seizoensgebonden


seizoensgebonden 1.0

gebonden aan een bepaald seizoen; verbonden met, gerelateerd aan, plaatsvindend in een bepaald seizoen

Algemene voorbeelden


De verkoop is seizoensgebonden: in de zomer is er standaard een dipje in de verkoopcijfers, ook al geeft Honig op haar verpakkingen allerlei tips voor zomerse soepen.

Algemeen Dagblad,

Zijn CARA-verschijnselen seizoensgebonden? Bij sommige verschijnselen doen de jaargetijden zeker mee. De klachten hangen nauw samen met de specifieke gevoeligheid van het individu. Wie allergisch reageert zal in voorjaar en zomer de meeste klachten hebben, voor wie slecht tegen vocht kan is dat de herfst.

http://www.buteyko.nl/

De stuifmeelproductie is seizoensgebonden. De gevaarlijkste maanden voor hooikoortspatiënten zijn mei, juni en juli.

http://www.allergie.s-p.nl/

Waar komt Japanse encefalitis voor? De infectie komt voor in bijna geheel Azië, van India tot en met Japan. De overdracht van het virus is in de meeste gebieden seizoensgebonden. Zo vindt in streken met een gematigd klimaat infectie met het virus plaats in de zomer en het najaar.

http://www.havenziekenhuis.nl/

De pijnappelklier regelt onder meer de "seizoensgebonden voortplanting" van zoogdieren (en is wellicht daarom bij de mens zo klein).

De Standaard,

Die wens naar meer natuurlijkheid zie je ook bij de versiering van de bloemstukken en de opgemaakte mandjes. Seizoensgebonden worden daar appelen, peren, kastanjes, rozebottels en noten in verwerkt.

De Standaard,

Als biologen weten we dat bepaalde gedragingen seizoengebonden zijn. De mestkever draait maar tijdens een welbepaalde periode zijn mestballetje.

De Standaard,

Vroeger was Pasen ook een seizoensgebonden landbouwfeest.

http://www.adbhaarlem.nl/feestenherdenk.htm

Net zoals het normale bokbier is Lentebok seizoensgebonden en wordt het in een beperkte hoeveelheid gebrouwen.

http://www.alfa-bier.nl/

RS-Virus (wordt vaak tot RSV afgekort) staat voor Respiratoir Syncytiaal Virus. Dit virus is de belangrijkste oorzaak van luchtweginfecties bij jonge kinderen. Bijna ieder kind maakt de infectie op zeer jonge leeftijd door. Ook treden vaak herinfecties op. Deze infecties zijn seizoensgebonden en komen vooral in de winter voor.

http://www.ggdbno.nl/

De infectie komt in de meeste gebieden seizoengebonden voor, meestal van april/mei tot oktober/december.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art_id=574,

Behalve het seizoensgebonden katoenplukken, is er in de hele omgeving geen werk.

NRC,

In meerdere landen duurt het seizoensgebonden rondtrekken nog altijd voort, het is zelfs niet helemaal stilgevallen in de communistische periode. Roma ondernemen nu tijdelijke verplaatsingen naar het Midden-Oosten of naar het Zuid-Westen om te gaan werken in de landbouw of woningbouw.

http://home2.pi.be/tmachiel/economie.htm,

Ook files door wegwerkzaamheden zijn seizoengebonden: de piek ligt in het najaar, het dal in de winter.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • seizoensgebonden activiteiten

Een brede waaier aan seizoensgebonden activiteiten die de kinderen het belang doet inzien van het werk op de boerderij en hen terug in contact brengt met de natuur.

http://www.jette.irisnet.be/nl/04_vrijetijd/boerderij/algemeenboerder.htm

 • seizoensgebonden allergie
 • seizoensgebonden allergieën
 • seizoensgebonden allergische rhinitis

Zyrtec remedieert seizoensgebonden (hooikoorts) en kronische (door huismijt bij voorbeeld) allergieën en kronische urticaria (zwelling en jeuk).

De Standaard,

Seizoensgebonden allergische rhinitis, de medische term voor hooikoorts, betekent letterlijk 'ontsteking van het neusslijmvlies door een allergie'.

http://www.allergie.s-p.nl/

Hooikoorts is eigenlijk een onjuiste benaming voor een fenomeen waarvan de medische naam seizoensgebonden allergische rhinitis luidt. Hooikoorts heeft namelijk niets met hooi te maken. Het is een vorm van allergie die wordt veroorzaakt door pollen, het mannelijk stuifmeel van bomen, planten en grassen.

http://www.allergie.s-p.nl/

Maar met Zyrtec hebben we een anti-allergicum in handen dat voor drie indikaties (kronische en seizoensgebonden allergie en kronische urticaria) goedgekeurd is, en dat is een sterke troef.

De Standaard,

 • seizoensgebonden arbeid
 • seizoensgebonden banen
 • seizoensgebonden werk

In tegenstelling tot het kermiswerk is de binnenvaart geen seizoensgebonden arbeid.

http://aps.vlaanderen.be/statistiek/nieuws/mobilieit/2001-06_schippers.htm

De regels voor een WW-uitkering bij seizoensgebonden werk zijn aangepast.

http://www.villamedia.nl/nvj/nieuws/index.htm

32.000 personen verdienen hun brood in de sector van de vergaderindustrie binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Te noteren dat hier juist de druk van de werkloosheid het hoogst is (banen met weinig kwalificaties, tijdelijke en seizoensgebonden banen, zowel in de openbare als de privé-sector).

http://www.blbe.irisnet.be/europe/news03_nl.pdf,

 • seizoensgebonden artikelen

Deze bijzonder creatieve onderneming blijft de meest veeleisende chocoladeamateurs verbazen met haar uitgebreid assortiment smakelijke producten: opvallend zijn de talrijke pralines, de minitabletten (napolitains, mignonnettes, caraques...), de repen, speciale chocolades (seizoengebonden artikelen, allerlei vormen zoals beertjes, producten zonder toegevoegde suiker... ).

http://www.obcebdbh.be/export/centre-information/publications/dossiers/es/2001_nl/es-chocolade/part0_nl.html,

Ook Baronie beschikt - onder de merknamen Baronie, De Heer, Tjoklat en andere - over een uitgebreid gamma chocolades. Zij profileert zich meer bepaald als fabrikant van seizoengebonden artikelen.

http://www.obcebdbh.be/export/centre-information/publications/dossiers/es/2001_nl/es-chocolade/part0_nl.html,

 • seizoensgebonden bier

Bokbier is een typisch seizoensgebonden bier, dat vanaf begin oktober verkrijgbaar is.

http://www.biercuisine.nl/

 • een seizoensgebonden depressie

Hoewel men bij een seizoensgebonden depressie vaak spreekt van een winterdepressie, kunnen sombere gevoelens ook in het najaar en het vroege voorjaar voorkomen.

http://www.gezondheidsnet.nl/

Zo onderscheidt men depressie, dysthimie, dubbele depressie, bipolaire stoornis en de seizoengebonden depressie of winterdepressie (Seasonal Affective Disorder).

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackdep014,

Ten slotte komen de zogenaamde seizoengebonden depressies veel voor zoals de winterdepressie.

http://www.gezondheidsnet.nl/

 • seizoensgebonden factoren

In West-Duitsland is het aantal werklozen zelfs nog gestegen met 15.000, rekening houdend met seizoengebonden factoren.

De Standaard,

De afwijkingen van die beweging doen zich voor wanneer typisch seizoengebonden factoren de werkloosheid beïnvloeden.

De Standaard,

 • een seizoensgebonden infectie

Respiratoir syncytieel virus (RSV) infectie is een seizoensgebonden infectie die vooral bij prematuren en jonge kinderen de belangrijkste oorzaak van bronchiolitis en pneumonie is.

http://www.pharmaselecta.nl/psonline/archive/1999/22/main.1.html

 • een seizoensgebonden karakter

Er bestaan enkele aanwijzingen voor de mogelijke mechanismen van cluster-hoofdpijn. Vooral het seizoensgebonden karakter en het circadiaanse (= dagelijkse) ritme van de aandoening hebben geleid naar het onderzoek van de rol van de hypothalamus.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art_id=789,

Bovendien hebben sommige geconsolideerde activiteiten, zoals in de elektriciteits- en gassector, een seizoengebonden karakter.

De Standaard,

 • seizoensgebonden piek
 • seizoensgebonden piekbelasting
 • een seizoensgebonden inzinking
 • een seizoensgebonden terugval

De seizoengebonden piek in de arbeid in de sectoren akkerbouw en vollegrondsgroente is erg groot, zodanig zelfs dat het boeren ervan weerhoudt om te schakelen.

http://www.lei.nl/publicaties/PDF/2002/6_xxx/6_02_09.pdf,

Eind december waren er in Vlaanderen net geen 194.000 volledig werklozen meer. De daling is voor een deel het gevolg van de schrapping van sommige werklozengroepen uit de statistieken, maar ook zonder die ingreep zou de werkloosheid zijn afgenomen. De seizoensgebonden inzinking aan het jaareinde is elk jaar het grootst bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB.

De Standaard,

De opmars die de index begin dit jaar aanvatte, ondervond nauwelijks hinder van de jaarlijkse, seizoengebonden terugval in de maand juli.

De Standaard,

Het terugbrengen en mogelijk wegnemen van seizoensgebonden piekbelastingen van vrachtauto's, zodat een optimale inzet per vrachtauto (zo vaak mogelijk inzetten) wordt gerealiseerd.

http://www.psd-online.nl/

(waterbeheer [natuur], waterschappen [natuur])
 • seizoensgebonden peilbeheer

Voor dijkversterking dient zowel buiten- als binnendijks een strook ruimte te worden gereserveerd. Er wordt overgeschakeld naar een seizoensgebonden peilbeheer. Dit betekent een hoog voorjaarspeil dat langzaam uitzakt in de zomer. De winterpeilen veranderen niet.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

De ontwikkelingen moeten gepaard gaan met groen/blauwe investeringen en mogen de toekomstige stijging van het IJsselmeerpeil en het seizoensgebonden peilbeheer op geen enkele wijze in de weg staan.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

 • seizoensgebonden prijsstijgingen

Eigenlijk hebben we te kampen met verschillende fenomenen: de stijgende vraag naar varkensvlees zorgt bij het begin van de zomer altijd voor seizoensgebonden prijsstijgingen.

De Standaard,

 • een seizoensgebonden product
 • seizoensgebonden producten
 • seizoensgebonden productie

Geregeld worden er gerechten samengesteld met seizoensgebonden producten, zoals verse mosselen op Sardijnse wijze.

http://www.lafiera.nl/ned/

Duurzame landbouw is een basisvoorwaarde voor (h)eerlijk voedsel, met een kleinschalige en diervriendelijke veehouderij gekoppeld aan de teelt van veevoeder, met een belangrijke rol voor regionale markten en een seizoengebonden productie en met een leefbaar inkomen voor de boer.

http://www.agalev.be/programma2003/index.html

Wilde zalm is een seizoengebonden product, wat betekent dat de aanvoer beperkt is.

http://www.delicatessenhuis.nl/

De onderneming stelt zowel geschenkballotins van allerlei gewichten en ballotins voor relatiegeschenken voor als seizoengebonden chocoladeproducten (paaseieren, al dan niet versierd).

http://www.obcebdbh.be/export/centre-information/publications/dossiers/es/2001_nl/es-chocolade/part0_nl.html,

In dezelfde periode ontstonden ook de seizoensgebonden producten, zoals kerst- en paasfiguurtjes en de Sinterklaasfiguurtjes.

http://users.skynet.be/cocachoc/nl-bedrijfsgegevens.htm,

 • seizoensgebonden taken

Met verenigde krachten kan dan gewerkt worden aan de op dat moment noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken, terwijl in de plant- en snoeiperiode iedereen voor deze specifieke seizoensgebonden taken kan ingezet worden.

http://www.hasselt.be/open.php?lang=nl=menu

 • seizoensgebonden toerisme
 • de seizoensgebonden toerismebranche

Het toerisme profiteert enorm van de 50-plussers, van wie velen, nu de kinderen het huis uit zijn, over de tijd en de middelen beschikken om zich luxueuzere vakanties te permitteren. De berucht seizoensgebonden toerisme-branche moet zich aanpassen aan deze bij uitstek belangrijke markt.

NRC,

 • seizoensgebonden verkoop

Door de bestelling kunnen wel 15 arbeiders aan de slag die anders, door de seizoengebonden lage verkoop, tijdelijk werkloos zouden zijn.

De Standaard,

 • een seizoensgebonden verschijnsel
 • sezoensgebonden verschijnselen

Het aantal doden door de kou is deze winter met meer dan driehonderd tot recordhoogte gestegen. Het stadsbestuur is onverschillig. "Een seizoensgebonden verschijnsel."

De Morgen,

Het thema voor het congres is: de invloed van seizoensgebonden verschijnselen op vroegere samenlevingen.

Meppeler Courant,

met bijwoord


 • erg seizoensgebonden
 • minder seizoensgebonden
 • niet seizoensgebonden
 • sterk seizoensgebonden
 • typisch seizoensgebonden
 • vaak seizoensgebonden
 • veelal seizoensgebonden
 • zeer seizoensgebonden

In zijn boek Nieuwe Biologische Principes ('s-Gravenhage, 1946) stelt hij dat elk organisme in staat is om tijdens perioden van voedselschaarste of andersoortige stress, de bronstperiode(n) te beperken in duur en sterker te profileren. Bij voedseloverschot en betere milieuomstandigheden daarentegen vlakken zij af en worden zij minder seizoensgebonden, zoals we ook zien bij onze huisdieren (domesticatie).

NRC,

'Vroeger hadden wij een ruim aanbod", zegt Jos Cosaert, verantwoordelijk voor het uitgeven van kalenders bij Lannoo, "maar nu is dat veeleer beperkt. Het is een product met een groot risico voor de detailhandel. Het neemt veel ruimte in beslag in een boekhandel en het is erg seizoengebonden."

De Standaard,

Volgens Stavast heeft de golfsport het voordeel dat zij niet seizoengebonden is.

Meppeler Courant,

De aardgasvraag kent een typisch seizoensgebonden verloop: een piekperiode tijdens de wintermaanden en een dalperiode in de zomer.

http://www.creg.be/pdf/PI/creg-ipg2001nl.pdf,

Hoewel roomijs erg seizoengebonden is, legt Farm Fresh Product weinig voorraad aan.

De Standaard,

Het ras kent een bronst welke niet seizoensgebonden is en is zeer vruchtbaar (meestal 2 lammeren).

http://www.schapenhoeve.nl/skudde.htm

Een verklaring voor de groeiende re-export is enerzijds de groei van de exportbedrijven zelf. Het zijn geen hap-snap-leveranciers meer, maar veelal pilaren waar hele supermarktketens op leunen. Zij worden voor hun klanten zo belangrijk, dat zij 365 dagen per jaar moeten kunnen leveren en onmogelijk afhankelijk kunnen zijn van uitsluitend de binnenlandse produktie van land- en tuinbouw, die veelal seizoensgebonden is.

NRC,

Carnavalsmuziek is dus ook sterk seizoensgebonden.

http://www.fenvlaanderen.be/fenomeen/oorsprong.htm

Zowel fruit als groente zijn in India sterk seizoensgebonden.

NRC,

Eén van deze allergieën is allergische rhinitis. In de volksmond hooikoorts genoemd. Deze naam stamt nog uit de tijd dat de hooitijd het seizoen was waarbij de symptomen het frequents voorkwamen. Hooikoorts is vaak seizoensgebonden.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

De toeristische trafiek is echter zeer seizoensgebonden: in juli en augustus bedraagt het aantal passagiers meer dan het dubbele van het maandelijkse gemiddelde.

De Standaard,

met werkwoord


 • iets seizoensgebonden behandelen

De natuureducatieve werking omvat het begeleiden van wandelingen voor leerlingen van het basisonderwijs vanaf het 4de leerjaar enerzijds en studenten van hoger en universitair onderwijs anderzijds. De educatie wordt thematisch en seizoensgebonden behandeld.

http://www.gent.be/

 • seizoensgebonden werken

Alles wat ze gebruikt komt uit de eigen tuin of uit het bos. Ze werkt seizoensgebonden. Heel af en toe koopt ze wat. Ze doet dat niet graag, maar met Nieuwjaar, bij bruiloften en geboortefeesten mag het wel eens wat buitensporiger.

Werk, Josse De Pauw,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • seizoensgebonden of permanent
 • streekgebonden en seizoensgebonden

Goede keuken is streek-en seizoensgebonden, verfijnt en veredelt verse en kwalitatieve marktproducten.

http://www.limburg.be/provincialelandbouwdienst/brochure-2003.pdf

De hoeveelheden water die in grote stedelijke en industriële gebieden, in landbouwgebieden en in toeristische centra aan grondwater worden onttrokken, overtreffen soms het natuurlijke regeneratievermogen van de watervoerende laag. Seizoensgebonden of permanente problemen om voldoende water ter beschikking te stellen zijn hiervan het gevolg.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • seizoensgebondenheid

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • niet-seizoensgebonden