separeren


separeren 1.0

(scheikunde [scheikunde])

iets van iets anders afscheiden of afzonderen
Vaak met betrekking tot chemische stoffen.

Semagram


Separeren…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Onder Magneet Procestechniek verstaan we het handlen en bewerken van verschillende vaste stoffen of vloeistoffen, welke nog 'verdwaald ijzer' bevatten. Bij dit separeren van ijzer- en staalresten uit produkten, wordt gebruik gemaakt van magnetisme.

   http://www.stortgoed-in-beweging.com/magnapower.html

   separeren 2.0

   iemand in ruimtelijke en sociale zin afzonderen als zijn geestelijke of lichamelijke gesteldheid daartoe aanleiding geeft

   Semagram


   Separeren…

   is een handeling

     Algemene voorbeelden


     Wie in een TBS-inrichting behandeld wil worden, kan daar baat bij hebben. Wie dat absoluut niet wil, heeft er ook niets aan. Ik heb een jaar gesepareerd gezeten, omdat ik me niet wilde laten behandelen.

     NRC,

     Hulpverleners mogen u alleen separeren of afzonderen bij gevaar (noodsituaties) of als dwangbehandeling. U kunt er ook zelf kiezen om naar de isoleer of afzondering te gaan, om tot rust te komen.

     http://www.dwangindezorg.nl/psychiatrische-problemen/client/c8-dwangmiddelen/c8-3-separeren-of-afzonderen/pc362-wanneer-mogen-hulpverleners-separeren,

     ‘In een kliniek met vier- tot vijfhonderd opnames per jaar doen zich hooguit vijf tot tien situaties voor waarin je mogelijk een patiënt voor een paar uur zou moeten separeren'.

     http://isoleerhel.blogspot.nl/2011/11/teamgeest-en-training-kunnen-separeren.html,

     Combinatiemogelijkheden


     met object


     • patiënten separeren

     Instap kan plaats vinden [...] om vervolgens met het resultaat van somatische screening rekening te kunnen houden bij 'individualiseren' van doseren, controleren en evt. aanvullend onderzoek van de relevante somatische of psychiatrische factoren [...]. Vaak zullen de screeningsfaciliteiten (patiënt gesepareerd, buiten kantooruren, op buitenlocaties of in ambulante voorzieningen) pas een volgende werkdag beschikbaar zijn.

     http://www.antenna.nl/lithium/

     Woordfamilie


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • separeerafdeling
     • separeerbeleid
     • separeercel