opleidingsschool


opleidingsschool 1.0

school waar men een praktische opleiding kan volgen als directe voorbereiding op een beroepsloopbaan of op een andere taak
Opleidingsscholen zijn er onder meer voor banen bij de krijgsmacht, bij de politie, in het vliegwezen, in de scheepvaart en in de verpleegkunde.

Semagram


Een opleidingsschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   Één van zijn eerste daden was de oprichting van een opleidingsschool voor vaarpersoneel.

   http://users.skynet.be/verganeglorie/

   In c. 1850 wordt te Kampen een militaire opleidingsschool gevestigd, het Instructiebataljon.

   http://www.kampen.nl/gemeente/archief/gakinfo.html

   Het centrum maakt deel uit van Sabena's eigen opleidingsschool voor lijnpiloten, de Belgian Aviation School (BAS).

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • marineopleidingsschool
   • politieopleidingsschool