van twee jaar en een tweede cyclus van drie jaar waarin een actieve en uitgebreide klinische opleiding primeert.

   http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM

   Hoe lang duurt de opleiding? Drie of vier jaar, naargelang de richting die je volgt. De afdeling Dek (nautische wetenschappen) bestaat uit twee cycli: na drie jaren behaal je het bachelordiploma en na een tweede cyclus van één jaar ben je master. De afdeling Machine (scheepswerktuigkunde) bestaat uit één cyclus van drie jaren en leidt tot een professionele bachelor.

   http://www.areyouwaterproof.be/opleidingen/hoger_onderwijs.html,

   Vaste verbindingen


   eerste cyclus van het hoger onderwijs


    Zie: eerste cyclus van het hoger onderwijs

   tweede cyclus van het hoger onderwijs


    Zie: tweede cyclus van het hoger onderwijs

   derde cyclus van het hoger onderwijs


    Zie: derde cyclus van het hoger onderwijs

   cyclus 3.2

   ((vooral) in België, verouderend)

   opleidingsonderdeel van het secundair onderwijs
   Alleen aangetroffen in de twee onderstaande verbindingen.

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen3.0 : 3.2

   Vaste verbindingen


   hogere cyclus


    Zie: hogere cyclus

   lagere cyclus


    Zie: lagere cyclus

   cyclus 4.0

   reeks van menselijke realisaties of prestaties waarvan de opeenvolgende delen samenhang of eenheid beogen, zoals door het gemeenschappelijke onderwerp, de overeenkomende stijl en de aaneenschakeling en continuïteit die uit de volgorde blijkt
   Alleen aangetroffen in de vier onderstaande toepassingen.

   Semagram


   Een cyclus…

   is een reeks

   • [Deel] bestaat uit delen gekenmerkt door een gemeenschappelijk onderwerp, een overeenkomende stijl en een bewuste volgorde
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] beoogt samenhang of eenheid
   • [Betrekking of relatie] heeft betrekking op menselijke realisaties of prestaties, zoals een reeks teksten of lezingen, een reeks muzikale composities of uitvoeringen, een reeks visuele creaties of een reeks sportwedstrijden

    cyclus 4.1

    reeks teksten of lezingen die een eenheid vormen

    Algemene voorbeelden


    Als syllabus zijn de eerste boekdelen van de cyclus "De Geestelijke en Psychologische duiding van Tarotkaarten" uiteraard perfect te gebruiken.

    http://www.ankhconsult.be/curskaba.htm,

    Zo is het geheel van Huguenau - en daarmee ook de hele cyclus - te reconstrueren als een conglomeraat van verhalen die in Berlijn bedacht of geschreven worden door de filosoof Bertrand Müller, terwijl deze in de stukken over Nuchem Sussin en de heilssoldate Marie tevens een beeld geeft van zijn eigen teruggetrokken leven.

    De Jacht op Proteus, Piet Meeuse,

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • autobiografische cyclus
    • 21-delige cyclus

    Dat was tenslotte ook de formule van zijn autobiografische cyclus over de kindertijd: een volwassene die keek door de ogen van de knaap, maar zich niet geheel van commentaar onthield.

    De Standaard,

    James Branch Cabell (1879-1958) [...] schreef een 21-delige cyclus, The biography of Manuel, waarvan een groot gedeelte zich afspeelt in de imaginaire middeleeuwse Franse provincie Poictesme, ergens tussen de Provence en Montpellier.

    De Standaard,

    met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


    • uitdijende cyclus

    Alex Broch van Ediciones 62 verzekert mij dat er hard aan de vertaling van Het leven uit een dag wordt gewerkt, maar dat men te elfder ure besloten heeft het boek niet in het Catalaans maar in het Castilliaans te laten verschijnen. [...] Charmante man, Alex Broch. Maar waarom toch steeds die hardnekkige keuze voor H.l.u.e.d.? Het ziet ernaar uit dat ik me aardig in de nesten heb gewerkt met die almaar uitdijende cyclus. In eigen land - prima. Maar om de boel de grens over te dragen, is een kruiwagen nodig. Onhandige dingen, die boeken.

    NRC,

    met voorzetselgroep


    • cyclus met lyrische gedichten

    Ze koos voor een cyclus met lyrische gedichten uit het latere werk.

    De Standaard,

    • cyclus over Alexander de Grote
    • cyclus over de vliegkunst
    • cyclus over dialectologie

    De koran en de bijbel bevatten veel gemeenschappelijks en er zijn ook verhaalmotieven uit de cyclus over Alexander de Grote en uit het Gilgamesj-epos doorgedrongen in islamitische verhalen.

    http://www.michsjol.demon.nl/artikelen/

    Zij namen het initiatief voor een korte cyclus over de vliegkunst, naar aanleiding van die 100-jarige geschiedenis van de Wright-gebroeders.

    http://studium.hosting.rug.nl/activiteiten%202003/luchtvaart-inleiding.htm,

    In 1978 organizeerden men een tiendelige lessenreeks over naamkunde en drie jaar later een gelijkaardige cyclus over dialektologie.

    De Standaard,

    in voorzetselgroep


    • in een cyclus

    Op een gelukzalige en bijna onthechte manier verwoordde Gorter in een cyclus van vijftig Sonnetten [...] zijn liefde voor de mensheid, de natuur en de vrouw.

    De Standaard,

    • uit de cyclus

    ,,Ach m'n ziel is louter klanken''. Het zijn de beginregels van het gedicht ,,Avond'' uit de cyclus Verzen voor de prinses van Ji-Ji, in 1986 op muziek gezet door Peter Cabus.

    De Standaard,

    • van de cyclus

    Deze drie notities vindt men in het zesde gedicht van de cyclus 'De witte motor' (in Vacante gloed) bijeengebracht tot de eerste van de drie strofen: 'Ik stap, vereend met het vuur, in het braakliggende papier dat samenvalt met de lucht, de uitgeschakelde aarde.'

    http://www.ergopers.be/auteurs/andredubouchet.htm,

    met substantief erachter


    • een cyclus gedichten

    Ik gaf hem twee hoofdstukken mee van Waldo, die ik voorgelezen had in de kring Met Tijd en Vlijt in Leuven, en een cyclus gedichten over de Oedipusfiguur. Ik hoorde daar niks meer van. Zes maanden later spreek ik er Hammenecker over aan, ja, Persyn heeft gezegd, 'dat zal een groot dichter worden, maar van proza schrijven heeft hij geen verstand.'

    Ik ga altijd uit de weg voor een andere ezel, Jos de Man,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    • cyclusje

    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • gedichtencyclus
    • kwatrijnencyclus
    • lessencyclus
    • lezingencyclus
    • romancyclus
    • verhalencyclus
    • voordrachtscyclus

    cyclus 4.2

    reeks muzikale composities of uitvoeringen die een eenheid vormen

    Algemene voorbeelden


    De Duitse pianist Alexander Lonquich neemt drie generaties Franse componisten onder de loep en schept een beeld van pakweg vijftig jaar Franse pianomuziek. Zo staan op deze cd vijf 'impromptus' van Gabriel Fauré, de cyclus 'Gaspard de la Nuit' van Maurice Ravel en Olivier Messiaens acht 'Préludes pour Piano'.

    http://www.kwadratuur.be/releases.php?id=1229,

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • zesdelige cyclus
    • tiendelige cyclus

    Dit keer ging de eer naar Rudi Tas (Aalst, 1957) voor zijn zesdelige cyclus voor koor a capella Flowers of life (verschenen op de Phaedra-cd 92006).

    De Standaard,

    Na de pauze kreeg de soliste naar ons oordeel de juiste sfeer dan wel te pakken met een viertal liederen op Zweedse teksten van Jean Sibelius en zeker met de tiendelige cyclus Hermit Songs, op. 29, van Samuel Barber op Ierse gedichten uit de Middeleeuwen.

    De Standaard,

    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: met

    • cyclus met grote orkesten
    • cyclus met Nornen, Walküren, Walhalla en Godenschemering]

    De afdeling Mechelen bouwt zijn seizoen uit rond vier thema's: de herdenking van Flor Peeters die tien jaar geleden overleed, een Haydn-week georganiseerd samen met de Vlaams-Oostenrijkse Vereniging Servus, een cyclus met grote orkesten en een week van de 20ste-eeuwse muziek.

    De Standaard,

    Zo ontstond ook de verwarring, want de indruk bestond dat Wagners cyclus met zijn Nornen, Walküren, Walhalla en Godenschemering, deel uitmaakte van een gezamenlijke Duitse traditie.

    NRC,

    • een cyclus van liederen
    • een cyclus van kerstliederen

    Das Lied von der Erde is een cyclus van zes liederen, afwisselend voor tenor en alt.

    De Standaard,

    Het grootste werk van deze expositie, een cyclus van acht oud-Nederlandse kerstliederen, schreef de Meppeler componist in opdracht van het jeugdkoor Viva la Musica en zal in januari op cd worden opgenomen.

    Meppeler Courant,

    • cyclus voor viool en koor

    Het koor zong verder de cyclus voor viool en koor Seven sorrows van de Engelse Tsjech Antonin Tucapsky en het Stabat Mater voor cello en koor van Knut Nystedt.

    De Standaard,

    in voorzetselgroep


    • van deze cyclus

    Op donderdag 23 oktober opent de Canadese altvioliste Rivka Golani onze cyclus Viola Dames, waarin drie eminente altviolistes u laten kennismaken met het solorepertoire voor dit wat miskende broertje onder de strijkers. Bij elk van de drie luiken van deze cyclus verzorgt onze landgenoot Paul De Clerck een voorprogramma.

    http://www.handelsbeurs.be/ha-dynsite/lsp/news.lsp,

    met telwoord ervoor


    • vijf cycli

    Muziek voor de overtocht bestaat uit vijf cycli die aan Paul Hindemith, Paul Valéry, Paul Cézanne, Vaslav Nijinski en Wallace Stevens zijn gewijd - stuk voor stuk onmodieuze, modernistische kunstenaars.

    De Standaard,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • altvioolcyclus
    • Beethovencyclus
    • Büchnercyclus
    • concertcyclus
    • liedcyclus
    • liederencyclus
    • Mahlercyclus
    • Mozartcyclus
    • Puccinicyclus
    • sonatencyclus
    • songcyclus
    • Stravinsky-cyclus

    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • cyclusvorm

    cyclus 4.3

    reeks visuele creaties die een eenheid vormen

    Algemene voorbeelden


    Honderd jaar geleden schilderde Alfons Mucha een serie van twintig gigantische schilderijen over de geschiedenis van de Slavische volken. [...]. Het plan voor deze slavische cyclus zat al jaren in zijn hoofd, toen hij in 1909 een rijke Amerikaanse filantroop vond die het project wilde financieren.

    https://kunstvensters.com/2018/09/27/zal-alfons-muchas-slavische-cyclus-eindelijk-een-thuis-vinden/,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • filmcyclus
    • frescocyclus
    • Godfathercyclus

    cyclus 4.4

    reeks wedstrijden in een sportcompetitie, die een eenheid vormt

    Algemene voorbeelden


    Verkeerde het bestuur van de DSF, dat de laatste jaren van speedwaysport in ons land coördineert, in de vaste veronderstelling dat de cyclus uit vijf wedstrijden bestond, de Baansportcommissie van de landelijke motorbond KNMV -- die momenteel actief is met pogingen deze tak van sport meer selfsupporting te maken -- vond dat het aantal teruggebracht diende te worden tot vier.

    Meppeler Courant,

    Combinatiemogelijkheden


    met voorzetselgroep


    • cyclus om wereldbeker
    • cyclus om het wereldkampioenschap

    De cyclus om de wereldbeker driebanden krijgt volgend seizoen een ander uiterlijk. Alle evenementen krijgen een open karakter, met 28 spelers in het hoofdtoernooi. Een gevolg van de toetreding van de nog spelende Ludo Dielis tot het bestuur.

    Meppeler Courant,

    Na zijn nederlaag in het kandidatentoernooi tegen Salov, afgelopen zomer in India, bracht Timman door een vraaggesprek in de Volkskrant zelf het gerucht in de wereld dat hij zijn interesse in de cyclus om het wereldkampioenschap had verloren.

    NRC,

    in voorzetselgroep


    • in de, die cyclus

    De 23-jarige Bobrik was de negende winnaar in de cyclus van tien wereldbekerwedstrijden.

    NRC,

    Het plezier in deze sport is de laatste jaren nog eens vergroot door de World-Cupwedstrijden. De schaatsers kunnen zich in die cyclus meten met sterren als Ritsma, Zandstra en Storelid. Idolen van vele Japanners. Goud in Baselga zou dus fantastisch zijn, maar ik acht die kans uitgesloten.

    NRC,

    • uit de cyclus

    Funaki won met grote afstand de derde wedstrijd uit de cyclus van vier.

    NRC,

    • van de cyclus

    Het jonge talent houdt zich alleen met schansspringen bezig. Van een textielfabriek ontvangt hij een maandelijkse toelage van ruim 2.000 gulden. Voor zijn zege in Innsbruck krijgt hij ruim 13.000 gulden. Voor de eindwinnaar van de cyclus ligt een premie van ruim een halve ton klaar.

    NRC,

    met telwoord ervoor


    • 3 cycli

    Willen de schaatsers zeker zijn van gelijke omstandigheden, dan moeten op belangrijke toernooien niet alleen de 500 meter maar ook de 1000 en 1500 meter tweemaal worden gereden, zoals in het geval van de 1000 meter op de wereldkampioenschappen sprint al gebeurt. Het seizoen is opgedeeld in 3 cycli. Na cyclus 1 (10 ronden) splitsen zich de nrs. 1 t/m 8 af en vormen de A-groep. De rest heet voortaan de B-groep.

    http://www.cs.unimaas.nl/~uiterwyk/vsm/Docs/Interne%2520Kompetitie%2520MSV-VSM%25202002-2003.rtf

    met telwoord erachter


    • cyclus 1
    • cyclus 2
    • cyclus 3

    De A-groep sluit af met een dubbelrondige achtkamp om het clubkampioenschap. De B-groep sluit af met cyclus 2 en 3 (beide 10 ronden) welke samen met cyclus 1 tot het B-kampioenschap leidt. De uiteindelijk eindrangschikking van de A-groep word bepaalt door het aantal behaalde punten in de achtkamp gevolgd door de positie in cyclus 1.

    http://www.cs.unimaas.nl/~uiterwyk/vsm/Docs/Interne%2520Kompetitie%2520MSV-VSM%25202002-2003.rtf

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • EK-cyclus
    • FIDE-cyclus
    • PCA-cyclus
    • wedstrijdcyclus
    • wereldbekercyclus
    • WK-cyclus

    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • cycluswedstrijd