kwatong


kwatong 1.0

((vooral) in België)

iemand die onware verhalen vertelt en zo lastert en roddels in de wereld brengt; kwaadspreker; roddelaar; lasteraar

Semagram


Een kwatong…

is een persoon

 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] vertelt aangedikte of onware verhalen; spreekt kwaad; roddelt; lastert

  Algemene voorbeelden


  "De ene kwatong strooit rond dat we geen badkamer hebben die aan de wensen van Koen voldoet. De andere vertelde dan weer dat we de deal uiteindelijk niet rondkregen. De roddels waren zo hardnekkig dat steeds meer mensen ze geloofden."

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G4JCUSF6,

  Anders dan bij de Scheckters en Wilson-Emerson Fittipaldi, de enige twee broederparen die samen op de grid stonden, gaapt tussen de Schumachers geen talentkloof. Kwatongen houden zelfs vol dat op de ouderlijke kartpiste in Kerpen Ralf de dubbele wereldkampioen het nakijken gaf en nog geeft.

  De Standaard,

  Het festival had de kopie met Engelse onderschriften niet ontvangen. Volgens sommigen was dat een gelegenheid om de 401 journalistieke bokken van de dito geiten te scheiden. Maar dat zullen wel kwatongen geweest zijn.

  De Standaard,

  Een kwatong lanceert het gerucht dat Larry een hamster heeft mishandeld. Laster die Larry hoopt te ontkrachten tijdens een Bar Mitswa-feest, waar hij ook zijn recente huiselijke problemen hoopt uit te klaren.

  http://www.mijn-tv-gids.be/recherche-diffusions-serie/688/167/Curb%2BYour%2BEnthusiasm.html

  Er is ter redaktie een melding van het monster van Loch Ness binnengelopen, uit Zuid-Afrika [...]. Zakenman Bob Teeney verklaart dat hij een twintig meter lang neefje van Nessie zag, aan een waterval bij het dorpje Howick in kwaZulu-Natal. Dat Teeney ook publiciteitsmanager is voor het dorpje, is een verband dat enkel door kwatongen wordt gelegd.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • beweren

  Kwatongen beweren dat hij zijn succes niet zelf heeft gemaakt, maar dat zijn ouders hem veel geld hebben toegestopt.

  De Standaard,

  Kwatongen beweerden dat de prestigieuze prijs vooral het uitbrengen van de film in Engeland moest bevorderen.

  De Standaard,

  Kwatongen beweren dat er afgekloven mensenbotjes in die stugge haardos van haar verstopt zijn.

  De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

  Kwatongen beweerden dat men twee moderne kazernes had kunnen bouwen met het geld dat aan de renovatie van de oude vrouwengevangenis was besteed.

  De vijfde macht, Pieter Aspe,

  Kwatongen beweren zelfs dat ze in Scuol, twintig jaar later, het kind van haar vroegere lief opvoedt, een baby nog, nadat de schone mijnheer en zijn minnares, de moeder van het kind, wegens oplichting van een bank tot tien jaar werden veroordeeld.

  De maquette: verslag, Jean Pierre Van Rossem,

  De vernieuwing wordt niet "gemanipuleerd door mensen die niets met de Vlaamse beweging hebben te maken" zoals kwatongen beweren, maar wordt mee opgebouwd door Vlaamsgezinde jongeren die vroeger nog in TAK of zelfs VNJ actief waren (al zijn ze daar na de gebeurtenissen van zondag nog weinig fier over).

  De Standaard,

  • zeggen
  • stellen
  • noemen

  Hij was de partner van Jeltsin op het tennisveld, in het zwembad en, zeggen kwatongen, in de kroeg.

  De Standaard,

  E. De W. komt altijd als winnaar uit Atlanta, stellen kwatongen. Is het niet met een medaille, dan krijgt hij wel zijn winterseizoen 'geregeld'.

  De Standaard,

  De kijkcijfertriomftocht van de BRTN nieuwe stijl (door sommige kwatongen ook wel de BVRTM genoemd) gaat gepaard met een sluipend, vooralsnog onzichtbaar effect: de hele vitale intellectuele bovenlaag van de samenleving heeft zich inmiddels afgekeerd en koestert geen enkele hoop meer op cultuurinformatie op niveau bij de volksopvoeder nummer 1.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • volgens kwatongen

  Onder de specialisten van de menselijke evolutie circuleren evenveel stambomen als er geleerden zijn - volgens kwatongen zelfs meer.

  De Standaard,

  Nu de scheiding is uitgesproken, doet de prinses de gezamenlijke aanwinsten van de hand. In totaal zijn er 570 loten [...]: schilderijen van 17de-eeuwse Hollandse meesters, beklede stoelen [...], oude prenten, antiquarische boeken, onder meer over het Nederlandse koningshuis, en juwelen. Volgens kwatongen de sieraden die Christina van haar man gekregen heeft.

  De Standaard,

  Van een overheidsinstelling - volgens kwatongen een "ministerie" in de slechtste zin van het woord - moest de "Spaarkas" omgevormd worden tot een moderne bank.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • kwatongerij