formatieperiode


formatieperiode 1.0

periode na verkiezingen waarin een formateur is aangesteld om op basis van de verkiezingsuitslagen met de politieke partijen te onderhandelen over de samenstelling van een bestuurscoalitie; periode voor formatieoverleg

Semagram


Een formatieperiode…

is een periode; is een tijd

  • [Functie] dient voor de samenstelling van een politieke coalitie
  • [Duur] heeft een duur die varieert naargelang van de voortgang van de politieke onderhandelingen
  • [Tijd] volgt kort na de verkiezingen
  • [Betrokkene] heeft betrekking op de formateur en de politieke partijen als zijn onderhandelingspartners

Hoofdsemagram: periode


Algemene voorbeelden


Na een formatieperiode van 127 dagen stond het kabinet-Rutte op 14 oktober het bordes van paleis Huis ten Bosch.

http://www.nrc.nl/inbeeld/2011/10/14/het-eerste-jaar-kabinet-rutte/#foto15067,

De informateur sprak de afgelopen periode met de fracties van alle politieke partijen in de gemeente Bunschoten. Dit om te bepalen welke coalitie op basis van de verkiezingsuitslag zou kunnen rekenen op een stabiele meerderheid. Hierna heeft hij zijn advies opgesteld. De informateur heeft de burgemeester geadviseerd om de formatieperiode in te gaan met de ChristenUnie en het CDA als mogelijke coalitiepartners.

http://nieuws.debunschoter.nl/scripts/edoris/edoris.dll?tem=bun_text_detail_new&doc_id=170727&webdept=17,

Het is een bijzonder rare formatieperiode. Nog nooit werd door onderhandelaars zo hard op de formateur geschoten. En ook nog nooit is het middenveld zo stil gebleven tijdens een formatieperiode. Normaal regent het dan communiqués en krasse uitspraken.

http://www.standaard.be/cnt/721fv691,