olieverkoop


olieverkoop 1.0

verkoop van olie; het verkopen van olie; ook: getal, percentage e.d. dat de hoeveelheid verkochte olie aangeeft; olieverkoopcijfer

Semagram


Olieverkoop…

is verkoop

 • [Betrokkene] betreft vaak de olieverkoop door olieproducerende landen
 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de verkoop van olie

  Hoofdsemagram: verkoop


  Algemene voorbeelden


  Irak heeft het voorstel steeds van de hand gewezen; het beschouwde het VN-toezicht als een inbreuk op zijn soevereiniteit. Onlangs bleek het land wel bereid over de voorwaarden van de olieverkopen te praten.

  De Standaard,

  Maar ook Centraal- en Zuid-Irak hadden te lijden onder de gevechten in Koerdistan. Ten gevolge van het uitstellen van de olieverkoop gingen de prijzen voor voedsel en medicijnen ook daar flink de hoogte in en verloor de dinar veel veld tegenover de dollar.

  De Standaard,

  Met de olieverkoop, die onder Amerikaanse druk op de lange baan werd geschoven na de interventie van Iraakse troepen eind augustus in de Koerdische burgeroorlog, denkt Unicef enige dringende noden te kunnen lenigen.

  De Standaard,

  Ambassadeurs bij de VN van de groep van niet-gebonden landen zeiden eerder deze week dat de Iraakse ambassadeur, Nizar Hamdoon, hen had ingelicht dat Irak onderhandelingen zonder voorafgaande voorwaarden over de olieverkoop wou.

  De Standaard,

  De reactie van Irak op de vrijdag aangenomen resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om aan Irak olieverkopen ter waarde van twee miljard dollar toe te staan zodat het land voedsel en medicijnen voor de bevolking kan aanschaffen, is nog niet geheel duidelijk.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een eenmalige olieverkoop
  • een mogelijke olieverkoop

  De Iraakse kranten toonden zich optimistisch over de hervatting van de olie-uitvoer na vijf jaren uitvoerverbod wegens de bezetting van Koeweit in 1990. Twee eerdere gespreksronden over een eenmalige olieverkoop in 1992 en 1993 mislukten.

  De Standaard,

  In zijn toespraak ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de oorlog repte Saddam Hoessein met geen woord over een mogelijke olieverkoop.

  De Standaard,

  • de Iraakse olieverkoop

  Bedragen zoals vermeld in het artikel over de Iraakse olieverkoop [...] geven een vertekend beeld. De neiging ontstaat te denken dat, ondanks de sterke afroming met 50 procent, de opbrengst van de toegelaten olieverkoop een niet te versmaden bedrag betekent.

  De Standaard,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een beperkte olieverkoop
  • beperkte olieverkopen
  • de toegelaten olievekoop

  Sekretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali van de Verenigde Naties heeft de maandag beëindigde onderhandelingen met Irak over beperkte olieverkopen door dat land "een stap vooruit" genoemd.

  De Standaard,

  De neiging ontstaat te denken dat, ondanks de sterke afroming met 50 procent, de opbrengst van de toegelaten olieverkoop een niet te versmaden bedrag betekent.

  De Standaard,

  Nochtans is het niet de desastreuze humanitaire toestand die bij de VN de idee deed rijzen van een beperkte olieverkoop.

  De Standaard,

  Ook meende hij toen dat de beperkte olieverkoop, waarover toen werd onderhandeld, onvoldoende was voor de enorme behoeften van Irak.

  De Standaard,

  Het resultaat van de onderhandelingen tussen Irak en de Verenigde Naties over een beperkte olieverkoop zal volgens Heffinck onvoldoende zijn.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • de opbrengst van de olieverkoop

  De resolutie schrijft voor dat Irak met de opbrengst van de olieverkoop alleen "humanitaire producten" (voeding, geneesmiddelen) mag kopen.

  De Standaard,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • hun olieverkoop

  De grootste dwarsliggers zijn volgens Benschop op dit moment de olieproducerende landen. Onder aanvoering van Saudie-Arabië liggen die voortdurend dwars, melden diverse bronnen. Zij willen worden gecompenseerd als hun olieverkoop daalt als gevolg van de klimaatafspraken.

  De Telegraaf,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • olieverkoopcijfer

  Overige woordfamilieleden


  • olieverkoper