gemeenschapsschool


gemeenschapsschool 1.0

((vooral) in België)

school die onder het gezag staat van de Vlaamse Gemeenschap

Semagram


Een gemeenschapsschool…

is een school; is een instelling

   Algemene voorbeelden


   Er zijn trouwens genoeg tekenen dat de Belgische monarchie sinds de abortuscrisis van 1990 niet veranderd is: [...], open minachting voor de burgerlijke instellingen ten voordele van de katholieke Kerk bij het jongste prinselijk huwelijk, en natuurlijk het onwankelbaar gegeven dat koninklijke spruiten nooit naar een officiële gemeenschapsschool (toch "koninklijk atheneum" geheten!), maar systematisch naar katholieke privé-scholen gestuurd worden.

   http://users.skynet.be/fa503970/crkpage36.htm,

   Het triumviraat Wilfried Martens, Jean-Luc Dehaene en Miet Smet, leidde in de late jaren '60 de CVP-jongeren. Ze lanceerden toen drie manifesten, waarvan een over de wenselijkheid van de progressieve frontvorming in de partij en een over de wenselijkheid van de pluralistische gemeenschapsschool.

   De Standaard,

   De invoering van een schoolreglement tegen illegale drugs, alkohol en tabak. Gisteren stelden dertig Aalsterse vrije en gemeenschapsscholen netoverschrijdend zo'n drugsreglement op, een unicum in Vlaanderen.

   De Standaard,

   Er zit een mooie deal in: de vrije scholen krijgen meer geld, maar ook meer verplichtingen; de gemeenschapsscholen krijgen minder geld, maar meer vrijheid.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • gemeenschapsschooltje

   gemeenschapsschool 2.0

   school die een sterke band heeft met de samenleving; bij de gemeenschap betrokken school

   Semagram


   Een gemeenschapsschool…

   is een school

     Algemene voorbeelden


     Het Albeda College heeft zich meerdere jaren aaneen ingezet voor doorstroom en het tegengaan van het voortijdig schoolverlaten, voor een zo direct mogelijke relatie met de arbeidsmarkt en voor regionale samenwerking. Daarmee profileert het college zich als een gemeenschapsschool.

     http://www.albeda.nl/algemeen/info/kwaliteitsverslag/kv_frame.html,