meeuw


meeuw 1.0

afbeelding

Bron: Andreas Trepte
(CC licensed)

middelgrote zeevogel die tot de steltloperachtigen behoort en zwemvliezen tussen de tenen heeft en, afhankelijk van de soort, een meestal grijs, wit en zwart verenkleed en een stevige, aan het uiteinde licht neerwaarts gebogen snavel

Semagram


Een meeuw…

is een vogel; is een dier

 • [Afmeting] is, afhankelijk van de soort, ruim 25 cm tot ruim 70 cm lang
 • [Geluid] krijst; maakt een krijsend geluid
 • [Kleur] is hoofdzakelijk wit, grijs en zwart, mede afhankelijk van de soort
 • [Bouw] is gewerveld; heeft twee poten
 • [Deel] heeft een stevige, vrij lange en aan het uiteinde licht neerwaarts gebogen snavel en steltpoten met zwemvliezen tussen de tenen
 • [Voortplanting] legt eieren
 • [Plaats] leeft vooral in kustgebieden en in het binnenland meestal bij water, maar soms ook in de stad
 • [Woongebied] komt vrijwel over de hele wereld voor, maar toch wel vooral op het Noordelijk Halfrond
 • [Leeftijd] kan, afhankelijk van de soort, wel tot ruim 40 jaar oud worden, maar wordt gemiddeld 20 jaar oud
 • [Beweging] verplaatst zich met een snelle, scherende vlucht
 • [Gedrag] is een alleseter, maar eet wel voornamelijk vlees; broedt in grote, drukke kolonies

RijkAnimalia; Dieren
StamChordata; Gewervelden
KlasseAves; Vogels
OrdeCharadriiformes; Steltloperachtigen
FamilieLaridae

Algemene voorbeelden


Meeuwen zijn een alledaags verschijnsel in de stad. Het meeste in tal is de kokmeeuw. Stormmeeuwen en zilvermeeuwen zie je al iets minder, de kleine mantelmeeuw is – zeker in het winterhalfjaar – uitgesproken schaars. Alle andere meeuwensoorten zijn in de stad nog weer veel zeldzamer.

https://almerenatuur.wordpress.com/2013/02/25/een-vreemde-eend-ehhhh-meeuw-in-de-bijt/,

We drinken onze koffie [...] en we eten er spritsen bij die ik had meegenomen voor onderweg, maar waar we in de voorjaarszon op het kalme water van de Waddenzee niet aan toe waren gekomen, druk als we waren met het observeren van de luchtacrobatiek van de meeuwen.

De passievrucht, Karel Glastra van Loon,

We hebben een tijdje staan kijken naar een meeuw die een schelp probeerde open te krijgen door hem op het asfalt te laten vallen.

Lisa's adem, Karel Glastra van Loon,

Ook de mosselkwekers bij Yerseke hebben een valkenier te hulp geroepen om de meeuwen van hun mosselbanken te verjagen.

NRC,

Vooral meeuwen stortten zich al te graag op de zakjes met etensresten, zodat de straatkeerders voortdurend in de weer waren om de Zeedijk op te ruimen.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • cirkelen, scheren, zweven

De Storgrind was een straat aan de rand van de stad die uitkeek op norse basaltbergen waarboven spierwitte meeuwen cirkelden.

Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

Op het strand scheerde een meeuw langs de palen met de kleurige herkenningstekens voor peuters: een aardbei, een paddestoel, een vlinder, een zeepaardje.

Zonder genade, Renate Dorrestein,

De eerste meeuwen scheerden al boven het afval in 'De Poel'.

Engelen van het duister, Jan Siebelink,

Op het dek [...] is het zo warm dat we onze jassen uit kunnen doen [...]. Een donkerbruine rookpluim drijft over onze hoofden in de richting van het vasteland. Meeuwen zweven op bewegingloze vleugels met ons mee. Een kind krijgt van zijn moeder een stuk brood en houdt het met uitgestrekte arm aan de vogels voor. Een kolossale zilvermeeuw zwenkt dichterbij.

De passievrucht, Karel Glastra van Loon,

 • krijsen

'Kawkawkaw!' krijsen de meeuwen. Met hun mesvormige snavel hakken zij in op de dode kraaien.

Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

Buitengewoon verward krijsten de meeuwen en een vriendin vertelde dat haar meestal heel rustige hondje met de kop naar boven huilend onderaan de trap zat.

Meppeler Courant,

met substantief ervoor


 • een zwerm meeuwen

Alsof 'n geheime code is uitgesproken, landt symetrisch een zwerm meeuwen op de door grove machines uitgebraakte graankorrels.

Meppeler Courant,

Af en toe scheerde een zwerm krijsende meeuwen, om ons te imponeren, laag over onze hoofden heen.

De meisjes van de suikerwerkfabriek, Tessa de Loo,

in voorzetselgroep


 • gekrijs van meeuwen

Het gekrijs van meeuwen was al van ver te horen. Scholeksters vlogen uit de polders op en haastige snippen zigzagden laag over kaarsrechte kreken.

Liefdesgesprekken van pad tot reiger, Geert De Kockere,

Nadat ze waren afgevaren, was het geronk van de motor nog ruim een kwartier lang zachtjes doorgedrongen tot in de stilte van het eiland. Het zou dus nog wel even duren voor ik terug kon. Ik begon weer gekrijs van meeuwen te horen.

Het paradijs, Anton Haakman,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • meeuwenei
 • meeuwengekrijs
 • meeuwenkolonie
 • meeuwenkreet
 • meeuwenoverlast
 • meeuwenring
 • meeuwenschedel
 • meeuwenschijt
 • meeuwensnavel
 • meeuwensoort
 • meeuwenvleugel
 • meeuwkriel
 • meeuwvriendelijk