excommuniceren


excommuniceren 1.0

(religie en levensbeschouwing [religie])

(Met betrekking tot personen)
iemand uitsluiten uit de kerkgemeenschap, waardoor geen kerkelijke sacramenten meer ontvangen kunnen worden

Semagram


Excommuniceren…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Het Vaticaan wijst de klacht af van de bevrijdingstheoloog Tissa Balasuriya uit Sri Lanka tegen zijn excommunicatie [...]. Half januari had het Vaticaan de 72-jarige Balasuriya geëxcommuniceerd omdat hij "zware leerstellige fouten" tegen de kerkleer had gemaakt.

   De Standaard,

   Koning Hendrik IV kwam tegen de paus in opstand en werd afgezet en geëxcommuniceerd; zijn daaropvolgende betuiging van gehoorzaamheid te Canossa in januari 1077, barrevoets in de sneeuw, was een overwinning voor de paus.

   http://www.latijnseliturgie.nl/