mediaal


mediaal 1.0

(geneeskunde [medische discipline])

aan de binnenzijde of in het midden, naar het midden toe gelegen

Algemene voorbeelden


Controleer regelmatig of uw sportschoen nog wel recht staat. Een schoen die mediaal ingezakt is kan klachten veroorzaken.

http://www.run.to/runnersworld/

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • mediale band
 • mediale gewrichtsband
 • mediale liesbreuk

De mediale liesbreuk [...]. De breuk [...] puilt door een aparte "opening" (verslapping van de buikwand) naar buiten. De opening ligt mediaal (meer naar het midden) van de opening waardoorheen de zaadstreng naar buiten treedt op weg naar de zaadbal.

http://www.chirurgenoperatie.nl/pagina/buik_algemeen/liesbreuk_operatie.php,

De gewrichten worden verstevigd met gewrichtsbanden die ligamenten worden genoemd. De banden bestaan uit lagen sterk bindweefsel. Het kniegewricht heeft een binnenband (mediale band) die in het gewrichtskapsel ligt en een buitenband (laterale band) die net buiten het gewrichtskapsel ligt.

http://www.knie.nl/content/knie/knie_anatomie.asp,

Vaste verbindingen


mediale tenniselleboog


 1. tenniselleboog gekenmerkt door pijn aan de binnenzijde van de arm

  De medische term voor tenniselleboog is "epicondylitis lateralis humeri ", omdat de pijn in het algemeen gevoeld wordt rond de laterale epicondyl. Het betreft een overbelastingsletsel van de strekkers van de pols, ter hoogte of vlak bij de aanhechting van deze spieren aan de buitenzijde van de elleboog. De mediale tegenhanger van de tenniselleboog is de golferselleboog (ook wel mediale tenniselleboog genoemd), met pijn aan de binnenzijde van de arm, tengevolge van overbelasting van de buigers van de pols. Diagnose. Epicondylitis wordt gekenmerkt door pijn aan de buitenzijde van de elleboog, die kan uitstralen tot aan de hand rug of vingers. Laterale tenniselleboog komt ongeveer zeven keer zo vaak voor als mediale tenniselleboog.

  http://www.tennisdeleyhorst.nl/home1.htm

mediaal 2.0

(Gezegd van spraakklanken)
gevormd door articulatie tussen het harde en het zachte verhemelte; met een articulatieplaats in het midden van de mond

Algemene voorbeelden


Kinderen blijven dus lang fouten maken als *[bEt´n], ook als ze al wel in staat zijn de mediale /d/ en /b/ uit te spreken.

http://www.lotpublications.nl/publish/articles/002446/bookpart.pdf

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • mediale klank
 • mediale klinker
 • mediale consonant

In bepaalde ontrondende dialecten echter hebben de velare of achterklinkers (die vanzelfsprekend ook aan deze ontronding blootstaan) de neiging om naar het midden op te schuiven precies omdat de geronde reeks ontbreekt. Bij zulke medialisering concentreert de tongmassa zich dus meer naar het midden toe; deze mediale klanken komen hoofdzakelijk bij de twee hoogste klanken voor. In deze dialecten lijkt de oe vaak op een uu met lippenspreiding, en de oo op een ontronde eu.

http://www.dbnl.org/tekst/cajo001hoem01_01/cajo001hoem01_01_0002.htm,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • medialiseren

mediaal 3.0

de communicatiemedia betreffend; door middel van communicatiemedia plaatsvindend of gerealiseerd

Algemene voorbeelden


De Westerse burgers blijven, strikt mediaal gesproken, toeschouwers, die de informatie uit het Wilde Oosten volgens een ekologisch media-dieet tot zich laten komen, om niet verder te worden verlamd. Zelfs de kijkers zien zichzelf als slachtoffers, dan wel niet van de gebeurtenis, maar van de informatie die ze nu al jaren lang, dagelijks krijgen voorgeschoteld.

http://www.thing.desk.nl/bilwet/TXT/ISEA95.NL.txt,

Het is de eerste Amerikaanse journalist die het leven laat in deze oorlog. Hij was niet van de minste, zijn wekelijkse column verscheen in 75 kranten over de hele wereld. Niet alleen speelt de strijd zich op dit ogenschijnlijk laag niveau zich af maar ook in de hogere ordes wordt een mediale strijd gevoerd. Bericht na bericht wordt van beide kanten de wereld ingestuurd. Elke boodschap, waarheid of niet, heeft zijn doel.

http://www.politics.be/modules.php?op=modload=Sections=index=printpage=236

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • mediale aandacht
 • mediale verslaggeving

Het voornaamste accent ligt daarbij op de rol die de media en processen van 'mediated communication' spelen bij de totstandkoming van denkbeelden, meningen, houdingen en handelingen van Nederlanders ten aanzien van Duitsers - en vice versa. De mediale verslaggeving zelf wordt in aparte projecten bestudeerd.

http://webdoc.ubn.kun.nl/anon/n/nedeendu.pdf,

Aanpak: Door de inzet van verschillende media en communicatievormen wordt het onderwerp mantelzorg op een aansprekende wijze onder de aandacht wordt gebracht bij een breed publiek [...]. Acties - Fotoreportage op posters/ansichtkaarten [...]. - Stopperadvertenties: in lokale en regionale dagbladen en in huis aan huis bladen - Extra lokale mediale aandacht.

http://www.projectenzorgenwelzijn.nl/epr.nizw?Event=11,4_id=588