familielid


familielid 1.0

persoon die deel uitmaakt van de familie van iemand
Soms gebruikt voor verwanten in om het even welke graad van verwantschap, soms voor verwanten naast het onmiddellijke gezin van de betrokkene.

Semagram


Een familielid…

is een persoon

 • [Groep] behoort tot de familie van iemand
 • [Betrekking of relatie] is een bloedverwant van iemand of de echtgenoot of partner van een bloedverwant

  Algemene voorbeelden


  Er zijn brieven bij van Beets aan zijn familieleden en tien dagboeken uit het midden van de vorige eeuw.

  NRC,

  In het onderzoek werden 79 kinderen met depressies en 967 van hun familieleden (grootouders, nichten, neven, ooms en tantes) gevolgd door een onderzoeksteam van de universiteit van Washington (in Saint Louis).

  De Standaard,

  Meestal ontaardt zo'n gesprek tussen familieleden in verwijten, rancunes en misverstanden, terwijl zakelijkheid zo dringend gewenst zou zijn.

  Wat doen we met moeder met de feestdagen, Harriet Freezer,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • op bezoek komen

  Nu is het kind alleen thuis en komt er onverwacht een familielid op bezoek.

  http://www.efa.nl/opleidingen/pabo/ontwpsy.doc

  als object bij een werkwoord


  • familieleden ontvangen
  • familieleden verliezen

  Vele Cambodjanen die familieleden en vrienden verloren onder de genocide van de Rode Khmers verzetten zich daartegen.

  De Standaard,

  Paaskuis. Wie op de hoogdag van Pasen en vooral Paasmaandag vrienden, kennissen en familieleden wil ontvangen, is weleens vooraf in de weer met "de paaskuis".

  http://home2.pi.be/gmerckx1/htmldoc/pastnn3.htm

  met adjectief ervoor


  • een aangetrouwd familielid
  • een dicht familielid
  • een dierbaar familielid
  • een direct familielid
  • een eerstegraads familielid
  • een eigen familielid
  • een gehandicapt familielid
  • een geliefd familielid
  • een hulpbehoevend familielid
  • een mannelijk familielid
  • een mindervalide familielid
  • een naast familielid
  • een ver familielid
  • een vrouwelijk familielid

  Onze landgenoot werd, volgens ploegleider De Rooy, in het holst van de nacht naar huis geroepen omdat een dicht familielid van zijn vriendin plots ziek was geworden.

  De Standaard,

  Officieel samenwonen. Daaronder verstaan we dat u uw partnerschap bij de gemeente hebt geregistreerd. Of uw partner bij ABP hebt aangemeld. Overigens: een broer, zus, neef of nicht kunt u ook als partner aanmelden bij ABP. Andere - eigen of aangetrouwde - familieleden niet.

  http://www.abp.nl/mx01/content/interface/index_1.htm

  Na deze emotionele uitbarsting buigt hij zijn skeletachtige gestalte naar me over en fluistert me een naam in van een man die er alles voor over had - ook de dood van een geliefd familielid - om bevrediging van het vlees te vinden.

  Och, voadere, gij nicotinejunk, uw Roberreken mist u zo; De analen van de bogeyman, Bob Van Laerhoven,

  Tevens zijn er mogelijkheden tot hervestiging op het vlak van gezinshereniging, indien de persoon eerstegraads familieleden in het land van bestemming heeft.

  http://www.iom-nederland.nl/html/frame1/frame.html

  Boter haalden zij bij een ver familielid, een neef van vader of zoiets.

  Boter halen, Harry Bouts,

  Vrijwilligerswerk in de zorgsector wordt gestimuleerd en het zorgen voor hulpbehoevende familieleden, vrienden en kennissen wordt ondersteund met maatregelen als een fonds; een jaarlijkse prijs voor een aansprekend vrijwilligersproject of een bijzondere individuele inzet; een jaarlijks vrijwilligersfeest; administratieve ondersteuning; scholing en cursussen.

  http://www.philippa.nl/AmsterdamSenior/2002/februari2002/februari2002.htm,

  Mantelzorgers die afhankelijk zijn van een AOW-pensioen of een sociale zekerheidsuitkering - zoals bijvoorbeeld ABW, IOAW, ANW - mogen niet geconfronteerd worden met een inkomensverlies wanneer zij thuis gehandicapte of mindervalide familieleden of vrienden verzorgen.

  http://www.anbo.nl/

  Directe familieleden, zoals vaders en broers, en soms ook vrienden gaan eveneens gekleed in jacquet.

  http://www.edress.nl/

  Zij woont in een vol huis omringd door haar dierbare familieleden, ouderen die door elkaar praten en kinderen die speelgoed laten slingeren.

  NRC,

  Al stamde ik uit een bakkersfamilie, nimmer had ik het genoegen gesmaakt het tot een brood te hebben gebracht, daartoe vond ik mijn deeg te vloeibaar (of lag het aan het beven van mijn handen? Altijd hadden mijn mannelijke familieleden zich fors en zonder twijfel in hun materie gestort), en indien dit zo al wezen mocht, dan lagen deze broden nu in andermans winkel te geuren zonder dat ik er weet, deugd of voordeel van had.

  Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

  Samen met een paar naaste familieleden bleef ze onverdroten zoeken.

  Memoires van een kerkuil, Robin Hannelore,

  Vrouwelijke familieleden en vriendinnen trekken bijpassende kleding voor overdag aan.

  http://www.edress.nl/

  De koffers waren gepakt, de laatste inkopen gedaan en het afscheid van verre familieleden al genomen.

  Het land in mij, Naima el Bezaz (ed.),

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een meewerkend familielid
  • inwonende familieleden

  Soort werk meewerkend familielid van belang voor werknemersverzekeringen. Het soort werkzaamheden van een in een onderneming meewerkend familielid kan van belang zijn of sprake is van een dienstbetrekking.

  http://www.salarisinfostartpagina.nl/soort_werk_meewerkend_familielid.htm,

  Het is, op straffe van een geldboete van vijftig frank, verboden op enigerlei wijze te jagen buiten de door de Vlaamse regering bepaalde tijden, onverminderd het recht van de eigenaar of de grondgebruiker om jaagbaar wild dat schade toebrengt aan zijn gewassen, teelten, bossen of eigendommen terug te drijven. De eigenaar of de grondgebruiker mag zijn inwonende familieleden daarmede belasten.

  http://www.ebg.be/wet%20en%20beleid/jachtwetgeving.htm,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • achtergebleven familielid
  • overleden familielid
  • vermist familielid

  Spreekuren in kruisgebouw Meppel en Dingspilhuus Diever [...]. Het Rode Kruis gaat binnenkort in Zuidwest-Drenthe hulp bieden bij het herstellen van contacten tussen vluchtelingen en hun achtergebleven familieleden.

  Meppeler Courant,

  Hoe schrijnend de omstandigheden zijn waarin de vluchtelingen nu verkeren weten de mensen die al eerder vanuit Bosnië naar Nederland zijn gevlucht. Zij proberen met brieven en zo mogelijk telefoontjes contact te houden met hun achtergebleven familieleden.

  Meppeler Courant,

  Het lijkt iets nieuws, maar niets is minder waar, want het Nederlandse Rode Kruis helpt al sinds de Eerste Wereldoorlog bij het zoeken naar vermiste familieleden.

  Meppeler Courant,

  Gelukkig was ze meestal zo beroerd moe geweest, haar voeten pijnlijk opgezwollen van een hele dag staan (haar vingerafdrukken die er als kleine bleke kraters in bleven), dat ze na haar drie weesgegroeten en een kort memento voor haar overleden familieleden [...] onmiddellijk in een diepe slaap tuimelde, een loodzware zonder zachte aanloop of prettige halfbewuste dromen.

  Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: aan

  • een familielid aan moeders zijde

  Zij was het enige familielid aan zijn moeders zijde.

  God's gym, Leon de Winter,

  Voorzetsel: in

  • een familielid in de eerste graad
  • een familielid in de tweede graad

  Wat is een familielid in de eerste graad? Bij familiebetrekkingen worden de volgende graden gebruikt; Eerste graad: ouders en kinderen. Tweede graad: kleinkinderen, broers en zussen, grootouders. Derde graad: ooms en tantes, achterkleinkinderen, overgrootouders.

  http://abvakabo.net/faq/index.php

  Incest: het hebben van geslachtsverkeer met familieleden in de eerste graad, zoals vader, moeder, dochter, zoon, broer of zus.

  http://www.passie.nl/

  De botanisten die deze tuinen hadden aangelegd bedwongen de diepste oerwouden en de hoogste bergen voor het kleinste plantje – ik beoordeelde het geringste snippertje papier beschreven door een dichtershand als een belangrijke vondst, of sprak urenlang met een familielid in de tweede graad, hopend op een veelzeggende anekdote.

  Alles over Tristan, Tommy Wieringa,

  Voorzetsel: tot

  • familieleden tot de derde generatie

  Doorgaans gaat het om zogenaamde 'politieke gevangenen', maar ook hun familieleden tot de derde generatie worden opgepakt.

  Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

  Voorzetsel: van

  • familieleden van alcoholverslaafden
  • familieleden van de echtelieden
  • familieleden van de overledene
  • familieleden van gedetineerden
  • familieleden van psychiatrische patienten
  • familieleden van verkeersslachtoffers

  We vernamen dat er ook sessies zijn voor familieleden van alcoholverslaafden.

  http://www.sip.be/hhh/voordrachten_alcohol.htm,

  De band met Duitsland bestaat nog slechts hierin dat familieleden van de echtelieden woonachtig zijn in Duitsland.

  http://www.iji.nl/index.cfm

  Om een ander voor te bereiden ben ik gewend om met familieleden van de overledene een gesprek te hebben waarin de betekenis van het gestorven familielid ter sprake komt.

  http://www.afscheidsbegeleiding.com/index.html

  Wilt u weten wat er in uw regio wordt gedaan aan activiteiten voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen dan kunt u contact opnemen met: Labyrint/In Perspectief: een zelfhulporganisatie voor familieleden van psychiatrische patiënten.

  http://www.riaggamersfoort.nl/index.htm

  Deze krant zal ook ter beschikking gesteld worden aan familieleden van gedetineerden en van het gevangenispersoneel.

  http://www.miekevogels.be/alg_info/beleidsbrief_welzijn.html#welzijnswerk,

  We willen u er ook op wijzen dat er support groups zijn voor familieleden van verkeersslachtoffers.

  God's gym, Leon de Winter,

  Voorzetsel: overig

  • een familielid tot in de derde graad

  De cijfers van de vertrouwenscentra kindermishandeling geven aan dat in 70,4% van de geregistreerde gevallen van seksueel misbruik de dader tot de familie behoort, hetzij als een [vervangend] lid van het gezin, hetzij een familielid tot in de derde graad.

  http://www.cgso.be/feiten/geweld.htm,

  in voorzetselgroep


  • de banden met familieleden

  Omdat de vastenmaand ook een periode van verbroedering is, is het een mooie gelegenheid om ruzies te beslechten of de banden met familieleden, vrienden, zakenrelaties en zelfs met politieke rivalen aan te halen.

  NRC,

  • portretten van familieleden

  Catalogus van kunstvoorwerpen, waarin ook alle portretten van familieleden en vrienden, tekeningen door Bilderdijk of zijn naaste familie gemaakt en de schilderijen uit zijn bezit zijn beschreven.

  NRC,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • haar familieleden
  • mijn familieleden
  • zijn familieleden

  Op woensdag 22 april 1911 ging Hanna naar de boerderij in de buurt om afscheid te nemen van haar familieleden, die tijdens de crisis van de Zweeds-Noorse unie uit Noorwegen hierheen waren verhuisd.

  Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

  Hij vertelde dat veel van zijn familieleden militairen waren.

  De koorddanseres en andere herinneringen, Rico Bulthuis,

  Nog dezelfde avond zeulde ik al mijn familieleden op mijn kosten mee naar mijn stamcafé.

  De wekker, André Janssens,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • collega's en familieleden
  • gezinsleden en familieleden
  • kennissen en familieleden
  • nabestaanden en familieleden
  • vrienden en familieleden
  • familieleden en buren
  • broers of andere familieleden
  • grootouders of andere familieleden
  • zussen of andere familieleden
  • ouders en familieleden
  • ouders of familieleden
  • kinderen en andere familieleden
  • ouders en andere familieleden
  • partner of familieleden
  • werknemers en hun familieleden

  Ze durven het misschien niet toe te geven, er zijn tenslotte algemeen aanvaarde stellingen en wijsheden, collega's en familieleden waarmee rekening moet worden gehouden, dogma's die niemand durft te betwisten, taboes die heel per ongeluk, lijkt het wel, veranderd zijn in het zoveelste gouden kalf.

  Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

  Ook bij bezoeken van kennissen en familieleden stak mijn vader gunstig af bij de meeste volwassen verwanten, de in-de-wereld-geslaagde ooms en de vreselijk "welwillende" vrienden, die "meenden te hebben opgemerkt alsdat het dochtertje des huizes gebabbeld had in de mis, verstoppertje gespeeld had op het kerkhof of gras gesneden in de velden van de boer".

  De lange geboorte, Lut Ureel,

  Sommige zenders schijnen in hun programma zelfs zover te gaan dat de aanslag misschien wel betaald is door ouders of familieleden van de slachtoffers.

  Ritueel des doods, Willem Zebregs,

  Geredeneerd vanuit individuele mensen en de wijze waarop zij hun leven inrichten, krijgt cohesie ook een andere vorm naargelang de sociale nabijheid van de relaties met anderen. In de contacten tussen gezins- en familieleden manifesteert zij zich het meest nabij.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  Tegenwoordig hebben we dan wat men noemt: "het kerngezin". Niet meer het open gezin van acht, tien of twaalf mensen met grootouders of andere familieleden er bij opgenomen, maar gezinnen van vier (of vijf) mensen, vader, moeder en twee (of drie) kinderen.

  Wat doen we met moeder met de feestdagen, Harriet Freezer,

  Onder de noemer samenwonen zit een bont en snel aangroeiend segment van onze samenleving: jeugdige paren die zonder boterbriefje lief en leed delen, mensen die na dood of scheiding van hun echtgenoot, bij een nieuwe partner intrekken, broers en zussen of andere familieleden die een huishouden vormen, vrienden die, al dan niet in een homoseksuele relatie, samenwonen, gezinnen en alleenstaanden die onder één dak leven.

  De Standaard,

  De stad ligt mooi centraal tussen de woonplaatsen van hun kinderen en andere familieleden.

  Meppeler Courant,

  De samenkomst wordt georganiseerd door het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en naast oud-gevangenen, zijn ook nabestaanden en familieleden aanwezig.

  Meppeler Courant,

  De sociale controle, het sterk corrigerend optreden van de politie, de strenge leraren en de mee opvoedende familieleden en buren in sommige herkomstlanden, zijn verschijnselen die in Nederland in de laatste decennia steeds minder voorkomen.

  http://www.islamenburgerschap.nl/kaderne.html

  De belangstelling in de zaal bestond voornamelijk uit ouders en familieleden.

  Meppeler Courant,

  Indien nodig worden ook uw partner of familieleden bij de beslissing betrokken.

  http://www.riaggamersfoort.nl/index.htm

  Ford mag werknemers korting geven [...] - Ford mag werknemers en hun familieleden korting geven als ze een auto kopen.

  De Standaard,

  Het ging niet alleen om de tweeëntwintig gezinnen, het ging ook om de ouders van die paren en om hun vrienden en familieleden.

  Na de siësta, Paul Koeck,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • aspirant-familielid
  • eerstegraadsfamilielid
  • erfgenaam-familielid
  • niet-familielid

  familielid 1.1

  dier met dezelfde afstamming als een ander genoemd dier

  Betekenisbetrekking


  generalisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  Een familielid…

  is een dier

    Algemene voorbeelden


    Bij de andere 128 dieren op het bedrijf zijn geen ziekteverschijnselen geconstateerd. Zij worden vanwege de BSE-besmetting wel afgemaakt en hun hersenen worden op BSE onderzocht. Ook voormalige stalgenoten en nog levende familieleden van het dier worden opgespoord en gedood.

    de Volkskrant,

    Alle familieleden van de met gekkekoeienziekte besmette koe Anja 3 uit het Nederlandse Wilp zijn opgespoord.

    De Standaard,

    familielid 2.0

    soort, hetzij een natuurlijke soort, hetzij een soort van gebruiksvoorwerpen, die een deels gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis heeft met een andere soort

    Betekenisbetrekking


    metafoor
    Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

    Semagram


    Een familielid…

    is een soort; is een groep

    • [Leden] kan uit dieren of planten bestaan, en is dan een natuurlijke soort, of kan gebruiksvoorwerpen bevatten
    • [Ontstaan] heeft een deels gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis met een andere soort

     Algemene voorbeelden


     En daarin lijkt deze bijzondere vrucht op de grotere familieleden zoals de pompoen, die na de oogst ook lang houdbaar zijn!

     http://www.hollandsepot.dordt.nl/producten/producten.htm

     Wie van bloemkool houdt, smult vast ook van broccoli, het zonniggroene familielid.

     http://www.degroentenman.nl/

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: van

     • een familielid van de aardappel
     • een familielid van de hobo
     • een familielid van de kreeft
     • een familielid van onze huishond

     De onderzoekster voerde kruisingen uit met de zwarte nachtschade (Solanum nigrum), een familielid van de aardappel, een doodgewoon onkruid, dat na de bloei giftige zwarte besjes draagt.

     NRC,

     Fagot, Familie: Houtblazers. Materiaal: hout. Lengte: 103 cm. Toonomvang: 3,5 oktaven. Speler: fagottist(e). Types: fagot, contrafagot. De fagot is een ver familielid van de hobo.

     http://www.sintceciliarotselaar.be/blaasinstrumenten.htm

     Langoustines. De langoustine is het kleine familielid van de kreeft.

     http://www.hollandsepot.dordt.nl/producten/producten.htm

     De vos is een familielid van onze huishond.

     http://www.vzz.nl/