epateren


epateren 1.0

door bewust gehanteerde, vaak uitbundige effecten overdonderen

Semagram


Epateren…

is een handeling; is een gebeurtenis

   Algemene voorbeelden


   Ik vind Thomas Rosenboom een schat [...]. Op het laatste Boekenbal wilde ik hem dan ook toeschreeuwen: 'Thomas, we weten heus wel dat je kunt schrijven. Ons hoef je niet te epateren. We zijn je ouweheer niet. Zwoeg niet zo op die alliteraties en andere tierelantijtjes en besteed liever wat meer tijd aan je intrige.'

   Sara Block in De Brakke Hond, Sara Block,

   Ook de welig tierende kunstmappen vindt Velter maar niks: "Ik noem dat pseudo-bibliofiel, uitsluitend bedoeld om te epateren en de mensen te overdonderen."

   http://www.druksel.be/nl/pers/dm042001.html,

   Pas de laatste jaren, om de toeristen nóg meer te epateren, wordt opnieuw gebouwd aan Herrenchiemsee: de uitvoerige fonteinen en waterwerken in de tuin worden weer in ere hersteld.

   NRC,

   epateren 1.1

   schokken door controversiële ethische of maatschappelijke standpunten

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

   Algemene voorbeelden


   Het ontbreken van maatschappelijke weerklank is niet de schuld van het theater zelf. Het reageert wel degelijk op de samenleving - maar dat is er een die niet zo heel gemakkelijk meer te epateren of te schokken valt. Anders dan het kleinburgerlijke oerkatholieke en bij nader inzien misschien wel helemaal niet zo beschaafde Oostenrijk [...], biedt ons wellicht helemaal niet zo barbaarse land kunstenaars nauwelijks bierkaaien om tegen te vechten.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • de bourgeoisie epateren
   • de burger epateren

   Cohn-Bendit was er indertijd niet voor teruggeschrokken om peuters "te strelen". Indertijd werd een dergelijk pleidooi vooral ingegeven door het plezier om de bourgeoisie te epateren.

   http://www.groene.nl/2001/0109/rz_restauratie.html,