ratrace


ratrace 1.0

vaak nutteloze strijd die gevoerd wordt om aanzien en macht te verkrijgen in de moderne, prestatiegerichte maatschappij

Semagram


Een ratrace…

is een strijd

  • [Doel of bestemming] wordt gevoerd om aanzien en macht te verkrijgen
  • [Plaats] wordt gevoerd in de moderne, sociale maatschappij
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak een nutteloze en eindeloze strijd
  • [Bestaansvorm of zijnsorde] wordt meer figuurlijk gestreden

Algemene voorbeelden


Want de ratrace die ons levensritme dicteert, houdt inderdaad niet op wanneer we de fabriekshal of het kantoor hebben verlaten.

Het Nieuwsblad,

Silva schreef het boek om even te ontsnappen aan de ratrace, waarbij een journalist het nieuws bij wijze van spreken al verslagen, geïnterpreteerd en becommentarieerd moet hebben, nog voor het is gebeurd.

De Standaard,

Coren geeft een uitstekend overzicht van de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek, en ontheft de chronisch vermoeiden onder ons van het dwangidee dat ze zwakkelingen zijn die niet meekunnen in de ratrace.

De Standaard,

Voor zijn maatschappelijke kansen in de ratrace van het naoorlogse Amerika moet dan ook gevreesd worden, temeer daar hij aanvankelijk in beenbeugels loopt.

NRC,