kleuterschool


kleuterschool 1.0

school voor heel jonge kinderen, in Nederland van vier tot zes jaar, in Vlaanderen van twee jaar en zes maanden of drie jaar tot zes jaar
In Vlaanderen is kleuterschool nog steeds de officiële benaming voor een school voor de jongste kinderen, in Nederland is het de vorige benaming voor de eerste en de tweede klas van het basisonderwijs.

Semagram


Een kleuterschool…

is een school

 • [Deel] bestaat in Vlaanderen uit een instapklasje vanaf twee jaar en zes maanden en een eerste, tweede en derde kleuterklas; bestond in Nederland uit de eerste twee groepen van het huidige basisonderwijs
 • [Doel of bestemming] dient om de kinderen basisvaardigheden aan te leren, zoals zich leren uitdrukken, leren luisteren, leren spelen met elkaar en knutselen
 • [Tijd] bestaat nog steeds in die vorm in Vlaanderen; ging in Nederland in 1985 op in het basisonderwijs
 • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor heel jonge kinderen, in Nederland van vier tot zes jaar, in Vlaanderen van twee jaar en zes maanden of drie jaar tot zes jaar
 • [Handelende persoon] beschikt voor het onderwijs over kleuterjuffen, zelden over mannelijk personeel

Algemene voorbeelden


Een opvallende stroming in de basisschool wil de kleuterschool overspoelen met voorbereidende en aanvankelijke kennis, zoals lezen en rekenen.

Averechts, Gerrit Komrij,

Hoofdpunten zijn: zelfstandigheid, kwaliteitsverbetering en een goede aansluiting van groep 2 (vroeger kleuterschool) naar groep 3 (voorheen 1e klas lager onderonderwijs), en van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Meppeler Courant,

De motivatie van ouders om hun kinderen al op die leeftijd aan de kleuterschool toe te vertrouwen, is dikwijls oprecht pedagogisch geïnspireerd maar zeker zo vaak economisch: de kleuterschool is gratis, de crèche en de onthaalmoeder niet.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


in voorzetselgroep


((vooral) in België)
 • in de kleuterschool

In de kleuterschool is er toezicht vanaf 8u25.

http://schoolweb.gemeenschapsonderwijs.be/bs/wommelgem/homeframe.html

 • naar de kleuterschool gaan
 • naar de kleuterschool kunnen
 • naar de kleuterschool moeten
 • iemand naar de kleuterschool brengen
 • iemand naar de kleuterschool sturen

Omdat ik te veel praatte en mijn moeder dat niet langer verdragen kon, werd er een verzoek ingediend of ik vervroegd naar de kleuterschool kon.

Het geheim van Eberwein, Boudewijn Büch,

Op zijn vierde verjaardag moest Micky naar de kleuterschool.

De kleine blonde dood, Boudewijn Büch,

'Maar al dat gedoe van haar naar de kleuterschool brengen en halen, nou, blij dat Bert dat voor zijn rekening neemt.'

Niet doen Agnes, Peter van Straaten,

Maggie, Peters knappe vrouwtje, had na de geboorte van hun jongste dochtertje loopbaanonderbreking genomen om voor haar twee dochtertjes te zorgen. Het oudste ging al naar de kleuterschool maar op woensdagnamiddag was ze thuis en dan verorberde Peter wel vaker 's middags zijn boterhammetjes gezellig in familiekring.

Naakte zielen, Luc Deflo,

 • op de kleuterschool
 • op de kleuterschool zitten

Zelfs op de kleuterschool had hij het er niet goed vanaf gebracht.

Russendisco, Wladimir Kaminer,

De man beweert, deze week hier een ton gekleurd papier (zoals ze bij ons op de kleuterscholen gebruiken voor het vlechten van matjes) aan de autoriteiten gesleten te hebben!

Quissama, F. Springer,

Een onderwijsidealist stelde dat ieder kind, al op de kleuterschool te beginnen, bij alles wat hij moet leren, moet vragen waar het voor dient.

Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

De twee vrienden waren altijd al samen geweest. Samen hadden ze op de kleuterschool gezeten, op de lagere school, op het gymnasium.

De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

 • iemand van de kleuterschool halen

Tante Gerda haalde me van de kleuterschool en onderweg zei ze: 'Nou moet je niet schrikken, maar je moeder, die komt een paar daagjes niet thuis.'

Het verrotte leven van Floortje Bloem, Yvonne Keuls,

met ander, nevengeschikt substantief


 • lagere en kleuterscholen
 • de kleuterschool of de lagere school
 • de lagere school en de kleuterschool

Het is ook een gewoonte dat op dat moment de prins, de lagere en kleuterscholen gaat bezoeken om bijvoorbeeld de creatieve prestaties, zoals tekeningen en teksten over carnaval te beoordelen, alsook de wagenbouwers die de laatste hand leggen aan hun nieuwe wagens.

http://www.fenvlaanderen.be/fenomeen/oorsprong.htm

In de lagere school en de kleuterschool kwam er zorgverbreding.

De Standaard,

In erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang worden kinderen die naar de kleuterschool of de lagere school gaan, voor en na de schooluren en op vakantiedagen opgevangen.

http://www.kinderopvang.be/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • kleuterschooltje

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • montessorikleuterschool
 • nutskleuterschool
 • timmerkleuterschool

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • kleuterschoolbezoek
 • kleuterschoolgebouw
 • kleuterschoolgedeelte
 • kleuterschoolgedoe
 • kleuterschoolkind
 • kleuterschoolvriendje

kleuterschool 1.1

periode waarin een kind de kleuterschool doorloopt; periode dat een kind op de kleuterschool zit

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


De kleuterschool…

is een periode

   Algemene voorbeelden


   Een kindvolgsysteem bijvoorbeeld maakt het mogelijk nauwkeurig te volgen hoe een kind evolueert vanaf de kleuterschool.

   http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=3353,

   Reeds vanaf de kleuterschool komen veel kinderen op vanzelfsprekende wijze in contact met de computer als informatie-drager: ze spelen spelletjes van een CD-ROM, ze zoeken onder begeleiding naar prentjes of verhaaltjes op het Internet, ze kleuren of tekenen zelf met eenvoudige grafische programmaatjes.

   http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

   'Wat ze moet begrijpen is dat ik haar wil hebben, en daar moet ze het mee eens zijn. Trouwens: ze weet al dat ik haar hebben wil [...]. Ik heb het haar in de eerste klas van de kleuterschool al gezegd.'

   Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • kleuterschooljaar
   • kleuterschoolkind

   kleuterschool 1.2

   onderwijs dat op een kleuterschool gegeven wordt; kleuteronderwijs

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.2

   Semagram


   De kleuterschool…

   is onderwijs

     Algemene voorbeelden


     De latere instap van kinderen in de kleuterschool - drie jaar in plaats van tweeënhalf - lokte gisteren opnieuw reacties uit.

     De Standaard,

     De koning suggereerde onlangs om onderwijs in de tweede landstaal te organizeren in de kleuterschool en in de middelbare school vroeger en uitgebreider aandacht te besteden aan de derde taal.

     De Standaard,

     kleuterschool 1.3

     gebouw waarin een kleuterschool is gehuisvest

     Betekenisbetrekking


     metonymie
     Betrokken betekenissen1.0 : 1.3

     Semagram


     Een kleuterschool…

     is een gebouw

       Algemene voorbeelden


       Iets verderop, maar hier vandaan niet te zien, stond de kleuterschool waar hij in de rij had gestaan voor de centrale keuken; nog een paar straten verder, iets meer naar links, achter de landjes, was de plek waar alles gebeurd was.

       De aanslag, Harry Mulisch,

       Woordfamilie


       Als deel van een afleiding


       • kleuterschooltje

       kleuterschool 1.4

       groep volwassen mensen die zich zeer kinderachtig gedragen

       Betekenisbetrekking


       metafoor
       Betrokken betekenissen1.0 : 1.4

       Semagram


       Een kleuterschool…

       is een groep

         Algemene voorbeelden


         Ik kijk soms 's middags naar tv dan geven ze uitzendingen over het parlement, dit is een echte kleuterschool, die spelen met hun gsm, zitten te lachen, lezen de gazet, die luisteren niet naar mekaar en die gasten moeten baas spelen over ons?

         http://www.pvda.be/nieuws/artikel/campagneblog-tom-de-meester-dag-24.html