heffingsperiode


heffingsperiode 1.0

periode waarover belasting wordt geheven of een aanslag wordt opgelegd; periode waarvoor men belasting of een aanslag dient te betalen

Semagram


Een heffingsperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Duur] heeft een vastgelegde duur
 • [Handelende persoon] wordt van overheidswege bepaald
 • [Object betroffen] heeft betrekking op het opleggen van een aanslag of belasting

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  De belasting bedraagt per direct of indirect aangesloten onroerende zaak c.q. aan te sluiten onroerende zaak bij: a. een heffingsperiode van 30 jaar € 159,00 per belastingjaar; b. een heffingsperiode van 15 jaar € 229,00 per belastingjaar; c. een heffingsperiode van 5 jaar € 538,00 per belastingjaar.

  http://www.bs-ob.nl/docs/default-source/documenten-website/Baatbelasting_drukriolering_Stad_eo.pdf?sfvrsn=0,

  De voorziening voor nazorg is gebaseerd op de door de provincie opgelegde heffingen en de daarbij gehanteerde heffingsperiode.

  http://issuu.com/afvalzorg/docs/holfinjv2011?e=5283047/4260412,

  Automobilisten moeten vanaf dinsdag betalen om op doordeweekse dagen het centrum van de Zweedse hoofdstad Stockholm te mogen inrijden. Afhankelijk van het tijdstip kost een rit naar het centrum tussen de 1 en 2 euro. De heffingsperiode begint dagelijks om 06.30 uur en eindigt om 18.30 uur.

  http://www.wereldwijzer.nl/showthread.php?t=18132,