olie-industrie


olie-industrie 1.0

geheel van economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal aardolie wordt gewonnen en verwerkt tot uiteenlopende producten zoals brandstoffen, smeermiddelen enz.; deelgebied in de industrie met als activiteit de winning en verwerking van aardolie; industrie die aardolie wint en verwerkt

Semagram


Een olie-industrie…

is een industrie; is een geheel van activiteiten

 • [Product of vrucht] produceert aardolie en producten op basis daarvan

  Algemene voorbeelden


  Met hulp van specifieke boorapparatuur uit de olie-industrie en begeleiding van twee ijsbrekers lukte het dit jaar toch om deze zogeheten Arctic Coring Expedition in gang te zetten.

  http://www.planet.nl/planet/show/id=434614/contentid=502686/sc=3d61d0,

  Volgens de opvolger van Ligthart [...] heeft de chemiesector minder met overcapaciteit te maken dan de raffinaderijen in de olie-industrie.

  Het Financieele Dagblad,

  De groeiende olie-industrie heeft het oorspronkelijk sluimerende stadje ingrijpend veranderd.

  De Standaard,

  Bifosfonaten werden in de vorige eeuw voor het eerst gesynthetiseerd. Gebruik hiervan was in de gas- en olie-industrieën, de bereiding van zepen, waterverzachters en tandpasta's.

  http://members.ziggo.nl/ckvansichem/OSTEOPOROSE.htm

  olie-industrie 1.1

  geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de olie-industrie, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in hun gemeenschappelijke geografische ligging, in een bepaald marktsegment e.d.; geheel van bedrijven die aardolie winnen en verwerken

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  Een olie-industrie…

  is een industrie; is een geheel van bedrijven

    Algemene voorbeelden


    De route via Nederland is opmerkelijk omdat de Amerikaanse regering in november 1992 aan vijf Europese bondgenoten - waaronder Nederland - en Japan had verzocht te stoppen met de export van goederen die voor zowel civiele als militaire doeleinden (dual use) gebruikt kunnen worden. Daaronder vallen volgens de Amerikaanse autoriteiten ook bepaalde onderdelen die de olie-industrie gebruikt.

    NRC,

    Door de deplorabele staat van de olie-industrie is de produktie sterk gedaald, maar men spant zich in om de export op peil te houden.

    NRC,

    De oorspronkelijke bewoners houden zich vooral bezig met rendierhouderij, jagen en vissen. Er zijn echter ook chemische en olie-industrieën gevestigd in het gebied, die ernstige vervuiling hebben veroorzaakt.

    http://www.gebiedsinfo.nl/index.php?page=41