rentevastperiode


rentevastperiode 1.0

(neologisme)

periode met een vastliggend rentepercentage voor een deel van of voor de hele looptijd van een lening; periode met een vaste rente

Semagram


Een rentevastperiode…

is een periode

  • [Duur] heeft een vastgelegde duur
  • [Tijd] begint op het tijdstip waarop het afgesproken rentepercentage volgens het contract van kracht wordt en eindigt op de afgesproken einddatum
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door een vastliggend, voor wisselende marktomstandigheden ongevoelig rentepercentage
  • [Object betroffen] heeft betrekking op leningen zoals bijvoorbeeld hypotheken

Hoofdsemagram: periode


Algemene voorbeelden


De hypotheekrente wordt vastgezet voor een bepaalde periode. U kunt kiezen voor periodes van 1, tot 10, 15 ofwel 20 jaar. Rentebedenktijd. Dit is een periode, die meestal een of twee jaar duurt, waarin u zelf bepaalt wanneer de nieuwe rentevastperiode ingaat.

http://www. alterna. nl/

Het tarief voor een rentevastperiode van twintig jaar komt daarmee op 6,5% uit.

De Telegraaf,

Het pensioenfonds ABP, een van de grootste Nederlandse hypotheekverstrekkers, heeft zijn tarieven gisteren verlaagd. [...]. De tarieven voor een rentevastperiode tot en met twaalf jaar gaan 0,2 procentpunt omlaag. Het tarief voor een hypotheek met een rentevastperiode van tien jaar daalt daardoor tot 6,1%.

De Telegraaf,

Etymologie


Aard herkomstinheems woord
Vroegste datering2001