leerschool


leerschool 1.0

middel waarmee iemand kennis, vaardigheden, ervaring of wijsheid kan opdoen, meestal buiten het reguliere onderwijs om
Vaak met de idee dat het iets is wat veel inspanning kost of gepaard gaat met pijn en lijden, met vallen en opstaan.

Semagram


Een leerschool…

is een middel

 • [Doel of bestemming] dient om kennis of wijsheid op te doen, om vaardigheden of ervaring te verwerven
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is meestal iets waarmee men buiten de eigenlijke school in contact komt; vergt vaak grote inspanningen; gaat vaak gepaard met pijn en lijden

  Algemene voorbeelden


  Andere 'blijvers' uit die periode zijn: Ortega y Gasset, S. Kierkegaard, Sartre en auteurs die ik op het college niet mocht lezen: Flaubert, Baudelaire, Balzac, Zola ... Deze – en andere – boeken en schrijvers zijn voor mij dé leerschool geweest.

  Mise-en-scène, Axel Bouts,

  Met evenveel recht zegt weer een andere psycholoog dat het spelen van meisjes met poppen gezien moet worden als een instinctieve voorbereiding op hun eigen plaats in een toekomstig huwelijk. Het poppenhuis als onbewust gekozen leerschool ... voor de schrijver, ook al heeft hij lak aan psychologen, schuilt er iets aantrekkelijks in die gedachte.

  Engelenplaque, A. F.Th. van der Heijden,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een goede leerschool
  • een prima leerschool
  • een rijke leerschool

  Open projecten hebben niet alleen nood aan dit soort technologische afspraken, maar evenzeer aan afspraken, compatibiliteiten en engagementen van samenwerkende mensen onderling; actieve medewerking aan zo'n project is dus ook op het vlak van de sociale vaardigheden van samenwerking een rijke leerschool.

  http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

  Welnu, zoals Plinius zegt is ieder mens voor zichzelf een goede leerschool, als hij maar het vermogen heeft zich nauwlettend gade te slaan.

  Montaigne, of de kunst om niet te sterven, Ann Meskens,

  leerschool 1.1

  bezigheid waarvan iemand veel leert of waaruit hij veel ervaring put voor de toekomst

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Algemene voorbeelden


  De nachten waarin haar leerschool werd uitgebreid, brachten zij voornamelijk in provinciehotels door, of in de kamer die Pierre in het Americain Hotel betrok.

  Het jaar van de kreeft, Hugo Claus,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de ideale leerschool
  • de traditionele leerschool
  • een harde leerschool
  • een nuttige leerschool

  De bijeenkomsten met boeren waren vaak emotioneel, soms werd men zelfs handtastelijk [...]. Ik leerde toen wat politieke moed was. Ik leerde hoe je zo goed en zo kwaad als het gaat tegen een vijandig gehoor overeind moet blijven. Het was een harde leerschool en ik begon me af te vragen of ik er wel tegen opgewassen was.

  Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

  Bobby moest de schoenen van de spelers van het eerste elftal poetsen, de toiletten schoonmaken, de vloeren schrobben en schilderwerk doen. "De traditionele leerschool van een Engelse voetballer", weet hij.

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • een leerschool in besluitvorming
  • een leerschool in het leren
  • een leerschool in verdraagzaamheid

  De werking binnen de vereniging is tevens een leerschool in democratische besluitvorming en verdraagzaamheid.

  http://www.jongvld.be/opencms/export/projects/jongvld/STATIC/Pdf/Jong_VLD_Beleidsnota_2004-2006.pdf

  Yoga is tevens een leerschool in het leren 'loslaten'.

  http://www.kuleuven.ac.be/sport/sportaanbod/individuele/yoga.htm

  Voorzetsel: van

  • de leerschool van de literatuur
  • de leerschool van het leven

  In die leerschool van de literatuur, zo zou je kunnen zeggen, is Alonso Quijano, alias Don Quichot, typisch een lezer die nog de nodige moeite heeft met de omscholing van zijn nobele geest.

  De jacht op Proteus, Piet Meeuse,

  Reizen, lezen en observeren zijn de leerschool van het leven.

  Mise-en-scène, Axel Bouts,

  Voorzetsel: voor

  • een leerschool voor het leven

  De zendelingen vinden in hun opdracht niet alleen geestelijke verrijking, ze zien het ook als een leerschool voor het leven.

  De Standaard,

  leerschool 1.2

  milieu waarin iemand kennis, ervaring, vaardigheden, vorming of wijsheid opdoet

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.2

  Semagram


  Een leerschool…

  is een milieu

    Algemene voorbeelden


    Terecht kan men zich dan de vraag stellen of de gemeente nog als democratische leerschool kan dienen, wanneer de gemeente een vreemde wordt voor zijn inwoners.

    http://www.uia.ac.be/u/kdlmans/forum_bestuurskracht.htm,

    De straat als leerschool: daar kwam het tot menig handgemeen.

    http://www.liege.be/visitelg/tourisme/folklore/neerlandais/folklore.htm

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • een harde leerschool

    De Haagse politiek is een harde leerschool.

    Meppeler Courant,

    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: van

    • een leerschool van de misdaad

    Met reden waarschuwde de Franse oud-minister Badinter dat de gevangenis - zeker voor de jeugd - geldt als leerschool van de misdaad.

    NRC,

    Voorzetsel: voor

    • een leerschool voor de democratie
    • een leerschool voor vaardigheden
    • een leerschool voor schrijvers
    • een leerschool voor sociaal gedrag

    De familiale unie berust op een natuurlijke noodwendigheid, maar is tevens de eerste leerschool voor sociaal gedrag.

    http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

    Het is geen toeval dat The New Yorker wordt beschouwd als een leerschool voor schrijvers.

    De Standaard,

    Het moderne gezin, onderwijs, cultuur en vooral arbeid houden bij uitstek de samenleving samen [...]. Als één van deze vier pijlers afbrokkelt of verzwakt, deelt ook de democratie in de brokken. Het zijn leerscholen voor de democratie en daarvoor moet ook het nodige leergeld betaald worden.

    http://www.s-p-a.be/ideeen/politiekprogr/toekomst/koepel/koepel1.asp

    Met deze Staten-Generaal willen we de aandacht vestigen op de meerwaarde van het sporten in clubverband. De sportclub die een uitstekende leerschool is voor maatschappelijke en sociale vaardigheden.

    http://www.bloso.be/public/infotheek/zet_sport_op_1.asp

    leerschool 1.3

    toestand die, doordat men erin verkeert, aanleiding geeft tot het opdoen van kennis en ervaring

    Betekenisbetrekking


    specialisering
    Betrokken betekenissen1.0 : 1.3

    Semagram


    Een leerschool…

    is een toestand

      Algemene voorbeelden


      En de tot inkeer gekomen Leysen besluit zijn boek met: "De oorlog was voor mij een grote leerschool, de naoorlogse periode een grote ogen-opener."

      NRC,

      Combinatiemogelijkheden


      met adjectief ervoor


      • een goede leerschool
      • een harde leerschool
      • een vruchtbare leerschool

      "Toen op het einde van de jaren tachtig duidelijk werd dat er een markt was voor elektronische dienstverlening en elektronische rapportering in de financiële sector, bevond de Belgische banksector zich op het gebied van de toepassing en verspreiding van technologie aan de wereldspits", zegt Akkermans. "Dat was een vruchtbare voedingsbodem en leerschool."

      De Standaard,

      Over een dikke week staat Loix aan de start van de WK-rally van Portugal. Een rally waar echt grote namen ontbreken [...]. De sneeuw van Spa was in ieder geval een goede leerschool voor Portugal.

      De Standaard,

      met voorzetselgroep


      Voorzetsel: voor

      • een leerschool voor het leven

      Een jeugd in het Antwerpse schipperskwartier op het einde van de negentiende eeuw was een harde leerschool voor het leven.

      De Standaard,

      leerschool 1.4

      ervaring die de kennis, het inzicht of de levenswijsheid verrijkt

      Betekenisbetrekking


      specialisering
      Betrokken betekenissen1.0 : 1.4

      Semagram


      Een leerschool…

      is een ervaring

        Algemene voorbeelden


        'Ik heb ook wel een leerschool van strubbelingen achter de rug dankzij het 'beerputbeleid' van Nederland. Maar ik heb er wel goed door leren praten.'

        Het verrotte leven van Floortje Bloem, Yvonne Keuls,

        Als oud-militair meende hij dat slaag de beste leerschool was.

        De Standaard,

        leerschool 1.5

        voorbeeld uit het verleden waaruit iemand lering kan trekken over wat hij in de toekomst het beste kan doen

        Betekenisbetrekking


        specialisering
        Betrokken betekenissen1.0 : 1.5

        Semagram


        Een leerschool…

        is een voorbeeld

          Algemene voorbeelden


          Vice-admiraal Herteleer noemt de Navo-operatie in Bosnië zeer belangrijk: het is de eerste operatie buiten het verdragsgebied, het is een leerschool voor samenwerking met Oosteuropese militairen en het is vermoedelijk een model voor toekomstige konfliktbeheersing in de periferie.

          De Standaard,

          De Gerlache en zijn mannen werden maandenlang gevierd als helden [...]. De Gerlache bleef bescheiden , maar eigenlijk was hij de man die dit alles mogelijk maakte. Zijn expeditie was de beste leerschool voor de latere ontdekkingsreizigers Cook en Amundsen.

          De Standaard,

          leerschool 2.0

          proces van verwerving van kennis, ervaring of vaardigheden

          Semagram


          Een leerschool…

          is een proces

          • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] verloopt vaak moeizaam, met vallen en opstaan
          • [Onstoffelijke inhoud] bestaat uit het geleidelijk aanleren van kennis, wijsheid, inzicht of vaardigheden

           Algemene voorbeelden


           Aangezien zijn leerschool in het Bataafs bestaan heeft uit het schrijven van processen-verbaal [...] en zelfs dit hem blijkbaar niet goed lukte, want anders was hij wel bij de politie gebleven, nietwaar, bespaart het ons inderdaad veel ellende dat hij het niet eens probeert, die Jean de Weterling (sic), genuanceerd schrijven in het Bataafs.

           Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

           In die zin is de geschiedenis van de literatuur niets anders dan een emancipatieproces: een langdurige leerschool waarin sidderende gelovigen langzaam worden omgeschoold tot leergierige lezers.

           De jacht op Proteus, Piet Meeuse,

           Combinatiemogelijkheden


           als object bij een werkwoord


           • een leerschool doorlopen
           • een leerschool doormaken

           Eduard leerde die middag nog meer. Namelijk dat hij nog heel wat leren moest. Maar hij was ten volle bereid, om die leerschool te doorlopen.

           Het overspelige gras, Louis Ferron,

           In feite maken jongere systemen [...], nogmaals de lange en dure leerschool door die Unix reeds jaren achter de rug heeft; dit bewijzen de technische evoluties die geleid hebben tot Windows 2000 of Apple MacOS X ten overvloede.

           http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

           met adjectief ervoor


           • een harde leerschool

           Door zijn verslavingsgedrag heeft de verslaafde een bepaald gedrag aangeleerd (het junkiesyndroom), waarvan hij de grote nadelen steeds sterker gaat ervaren. De verslaafde zal dit gedrag moeten afleren en moeten ontdekken dat het ook anders kan. Dit vergt vaak een harde leerschool, waarin min of meer algemene zaken als discipline, het opbouwen van sociale contacten, het uitstellen van een primaire behoeftenbevrediging belangrijk zijn.

           http://www.dehoop.org/,

           Woordfamilie


           Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


           • leerschoolfase

           leerschool 3.0

           milieu waarin een bepaalde doctrine aangeleerd en verkondigd wordt of waar problemen omtrent die doctrine bestudeerd worden

           Semagram


           Een leerschool…

           is een milieu

           • [Leden] bestaat uit mensen met gelijke opvattingen
           • [Activiteit of handeling] streeft naar toepassing en verkondiging van zijn doctrine; wijdt zich aan studie in verband met problemen omtrent zijn doctrine

            Algemene voorbeelden


            Eeuwenlang werd de Misjna (Thora + mondelinge leer) in leerscholen door rabbijnen en studenten besproken en werden er verklaringen gezocht op de geboden en verboden.

            www.pienternet.be/ArabischeCultuur/Jodendom,

            Hij kan ingenieuze interpretaties bedenken en ingewikkelde indelingen in categorieën. Maar zij houden steeds iets benauwds, iets kunstmatigs en vrijblijvends, alsof hij op ieder gewenst moment bereid is zijn meningen overboord te gooien wanneer een volgende leerschool dat van hem zou verlangen.

            Wennen aan vrede, K.L. Poll,

            Combinatiemogelijkheden


            met adjectief ervoor


            • de Hollandse leerschool
            • een militaire leerschool

            Hier speelt de invloed van trainer Gerets en doelman Menzo, denkt Van Meir. "Stanley, onze onbetwiste leider, spreekt constant op ons in. Zo iemand die mij bestendig geconcentreerd houdt, had ik nodig. En hij komt uit de Hollandse leerschool, die denkt altijd aanvallend. Eén man te veel achterin is één man te kort op het middenveld, redeneert Stanley."

            De Standaard,

            Noch het buskruit noch de aanvalsplannen van de beste generaals uit de militaire leerschool van Dzjengis Chan konden de rivier overwinnen zodat de Hongaarse hoofdstad uit Mongoolse handen bleef zolang de Donau bleef stromen.

            De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

            met voorzetselgroep


            Voorzetsel: van

            • de leerschool van Dzjengis Chan
            • de leerschool van Ouspensky

            Zelf leun ik aan bij de leerschool van Ouspensky, een van de grondleggers van de hedendaagse iconografie.

            http://www.kuleuven.ac.be/up/jona/jona9798-12/iconen.html

            noch het buskruit noch de aanvalsplannen van de beste generaals uit de militaire leerschool van dzjengis chan konden de rivier overwinnen zodat de hongaarse hoofdstad uit mongoolse handen bleef zolang de donau bleef stromen.

            De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

            leerschool 4.0

            school, uitsluitend beschouwd in zijn rol als middel om kennis te verwerven

            Semagram


            Een leerschool…

            is een school

            • [Gezichtspunt of perspectief] wordt in het verband alleen beschouwd in zijn functie als middel voor kennisoverdracht

             Algemene voorbeelden


             Een school is meer dan een leerschool. Leerlingenbegeleiding (leren kiezen, leren leren en socio-emotionele begeleiding) wordt ingepast in de nieuwe uitdagingen van de school.

             http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=5497

             leerschool 5.0

             scholing, meestal in een bepaalde praktische vaardigheid of kennis en gegeven door vakbekwame of deskundige mensen buiten het reguliere onderwijs

             Semagram


             Een leerschool…

             is scholing

             • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verstrekt door mensen die doorgaan voor deskundig in hun vak
             • [Gebied] ligt meestal op het gebied van een praktische vaardigheid of praktische kennis

              Algemene voorbeelden


              Voor een historisch onderzoek zoekt Hans Van Crombrugge [...] alle informatie (ervaringen, publicaties, e.d.) in verband met "Familieleven", een katholieke vereniging voor gezinsactie [...]. Behalve allerlei publicaties, organiseerden ze familiale leerscholen en ouderavonden.

              De Standaard,

              Aan de vooravond van een jaar waarin het British Empire afstand zal doen van zijn laatste weeskind Hongkong, is het hoog tijd dat moeder Europa haar Britse jeugd een leerschool aanbiedt, en haar onderwijst in de achtergrond, talen, diversiteit, en particulariteit van de Europese kosmopolis.

              De Standaard,

              Mijn vader, die toen 13 jaar was, werd van school gehaald, op het atelier te werk gesteld en leerde gedurende 1 jaar grondig het pettenvak. Deze leerschool kwam hem later goed van pas.

              http://www.grunn.nl/historie/c_pagina3.php,