poortwachter


poortwachter 1.0

iemand die de wacht houdt bij de ingang van iemands eigendom en toeziet op wie er binnenkomt en buitengaat; wachter bij de ingang

Semagram


Een poortwachter…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] houdt de wacht

  Algemene voorbeelden


  "Vroeger had je stadspoorten met poortwachters die controleerden wie de stad binnen kwamen,'' verduidelijkt een woordvoerster van de Amsterdamse politie.

  Rotterdams Dagblad,

  De chauffeur probeerde af en toe vloekend zijn tweede of zijn derde, maar dat lukte niet. Met huilende motor en in een walm van verbrande olie, kwamen we bij het paleis aan. De poortwachter, gewend aan Porsche en Maserati, gaf geen doorgang.

  Werk, Josse De Pauw,

  poortwachter 1.1

  iemand tot wie men zich in eerste instantie moet wenden om een toegelaten te worden tot een bepaalde voorziening of om doorverwezen te worden naar een instantie die deze voorziening verstrekt; iemand die bepaalt of men al dan niet toegang krijgt tot iets; iemand die een voorziening regelt

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Algemene voorbeelden


  Acute ingrijpende wijzigingen van somatische aard zullen dus steeds psychiatrische medehandeling vereisen en daarom is deze richtlijn ook van belang voor die medebehandeling, waarbij de huisarts als poortwachter niet kan worden overgeslagen.

  http://www.antenna.nl/lithium/,

  Wij, moderne ouders, weten niet zo goed wat we ermee aan moeten. Als kinderen van de jaren zeventig hebben we moeite met het verbieden van muziek of websites, al doen we het soms wel. Maar wie zich echt als poortwachter van de kinderziel wil opstellen, heeft daar al gauw een dagtaak aan. En dan zijn er altijd wel vriendjes die nog 'hardere' waren in huis hebben.

  de Volkskrant,

  In zijn boek gaat Andrew Shapiro ook uitvoerig in op de positie van de media in het internettijdperk. Journalisten behoren tot de favoriete doelwitten van internetactivisten. Zij zijn immers de arrogante poortwachters die de consument hun eigen selectie van het nieuws opdringen. Een handjevol redacteuren bepaalt wat er wel of niet tot de krant of de televisie doordringt. Dankzij internet kan deze journalistieke kaste overbodig worden, of op zijn minst een toontje lager zingen.

  de Volkskrant,

  Tijdens zo'n gesprek moet een assistente beoordelen wat er aan de hand is en hoe dringend het is. Zij is de poortwachter tot de huisartsenpraktijk.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  poortwachter 1.2

  instelling die bepaalt of men al dan niet toegang krijgt tot iets; instelling die een voorziening regelt

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen1.1 : 1.2

  Algemene voorbeelden


  Met de 'poortwachter' worden de uitvoeringsinstellingen (straks het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) bedoeld, die de werknemer alleen toegang tot de WAO verlenen als hij of zij daar ook werkelijk recht op heeft.

  Staatscourant,

  Vaste verbindingen


  de Wet Poortwachter


  1. wet waarmee in Nederland het ziekteverzuim en de instroom naar de WAO/WIA wordt geregeld

   Door de wettelijke (Wet Poortwachter) en maatschappelijke veranderingen is het belangrijk de medewerkers gemotiveerd te houden, het ziekteverzuim te beperken en burn-out problemen aan te pakken. Zodat uw bedrijf van een rendabele en florerende toekomst verzekerd is en blijft.

   http://www.degrinthorst.nl/bedrijfscoaching-opti.htm

   Wijzigingen op het gebied van de sociale zekerheid (Wet Suwi en de Wet Poortwachter). Gedacht wordt aan een modelcontract reïntegratie en ziekteverzuimregistratie.

   http://www.politiebond.nl/Bondsblad/bondsblad.html,

  de Wet Verbetering Poortwachter


  1. wet waarmee in Nederland het ziekteverzuim en de instroom naar de WAO/WIA wordt geregeld, ingevoerd in 2002 als opvolger van de Wet Poortwachter

   Sinds 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht die de werkgever verplichtingen oplegt aangaande zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

   http://www.lijst-pimfortuyn.nl/party.php

   In 2001 zijn de eerste voorbereidingen getroffen om de begeleiding van langdurig zieken op een meer gestructureerde wijze plaats te laten vinden. De Wet Verbetering Poortwachter, die in 2002 in werking zal treden, is hiertoe een belangrijke impuls. Door deze wet wordt de werkgever nog meer dan voorheen verantwoordelijk gesteld voor het reïntegreren van medewerkers.

   http://www.dz.nl/,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • WAO-poortwachter

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen