schoolleeftijd


schoolleeftijd 1.0

leeftijd van kinderen die naar een school voor lager of middelbaar onderwijs gaan; leeftijd van drie (in België) of vier (in Nederland) tot ongeveer achttien jaar

Semagram


Een schoolleeftijd…

is een leeftijd

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreftde leeftijd van kinderen die naar een school voor lager of middelbaar onderwijs gaan; betreft de leeftijd van drie (in België) of vier (in Nederland) tot ongeveer achttien jaar

  Algemene voorbeelden


  De overheid begon bovendien in toenemende mate regelend op te treden via allerlei sociale wetten. Dat leidde tot de verhoging van de schoolleeftijd en de versnelde uitstoot van kinderen en vrouwen uit de arbeidsmarkt.

  De Standaard,

  Kinderen van schoolleeftijd (5-12 jaar) vertonen een verdere lichte daling in de hoeveelheid slaap, namelijk 10 – 11 uur per nacht. Daarenboven zal het chronotype langzaam verlaten tot aan het einde van de adolescentie. Concreet betekent dit dat ze iets later gaan slapen en ook wat later opstaan.

  http://www.slaapwel.org/Info/slaapenleeftijd.html

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • de schoolleeftijd bereiken

  Bij de kinderen die de schoolleeftijd bereikt hebben, loopt het percentage van kinderen met afwijkingen op tot 10 procent.

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • de late schoolleeftijd
  • de vroege schoolleeftijd

  Hieronder kan je alle stappen nalezen bij de ontwikkelingen van kinderen in de late schoolleeftijd (van 9 tot 12 jaar).

  http://www.groeimee.be/dossiers/ontwikkeling/late-schoolleeftijd

  Hieronder kan je de belangrijke stappen nalezen bij de ontwikkeling van kinderen in de vroege schoolleeftijd (van 6 tot 9 jaar).

  http://www.groeimee.be/dossiers/ontwikkeling/vroege-schoolleeftijd

  in voorzetselgroep


  • in de schoolleeftijd

  In het hele land bouwde Project Hoop meer dan 700 scholen en aan duizenden kinderen worden beurzen verstrekt. Maar in een land waar tachtig miljoen mensen, onder wie vijftien miljoen kinderen in de schoolleeftijd, in armoe leven (op een totale bevolking van 1,2 miljard) is dat een druppel op een gloeiende plaat.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • minimumschoolleeftijd

  schoolleeftijd 1.1

  leeftijd van kinderen van drie (in België) of vier (in Nederland) tot ongeveer twaalf jaar; basisschoolleeftijd; lagereschoolleeftijd

  Semagram


  Een schoolleeftijd…

  is een leeftijd

  • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de leeftijd van kinderen van drie (in België) of vier (in Nederland) tot ongeveer twaalf jaar; betreft de leeftijd van kinderenop de basisschool

   Algemene voorbeelden


   Eenmaal in de kleuterfase valt het gebrek aan contact met leeftijdgenoten duidelijk op; het autistische kind is in zichzelf verzonken en neemt geen deel aan de gemeenschappelijke 'kleuterwereld'. In de schoolleeftijd (6 - 12 jaar) presenteert de relatiestoornis zich in een wat andere vorm.

   http://www.autisme-nva.nl/