libertijn


libertijn 1.0

vrijdenker; vrijgeest; soms met de negatieve bijgedachte dat de morele opvattingen en levensstijl van betreffende persoon al te ongebonden zijn

Semagram


Een libertijn…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] vertoont een grote onafhankelijkheid van geest, zet zich af tegen conformistische opvattingen en houdt er vaak een ongebonden, soms ook losbandige levensstijl op na

  Algemene voorbeelden


  Oscar Wilde, voor zijn tijd een gevaarlijke libertijn, een provocante homoseksueel en een estheet van het zuiverste water, tekent in zijn roman niet alleen een motie van wantrouwen tegen de fixatie op uiterlijke schoonheid - met name op die van mannen -, maar ook tegen een te ver doorgevoerd estheticisme in de kunst.

  NRC,

  Zijn grootste reputatie blijft echter die van de 18de-eeuwse libertijn - een rebel die in gedichten en liederen zowel sentimenteel als satirisch fulmineerde tegen de hypokrisie van de calvinistische kerk en het als onderdrukkend ervaren gezag van de staat.

  De Standaard,

  Persoonlijk kan ik wel zeggen dat ik tegen de islamisering van ons land ben, maar ik ben net zo huiverig voor de opgelegde vrijheidsdwang van de libertijnen die ons willen dwingen vrij te zijn. Vandaag de dag ervaar ik in morele kwesties meer steun van rooms-katholieken en moslims dan van de libertijnse elite.

  http://www.sgp.nl/Page/sp8/ml1/from_sp_id=86/nctrue/system_id=172/so_id=143/Index.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • libertijns