obductie


obductie 1.0

(rechtspleging [rechtspraak], pathologie [medische discipline])

lijkschouwing, autopsie, sectie; in beperkter gebruik ook: lijkschouwing die, met toestemming van de familie, door een arts wordt aangevraagd om de medische doodsoorzaak vast te stellen en dan te onderscheiden van sectie, waarvoor toestemming van de familie niet benodigd is en die op last van de officier van justitie geschiedt als het vermoeden bestaat dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood
Ook wel in toepassing op het onderzoeken van overleden dieren.

Semagram


Een obductie…

is een onderzoek

   Algemene voorbeelden


   Een van de belangrijkste activiteiten binnen de forensische pathologie is het uitvoeren van een sectie. Sectie is een medisch woord voor lijkopening ofwel autopsie (Grieks voor "zelf zien") ofwel obductie (Latijn voor "openen"). Het uitvoeren van een sectie is strikt geregeld in de Wet op de Lijkbezorging van 1991. Een sectie mag uitsluitend door of onder verantwoordelijkheid van een arts worden verricht.

   http://www.forensischinstituut.nl/

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • obductie doen
   • obductie plegen
   • obductie wensen

   Wanneer de arts een natuurlijke dood vaststelt komt er in de regel geen onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Wanneer de familie een obductie wenst, kan zij dit aanvragen bij een ziekenhuis. De rekening van dit onderzoek komt bij de familie terecht.

   http://www.coornhert-liga.nl/,

   Dierenarts mevrouw De Maar uit Wapse drukt zich voorzichtig uit:` 'Eén dier was dood, de anderen hebben we kunnen redden. Je kunt niet zomaar zeggen dat vergiftiging de doodsoorzaak is, want er is geen obductie gedaan. Dat zou je kapitalen kosten en dan is het nog maar de vraag of je er achter komt'.

   Meppeler Courant,

   Een achter zijn bureau opgebaarde vader is nog niets vergeleken bij de postume facelifts die Amerikaanse oma's ondergaan om er na hun overlijden twintig jaar jonger uit te zien dan net voor hun dood. "Ik heb mensen gezien bij wie de huid aan de achterkant bij elkaar is getrokken of aan elkaar genaaid. Daar is het uiterlijk vertoon erg belangrijk. Als je ze hun gang laat gaan wordt er eerst obductie gepleegd en daarna wordt het lichaam gebalsemd. Vervolgens wordt het gecremeerd waarna de urn wordt begraven."

   http://www.xs4all.nl/~dood/index.html,

   Toch heb ik wel angstige momenten in de snijzaal gehad [...]. Meestal zijn er anderen bij, de sectiebedienden die je helpen of er komen artsen kijken. Maar een keer moest ik 's nachts in de grote snijzaal van het Binnengasthuis een obductie doen, er moesten bepaalde organen heel vers direct na de dood worden uitgenomen. In de eerste plaats was het iemand die maar net overleden was en dus nog warm, er was geen hulp... ik was alleen.

   http://www.xs4all.nl/~dood/index.html,

   Vaste verbindingen


   gerechtelijke obductie


   1. lijkschouwing die op last van de officier van justitie wordt uitgevoerd wanneer vermoed wordt dat iemand door een misdrijf, zelfmoord of medisch falen om het leven is gekomen

    De gerechtelijke obductie wordt afgesloten wanneer er geen vermoeden meer bestaat van een misdrijf.

    http://www.coornhert-liga.nl/,

    Maar volgens de vooraanstaande Amsterdamse letselschadeadvocaat mr. J.M. Beer [...] verzwijgt de leiding van het ziekenhuis dat in de overlijdensakte valselijk melding is gemaakt van een 'natuurlijke dood', waardoor geen gerechtelijke obductie kon worden uitgevoerd.

    De Telegraaf,

   klinische obductie


   1. lijkschouwing die door een arts namens de familie wordt aangevraagd en waarbij medisch wordt onderzocht waarom iemand om het leven is gekomen

    Bij een klinische obductie is de vraagstelling medisch, dat wil zeggen er wordt een onderzoek gedaan naar ziekelijke afwijkingen die de dood of het intreden van de dood kunnen verklaren en zolang er geen medische verklaring is, zal er geavanceerder onderzoek worden gedaan. Bovendien wordt het sectiemateriaal bewaard en niet vernietigd zoals het gerechtelijk laboratorium standaard na 6 maanden doet.

    http://www.coornhert-liga.nl/,

    Kennelijk bestaan er ook situaties waarin getwijfeld moet worden of anderen een rol hebben gespeeld in de suïcide. Wanneer geen nader gerechtelijk onderzoek zal plaats vinden, zal de officier van justitie het lichaam weer vrij geven en kan de familie alsnog beslissen om zelf een klinische obductie te laten uitvoeren.

    http://www.coornhert-liga.nl/,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • hersenobductie

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • obductieaanvraag
   • obductieassistent
   • obductiebestek
   • obductiegeval
   • obductiekamer
   • obductieonderzoek
   • obductierapport
   • obductieverslag
   • obductieverzoek