stampij


stampij 1.0

ophef; drukte

Semagram


Stampij…

is drukte

   Hoofdsemagram: ophef


   Algemene voorbeelden


   De stampei in de VS nam dusdanige vormen aan dat ik me verplicht zag erop te wijzen dat we niet meer deden dan onze plicht door de Boeing-MDC-fusie te toetsen aan de Europese fusieverordening.

   Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • stampij maken
   • stampij maken over iets

   De olifanten in het woud maken stampei, het aantal miskramen wordt abnormaal groot en de vreemdste geruchten beginnen een eigen leven te leiden.

   Hoe Ezra Doren zich naar Maleisië begeeft, Kris Peeraer,

   Beer maakt geen stampij, hij dreigt niet en komt niet met ongefundeerde beschuldigingen.

   NRC,

   Die plotse aandacht voor de slaagkansen van de aspirant-studenten-geneeskunde en -tandheelkunde staat in schril contrast met de afwezigheid van aandacht voor de zekerheid dat meer dan de helft van alle andere jongeren [...] zullen mislukken. Niemand stoort zich echt aan die jaarlijkse massale slachting. Soms heel even toch, als media of buitenlandse experts er stampij over maken.

   De Standaard,

   met adjectief ervoor


   • enorme stampij

   'Hoe is het met de commissie?' 'Gelazer,' zegt hij met een scheef lachje. 'Je hebt toch wel gelezen dat Ruud Bakker voorzitter is geworden?' Ze schudt haar hoofd. 'Eerlijk gezegd heb ik geen krant gezien. Waarom? Tineke de Raadt was het toch?' 'Nee, ja, dat wilde ze natuurlijk als Wouters vice-voorzitster, maar Bakker heeft namens de PvdA enorme stampei gemaakt'.

   De klokkenluider, Tomas Ross,

   in voorzetselgroep


   • met veel stampij

   Ik vond [...] dat ik wel naar een andere kamer kon, aan de voorkant, daar zat een hele leuke collega, een meisje met prachtige lange haren. Ik stapelde al mijn papieren op en begon met veel stampei te verhuizen. Haar vriend heeft me later achterop de fiets naar het crisiscentrum gebracht.

   NRC,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: over

   • stampij over iets

   Aller ogen waren eind vorig jaar gericht op de stampij over relatief minder belangrijke kwesties rond de kerncentrale Borssele, 'Poncke' Princen en het vliegveld Beek.

   NRC,

   met substantief ervoor


   • een hoop stampij

   Massaal ging De Reest ten aanval en onder die druk maakte de doelman een overtreding; hij drukte de bal onder water, terwijl hij werd aangevallen en dat is een strafworp. Vervolgens gooide hij de bal naar de scheidsrechter, die dacht dat het de bedoeling was hem flink te raken. De doelman moest, met vervanging, voor de duur van de wedstrijd het water verlaten. De Heerenveenspelers maakten een hoop stampij.

   Meppeler Courant,

   met telwoord ervoor


   • veel stampij

   Het bedrijfsleven maakt onnodig veel stampij over de kopieeraanslag die het sinds kort moet betalen, vindt de Stichting Reprorecht.

   Rotterdams Dagblad,