sacrosanct


sacrosanct 1.0

(formeel)

heilig en gewijd

Algemene voorbeelden


Frank Thomas en hij, twee fragiele tachtigers nu, kwamen in de jaren dertig bij Disney in dienst. Toen de grote roerganger het in de jaren zestig te druk kreeg om nog langer alle details in het oog te houden, behoorden ze tot de liefkozend betitelde Nine Old Men die intern verantwoordelijk waren voor de creatieve leiding over de tekenfilmafdeling [...]. Ze tonen zich geamuseerd, maar ook gevleid door de bijna sacrosancte sfeer die rondom hun artistieke nalatenschap is opgebouwd.

NRC,

sacrosanct 2.0

(formeel)

onaantastbaar

Algemene voorbeelden


Typisch voorbeeld van socialistische onvrijheid: over Allende mag niet gediscuteerd, die is blijkbaar sacrosanct, ook al heeft men slechts een fractie van de serieuze literatuur over hem gelezen. Nu, ik liberaal heb zulke sacrosancte helden niet!

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

De revolutie kan niet gerechtvaardigd worden binnen het kader van de bestaande orde of de gegeven wet. Want de revolutie wil die orde en wet omverwerpen. Die orde en wet zijn allesbehalve sacrosanct, maar dat maakt de revolutie op zich zelf nog niet heilig.

Het verschil met anderen, J.L. Heldring,

Zo wordt nu [...] het sacrosanct beginsel van het Sportcomité dat wil dat het rapport van de scheidsrechter de waarheid en niets dan de waarheid is, in vraag gesteld.

De Standaard,