overgangstijdperk


overgangstijdperk 1.0

tijdperk dat nog wordt gekenmerkt door overeenkomsten met de voorgaande historische periode maar ook ontwikkelingen vertoont die leiden tot een volgend tijdperk met grondig veranderde omstandigheden; tijdperk dat een tussenstadium vormt tussen een historische periode waarin nog de oude toestand geldt en een historische periode met een nieuwe toestand

Semagram


Een overgangstijdperk…

is een tijdperk; is een periode; is een tijd

 • [Tijd] gaat vooraf aan een historische periode waarin andere, nieuwe omstandigheden gelden
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] toont nog overeenkomsten met de voorgaande historische periode maar gaat gepaard met zich geleidelijk doorzettende wijzigingen

  Algemene voorbeelden


  De strijd over de verhouding tussen gelijkheid en gender kan immers (op zijn minst) vanaf de zeventiende eeuw getraceerd worden, culminerend in de strijdvragen rond de Verlichting en de Franse revolutie. De gehele 19e eeuw is in dit opzicht eigenlijk een overgangstijdperk, en verdient als zodanig speciale aandacht. Maar ook na de overgangstijd, toen de noties van gelijkheid en democratie dominant werden, zijn deze ideeën slechts partieel op vrouwen toegepast.

  http://www.pscw.uva.nl/bvz/onderzpr.html

  De Cogels-Osylei is een bijzonder boeiend voorbeeld van architectuur uit het historisch zo belangrijk overgangstijdperk 19e - 20e eeuw.

  http://www.openbaarkunstbezit.be/OKV-artikel/cogels-osylei-berchem

  overgangstijdperk 2.0

  voorlopige fase die door geleidelijke ontwikkeling leidt tot een volgende periode met een nieuwe toestand; periode met een overgangstoestand

  Semagram


  Een overgangstijdperk…

  is een tijdperk; is een periode; is een tijd

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door geleidelijke ontwikkelingen die uiteindelijk leiden tot een nieuwe fase

   Algemene voorbeelden


   In het huidige overgangstijdperk naar hightechhavenstad is nog wel een voorsprong in de tijd te behalen door de schaalvoordelen te benutten van samenwerking met een nabijgelegen haven als Antwerpen.

   NRC,