transferperiode


transferperiode 1.0

periode waarin wedstrijdspelers volgens de regels die gelden in hun sporttak, overgeschreven mogen worden naar een andere club; periode voor wisseling van sportclub

Semagram


Een transferperiode…

is een periode

 • [Tijd] situeert zich vaak tussen twee competities maar kan, afhankelijk van de sporttak en de daarvoor geldende regels, ook tussentijds plaatsvinden
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een wisseling van sportclub
 • [Betrokkene] heeft betrekking op zowel professionele spelers als op amateurs

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Spelers kunnen alleen getransfereerd worden als beide managers akkoord gaan. Er bestaan immers geen minimum en maximumwaarden voor de transfersommen meer. Na spelweek 25 is de transferperiode gesloten tot en met spelweek 31. In spelweek 32 is het weer mogelijk om transfers te doen die ingaan als het nieuwe voetbalseizoen start. Bij een transfer van een speler mag zijn nieuwe contract nooit eerder aflopen als dat zijn oude contract zou aflopen.

  http://www.voetbalmanager.nl/

  Ook stelt de Profliga voor de transferperiode te verlengen tot 27 juli. Vorige week bereikten de liga's van de Belgische voetbalbond een akkoord over een overgangsregeling tot 2000 voor de transferbedrijvigheid in ons land. Afgesproken werd toen voortaan te werken met zogenaamde solidariteitsvergoedingen. Die vergoeding (op basis van het aangeboden contract) moet worden betaald door een club die een einde-contractspeler bij een ander team weghaalt.

  De Standaard,

  In verband met de aankomende transferperiode treft u hieronder de termijnen die door clubs en spelers gehanteerd dienen te worden, daar waar het een overschrijving betreft. In bijgaand schema staat BVO voor betaaldvoetbalorganisatie, AV voor amateurvoetbal en BV voor betaald voetbal. AV-AV: Amateurspeler van een amateurvereniging naar een andere amateurvereniging als amateurspeler > 15 juni; een jeugdspeler uitkomend als amateurspeler voor een BVO naar een andere BVO waar hij als amateurspeler uitkomt.

  www.fbo.nl/fbo09321602/wp-content/plugins/.../download.php?id=186,

  In de loop van een seizoen kunnen maximum 2 overgangen worden toegestaan, en dit tot uiterlijk 31/12 (einde transferperiode). Voor de 2de overgang wordt een bijkomende administratiekost van 100 € in rekening gebracht aan de nieuwe volleybalvereniging. Het lidgeld en de verzekeringsbijdrage worden niet in mindering gebracht bij de afstanddoende volleybalvereniging.

  http://www.volleyvvb.be/?page_id=209#MENU

  Vrijdag kwam een einde aan een roerige transferperiode in het amateurvoetbal. Met name bij Brabantia zijn veel mutaties in de selectie. Veertien spelers gaan weg en daar komen er elf voor terug. Een overzicht van de wijzigingen bij de ploegen uit de hoogste klassen.

  http://www.ed.nl/sport/amateurvoetbal/roerige-transferperiode-amateurvoetbal-afgesloten-1.1632808,