inzaaiperiode


inzaaiperiode 1.0

periode waarin een gewas gezaaid wordt; periode voor het inzaaien van een gewas

Semagram


Een inzaaiperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Tijd] verschilt van gewas tot gewas
 • [Activiteit of handeling] is een periode waarin een bepaald gewas ingezaaid wordt

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  De inzaaiperiode van rogge loopt van augustus tot oktober.

  http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-groenbemesters-winterrogge

  De opbrengst van granen schommelt ieder jaar als gevolg van de weersomstandigheden gedurende de inzaaiperiode en het groeiseizoen.

  http://www.gzp.nl/main/gzp/index.htm