ongelijkwaardigheid


ongelijkwaardigheid 1.0

het gezien zijn kwaliteiten, eigenschappen, prestaties e.d. niet evenveel waard zijn; het van ongelijke waarde zijn; het ongelijkwaardig zijn; het niet evenwaardig zijn

Semagram


Ongelijkwaardigheid…

is een toestand

   Algemene voorbeelden


   Ongelijkwaardigheid wordt vaak in een adem genoemd met ongelijkheid. Het zijn echter verschillende begrippen. Ongelijkheid verwijst naar verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld op grond van sekse, ras, religie, seksuele geaardheid, leeftijd, culturele afkomst, financiële situatie, enz. Ongelijkwaardigheid gaat vooral over de waardering van die verschillen.

   http://www.websitevoordepolitie.nl/archief/ongelijkwaardigheid-en-veiligheid-1010.html,

   Aangezien in het hele land het studentenleven en met name de ontgroeningen in opspraak zijn, verandert ook in Eindhoven een aantal zaken. De groentijd mag niet meer berusten op 'ongelijkwaardigheid'. Een gevolg hiervan is, dat het kaalscheren van de foeten wordt afgeschaft.

   http://www.ilium.nl/

   Er heerst vandaag de dag overal ter wereld onrechtvaardigheid, ongelijkwaardigheid, oorlog, armoede.

   http://utopia.knoware.nl/users/isja/appelscha/spiri.htm#Hendrix

   D. Molenaar van All Arts belastingadviseurs vindt dat het niet ver genoeg gaat om alleen amateurs buiten de belastingregel te stellen. "Er zitten nog steeds elementen van ongelijkwaardigheid in. De kostenvergoeding voor alle musici moet belastingvrij zijn."

   NRC,

   Zowel de interdisciplinaire genderstudies (voorheen Vrouwenstudies genaamd) en de zogeheten etnische studies hebben een gezamenlijk doel: namelijk de kwaliteit van de samenleving te verbeteren door het bevorderen van gelijkwaardige gender- en etnische verhoudingen. Hiermede worden zowel vrouwen als mannen bedoeld. En volgens beide posities is er hedentendage niet zozeer sprake van onderdrukking maar van een ongelijk(waardig)heid in de waardering van mannelijkheid en vrouwelijkheid oftewel 'gender' and 'etnicity'.

   http://www.lse.han.nl/,

   Het voorliggende voorstel heeft volgens SFP ten doel een einde te maken aan de door het College geconstateerde ongelijkwaardigheid in het prijzenpakket tussen maandelijkse trekking en toegevoegd spel.

   http://www.toezichtkansspelen.nl/adviezen.html

   In een land van regels en regeltjes vormen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden steeds vaker het toneel waar belangen van werknemer en werkgever botsen. In dergelijke situaties blijkt steeds weer dat ongelijkwaardigheid, gebrek aan wederzijds respect en het niet naar elkaar willen of kunnen luisteren tot onwenselijke, onrechtvaardige en schadelijke situaties leidt.

   http://www.ontslagnet.nl/framesgen.asp?ond=2

   Ongelijkwaardigheid is voorwaarde voor groei en daarmee voorwaarde voor geluk. Robinson wéét van de ongelijkwaardigheid, maar ziet er geen gevaar in. Hij laat Vrijdag maar één uitweg, de onderdanigheid. De moderne opvoeder gaat uit van gelijkwaardigheid en ziet het gevaar dus evenmin. Het kind raakt gedesoriënteerd; er moet ergens een kannibaal zijn, maar waar zit ie? Het enige alternatief lijkt mij het aanvaarden van de ongelijkwaardigheid en het beseffen van het gevaar dat in die situatie schuilt, gevaar waar het kind om vraagt en dat daarom des te moeilijker te beheersen is.

   Het geminachte kind, Guus Kuijer,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • maatschappelijke ongelijkwaardigheid

   D66 verzet zich ertegen, dat ongelijkheid van mensen vertaald wordt in maatschappelijke ongelijkwaardigheid.

   http://www.d66.nl/

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • ongelijkwaardigheid van man en vrouw
   • ongelijkwaardigheid van mensen
   • ongelijkwaardigheid van rassen

   Ik kan me voorstellen dat je uit de genoemde teksten concludeert dat er sprake is van ongelijkwaardigheid van man en vrouw. Nu moeten we voorzichtig zijn om op grond van deze Schriftgedeelten (en andere teksten) verregaande conclusies te trekken. Als het gaat over de man-vrouw verhouding dan zien we in de Schrift twee lijnen. De ene lijn beklemtoont het verschil tussen man en vrouw, terwijl de andere lijn de eenheid onderstreept.

   http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/16781/,

   De Franse bisschoppen namen gisteren ook afstand van recente uitspraken van Le Pen over de ongelijkwaardigheid van rassen.

   De Standaard,

   Fascisme. Een ideologie waarin de ongelijkwaardigheid van mensen en de verheerlijking van het vaderland centraal staat.

   http://members.lycos.nl/astrada/szr/wat.html

   Nazisme (nationaal-socialisme). De ongelijkwaardigheid van mensen speelt hierin een nog belangrijker rol dan in het fascisme.

   http://members.lycos.nl/astrada/szr/wat.html