huishoudschool


huishoudschool 1.0

(verouderend)

school die een opleiding lager middelbaar onderwijs voor meisjes biedt waarin het aanleren van de huishoudelijke taken het belangrijkste onderdeel vormt; school voor huishoudkunde
Huishoudscholen bestaan thans niet meer; ze zijn opgegaan in technische opleidingen en beroepsopleidingen in ruimere zin.

Semagram


Een huishoudschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   De bus werd bestempeld als 'jeugdboekenauto' en bezocht een aantal landbouwscholen en huishoudscholen in de regio.

   http://www.pbcdrenthe.nl/bibliotheken/bussen/start.html

   Eerst hebben we het op de middelbare school met je geprobeerd en toen dat niets uithaalde dachten we: laten we haar op de huishoudschool doen, dan leert ze tenminste koken en naaien.

   De meisjes van de suikerwerkfabriek, Tessa de Loo,

   Van Eeden voert de toeschouwer mee in een eigenzinnige wereld. Zijn Haagse gebouwen, Märklintreinen met bijbehorende modelhuisjes en afbeeldingen van instructies uit het leerboek voor de huishoudschool ademen de sfeer van de jaren vijftig.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • huishoudschooltje

   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • hbs-huishoudschool
   • landbouwhuishoudschool

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • huishoudschoolmeisje

   huishoudschool 1.1

   (verouderend)

   opleiding aan een huishoudschool

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

   Semagram


   Huishoudschool…

   is een opleiding

     Algemene voorbeelden


     Vrouwelijke bevolkingsgroep: 80. Hiervan genoten 74 alleen lager onderwijs. 6 volgden een of andere vorm van beroepsonderwijs (huishoudschool o.i.d.).

     Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

     De boerenzonen zijn bijna verdwenen, laag opgeleide jonge mannen hebben hun plaats ingenomen. Jongens met bijvoorbeeld een LTS-diploma komen nauwelijks aan de bak. Ze hebben hun buurmeisjes met huishoudschool weinig te bieden, die bovendien vaak een man met een hogere opleiding (bijvoorbeeld Mavo) zoeken.

     NRC,

     Omdat ze per se niet achter wilde blijven heeft ze alleen huishoudschool gedaan, hoewel ze volgens haar onderwijzer meer kon. 'In het voorjaar wil je nu eenmaal weg, dan begint het bloed te kriebelen.' Het rondreizende kermisleven leer je niet snel meer af.

     NRC,

     huishoudschool 1.2

     (verouderend)

     gebouw waarin een huishoudschool gevestigd is

     Semagram


     Een huishoudschool…

     is een gebouw

       Algemene voorbeelden


       Vanaf de beginjaren vijftig tot medio jaren zestig komt in het centrum van het dorp de dorpskern van de grond, met daarin huishoudschool, kruisgebouw, bejaardencentrum, raadhuis, postkantoor, zwembad, dorpshuis, winkelcentrum ('73) en bovenal woningbouw, waardoor het vertrek-overschot kan worden gewijzigd in een geringe bevolkingsgroei.

       http://www.andijk.nl/index2.htm

       Dat deze nieuwe Tump (de naam bleef ongewijzigd) jaarlijks zo'n 40.000 bezoekers trekt geeft aan dat dit gebouw gezien wordt als het eigen gebouw van de bevolking. Deze Tump is door mensen uit Ruinen tot stand gekomen op de vertrouwde plek van de vroegere huishoudschool en de kleuterschool.

       Meppeler Courant,