kretologie


kretologie 1.0

(schertsend)

het overvloedig uiten van loze kreten, d.w.z. van uitspraken, leuzen, beweringen die een oplossing lijken te bieden, maar in werkelijkheid iedere bewijsgrond missen

Semagram


Kretologie…

is uiten

 • [Onstoffelijke inhoud] heeft betrekking op loze kreten
 • [Waardering] wordt ongunstig gewaardeerd

  Algemene voorbeelden


  Ik ben ook altijd bang dat zulke acties in kretologie zullen ontaarden. "Weg met de plastic zak", hoor ik dan.

  Leidsch Dagblad,

  Een burger die zelf de keuzes maakt als het gaat om werk en inkomen. En dus ook zelf kiest voor de risico's die hij of zij zelf wil lopen. Bestaat deze werknemer, of is het allemaal kretologie? Soms denk ik wel eens, dat de beleidsmakers en wetenschappers vooral hun eigen kinderen voor ogen hebben.

  http://actualiteit.cms.fnv.nl/renderer.do/menuId/8893/sf/8893/returnPage/8893/itemId/1357/pageId/40144/instanceId/8896/,

  Waarom nadenken over de wereld om je heen, als die wereld met de dag complexer wordt? Veel eenvoudiger is het dan toch om ons te verschuilen achter kretologie, ja zelfs demagogie en om al hetgeen we op de maatschappelijke ladder bereikt hebben, als antwoord naar voren te schuiven?

  http://www.debatinstituut.nl/visie.htm

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • emotionele kretologie
  • modieuze kretologie

  Ik hoop van harte dat ons parlement de wijsheid heeft, zonodig tegen emotionele kretologie of eigenbelang in, een goede wet te maken, waarmede het bestuur van de Stadsprovincie Rotterdam een goede start krijgt.

  NRC,

  Prof. dr. A.D. de Groot heeft jonge en aankomende beoefenaars van de sociale wetenschap gewaarschuwd tegen misbruik van de wetenschap voor politieke demagogie en modieuze kretologie.

  NRC

  • linkse kretologie
  • rechtse kretologie

  De sfeer en de inhoud van het boek [...]: grote bedrijven zijn uit op groei van winst ten koste van werkgelegenheid en gaan voorbij aan de mens; dit is geen linkse kretologie, maar kan vrij algemeen worden geconstateerd.

  http://www.teilharddechardin.nl/jrg5_nr1_p1820.htm,

  Wie de site van Doorbraak bekijkt zal schrikken van de agressieve activistische toon en de afgezaagde, van enige intellectualiteit gespeende oude linkse kretologie.

  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8059,

  Verplichte spreiding is formeel in strijd is met artikel 1 van de Grondwet waarin de gelijkwaardigheid van alle in Nederland aanwezige burgers is vastgelegd. De PvdA noemt het VVD-plan "in alle opzichten een onzinverhaal" [...]. Volgens de JOVD zit Nederland te wachten op een inhoudelijke oplossing voor het migrantenvraagstuk, maar de VVD blijft intussen "hangen in populistische rechtse kretologie."

  NRC,

  Zoals het geen zin heeft met Jehova's Getuigen aan de deur in discussie te gaan, heeft het ook geen zin de woordenstrijd aan te gaan met de heren vertegenwoordigers van nieuw rechts, van de 'nieuwe politiek'. Pastors, Eerdmans, Nawijn, Wilders, zij munten uit in nietszeggende rechtse kretologie.

  http://adriaanbontebal.web-log.nl/adriaanbontebal/2006/08/index.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • kretologisch

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • defensiekretologie
  • recensentenkretologie