kalief


kalief 1.0

(islam)

leider van de moslimwereld in seculiere aangelegenheden, die in die functie de rechtstreekse opvolger van de profeet Mohammed is; wereldlijke moslimleider
Het betreft een functie in de moslimwereld die bestond van bij de dood van de profeet Mohammed tot 1924 toen het bewind van Atatürk in Turkije het kalifaat afschafte.

Semagram


Een kalief…

is een leider

  • [Tijd] bestond in de moslimwereld van bij de dood van de profeet Mohammed tot 1924 toen het bewind van Atatürk in Turkije het kalifaat afschafte
  • [Belanghebbende of begunstigde] regeerde over de moslimwereld
  • [Belang] was vooral in de Middeleeuwen de belangrijkste politieke heerser in de Arabische wereld en in een vrij groot deel van Europa
  • [Bevoegdheid] was bevoegd over wereldlijke zaken

Algemene voorbeelden


Sinds de tijd van Karel de Grote beheersten de Moren het hele Middellandse-Zeegebied. Córdoba, de schitterende zetel van het kalifaat, was een van de grootste steden van Europa en van de wereld. De kaliefen waren de keizers van Europa.

De Standaard,

De Perzische kerkleider verbreekt de banden met Constantinopel en roept zich uit tot Patriarch van het Oosten. Zo ontstaat de autonome nestoriaanse kerk [...]. In de 8ste eeuw verhuist hun patriarch naar Bagdad en in de 9de eeuw vertalen nestoriaanse geleerden aan het hof van de kalief Aristoteles uit het Grieks in het Arabisch.

In rook opgaan; Nestor, het mes van de profeet, August Thiry,

Onder Mohammeds opvolgers, de kaliefen, namen de omvang van het rijk en van het aantal gelovigen echter explosief toe en daarmee de behoefte aan uniformiteit van de rechtspraktijk.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


  • kalifaat