handelsschool


handelsschool 1.0

school waar het handelsvak wordt onderwezen; school waar men wordt opgeleid voor de handel
Zowel gebruikt voor middelbare scholen die zich specialiseren in handelsopleiding als voor scholen die hoger onderwijs in de handel bieden.

Semagram


Een handelsschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   Tevens zocht hij naar een betere financiële basis voor zijn arbeid. Hij vond die door zijn benoeming in Utrecht als leraar Frans aan een middelbare handelsschool.

   Het weerbarstige woord, Anton Constandse,

   Twee seminaries over "Keuze en implementatie van prestatie-indicatoren. Voor een optimaal management in de publieke sector." Het organiserende Institute for Internationale Research (IIR) biedt de ambtenaren op het seminarie [...] een nieuwe wereld aan [...]. De lijst van experts bevat traditionele namen uit handelsscholen als Ehsal of consultantsbureaus als Ernst and Young, maar ook die van topambtenaren bij de NMBS, diverse federale en regionale ministeries, de RVA, en zelfs de stad Namen of de generale staf van de Rijkswacht.

   De Standaard,

   Zoals ik meermalen verteld heb was ik van 1913 tot 1918 op de befaamde Amsterdamse Openbare Handelsschool waar ik mijn enige diploma behaalde.

   Wie ik tegen kwam, C.J. Kelk,

   Ambities hebben was alleen weggelegd voor de 'rijken', die konden naar de hoogste scholen - de technische scholen, de handelsscholen, het nijverheidsonderwijs, de hogere textielschool, naar HBS en gymnasium; de laagste klassen of de lagere textielschool mochten ze overslaan.

   De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • privéhandelsschool