tussenhandel


tussenhandel 1.0

handel die wordt gedreven door tussenpersonen zoals exporteurs, importeurs, groothandelaars, kleinhandelaars of opkopers, om waren of diensten van de producent of aanbieder naar een afnemer of consument te brengen; distributiehandel

Semagram


Tussenhandel…

is een activiteit

 • [Doel of bestemming] heeft als doel producten van de producent of aanbieder bij een afnemer of consument te brengen
 • [Betrokkene] vindt plaats tussen een exporteur en een importeur of tussen een importeur en een groothandelaar, tussen een groothandelaar en grossier of eindverkoper zoals een winkelier, tussen de eindverkoper en eindverbruiker of afnemer, of door een opkoper die waren bij een producent opkoopt en aan een afnemer zoals een verwerkend bedrijf verkoopt
 • [Object betroffen] heeft betrekking op producten en diensten die op de markt moeten worden gebracht

  Algemene voorbeelden


  In het verleden lag de keuze voor het intermediair voor de hand. Tussenhandel was toen in ieder geval een waardetoevoegende activiteit [...]. De intermediairverzekeraar is ervan overtuigd dat het grootste gedeelte van de verzekeringsproducten een gedegen advies behoeft en niet of nauwelijks via een direct kanaal als internet verkocht kan worden.

  http://74.125.77.132/search?q=cache:564dpGPe5yAJ:arno.uvt.nl/show.cgi%3Ffid%3D6178+%22Tussenhandel+was+toen+in+ieder+geval+een+waardetoevoegende+activiteit%22&cd=2&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-a

  Een van de beloften van internet, tien jaar geleden, was dat er geen tussenhandel meer zou zijn. Mensen konden bijvoorbeeld het nieuws 'direct van de bron' betrekken [...]. Fabrieken zouden geen distributeurs meer nodig hebben en direct online verkopen.

  http://www.hcc.nl/eCache/DEF/3/077.html,

  Met de beschikking over eigen vrachtauto's, was het geen moeilijke keuze om Tinto-Rico op te richten en volledig te specialiseren in de import van Spaanse wijn. Voordeel van deze werkwijze is dat onnodige tussenhandel is uitgesloten.

  http://www.tinto-rico.nl/,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • tussenhandel in producten
  • tussenhandel in wapens

  Een lidstaat kan nationale wetgeving aannemen [...] waarbij een vergunningsplicht wordt opgelegd voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik, indien de tussenhandelaar redenen heeft om te vermoeden dat de betrokken producten bestemd [...] kunnen zijn voor een van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

  http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/09/st07/st07815.nl09.pdf,

  Nederlandse handelaren die zich in het buitenland schuldig maken aan tussenhandel in wapens, hebben nog altijd weinig te duchten van de Nederlandse overheid.

  http://www.humanistischvredesberaad.nl/Persbericht%20campagne%20tegen%20wapenhandel%20mei.pdf,

  tussenhandel 1.1

  bedrijf dat waren of diensten doorverkoopt om ze van een producent of aanbieder naar de afnemer of consument te brengen; distributiebedrijf

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Algemene voorbeelden


  Als eindgebruiker is het van belang te weten waar de brandstof vandaan komt. Bijvoorbeeld direct van de raffinaderij of van een tussenhandel waar mogelijk vermenging met andere partijen plaatsvindt.

  http://www.logistiek.nl/experts/id523-Sludgevorming_bij_LPG_vorkheftrucks.html,

  De groothandel is een tussenhandel die opereert tussen fabriek en winkel.

  http://www.zadkine.nl/smartsite20481.html

  Dit zijn fabriekswinkels waar niet-dagelijkse artikelen zonder tussenkomst van een tussenhandel door de producent aan de consument worden aangeboden.

  www.zuidoost.amsterdam.nl/aspx/download.aspx?file=/... -,

  Hij was weer begonnen met een tussenhandel in muziek.

  De dag van de jas, Nelleke Zandvliet,

  tussenhandel 1.2

  geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de tussenhandel, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. als aaneenschakeling van bedrijven die voor zeker product een specifieke distributieketen vormt van de producent naar de consument; geheel van distributiebedrijven

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.2

  Algemene voorbeelden


  De tussenhandel kan - mede afhankelijk van de aard van het product of de dienst - uit een of meer schakels bestaan (importeur - groothandel - detailhandel).

  http://books.google.nl/books?id=3qWsbYtBNesC&pg=PA127&lpg=PA127&dq=tussenhandelaar+detaillist&source=bl&ots=Y7uLtynsTd&sig=ptk39sHNH27_-VlyIf2yxtOKy4Q&hl=nl&ei=i7e8SsnQBoTY-Qbk8vXRCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10#v=onepage&q=&f=false,

  Op dit moment wordt ca. 70% van de consumentenprijs bepaald door de tussenhandel zoals importeurs, exporteurs, groothandelaren, grossiers en detailhandelaren die elk hun eigen bedrijfspanden en auto's, magazijn en voorraad, personeel en automatisering, vertegenwoordigers en reclame nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

  http://www.erp-winweb.nl/MLM.htm

  Netwerk Marketing [...]. Dit houdt simpelweg in dat de tussenhandel (groothandel en detaillist) wordt overgeslagen, waardoor er voor de individuele deelnemer veel marge over blijft.

  http://www.nationalevacaturebank.nl/vac/3288020/

  Trekdistributie (pull strategy). De fabrikant stimuleert de vraag bij de consument over het hoofd van de tussenhandel heen. De consument gaat bij de tussenhandel naar het produkt vragen, deze gaat naar het product vragen bij de fabrikant. Instrumenten die de fabrikant gebruikt zijn themareclame (merkbekendheid opbouwen) en sales promotions (door tijdelijke acties vraag stimuleren).

  http://www.kennisdomeinen.nl/Kennisdomein%20Marketing_9.htm

  tussenhandel 2.0

  handel die tussenpersonen zoals grossiers drijven om goederen van de groothandel te distribueren naar de kleinhandel of naar grote afnemers, en die men in de distributieketen als een aparte schakel beschouwt of soms tot de groothandel rekent
  Zie voor de verbinding met de groothandelsactiviteiten nog de rubriek van de voorbeelden bij 2.2 hieronder.

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Semagram


  Tussenhandel…

  is een activiteit

  • [Doel of bestemming] heeft als doel producten die zijn betrokken van de groothandel bij de kleinhandel of bij een grote afnemer te brengen
  • [Betrokkene] vindt meestal plaats tussen een grossier en, aan koperszijde, een kleinhandelaar of grote afnemer
  • [Object betroffen] heeft betrekking op producten die op de markt moeten worden gebracht
  • [Onderscheid of tegenstelling] wordt veelal onderscheiden van de groothandel en de kleinhandel

  Algemene voorbeelden


  "Ik weet zeker dat er straks veel brood in tussenhandel en detailhandel zit."

  http://www.vlaardingen.nl/Internet/Stadswerk/Docs/RivierzoneNieuws3februari2003.pdf,

  Combinatiemogelijkheden


  met ander, nevengeschikt substantief


  • groothandel en tussenhandel

  Van de opslagen zijn vrijgesteld de ondernemingen waarin uitsluitend landbouw wordt uitgeoefend, ondernemingen waarin uitsluitend bosbouw wordt uitgeoefend en ondernemingen in de sectoren groenten en fruit en bloemen en planten waarin uitsluitend de groot- en tussenhandel wordt uitgeoefend.

  http://www.ser.nl/~/media/DB_pbo_bladen/2005/41_60/pbo_053_20050923.ashx,

  Van de bedrijven in de groot- en tussenhandel geeft 17 procent aan niet te maken te hebben met voorraden.

  http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/erp/1419499/1276992/aandeel-ituitgaven-voor-logistiek-gaat-stijgen.html,

  tussenhandel 2.1

  bedrijf dat goederen distribueert van de groothandel naar de kleinhandel of naar grote afnemers, en dat men in de distributieketen doorgaans beschouwt als een aparte schakel of soms als onderdeel van de groothandelsbedrijven
  Zie voor de verbinding met de groothandelsactiviteiten nog de rubriek van de voorbeelden bij 2.2 hieronder.

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen2.0 : 2.1

  Algemene voorbeelden


  Normaal gesproken gaat een product van de fabriek naar de groothandel, naar verschillende tussenhandels, naar de winkel en dan naar de klant.

  http://www.sunbis.nl/pageID_6729596.html

  Teammarketing wordt ook wel netwerkmarketing [...] genoemd. Wereldwijd is dit één van de snelst groeiende distributievormen [...]. Het basisprincipe is heel eenvoudig. Producten komen niet op de markt via eerst de fabrikant, daarna de groothandel, vervolgens de tussenhandel, waarna mogelijk nog de detailhandel zoals een winkel. Producten worden direct geleverd aan zelfstandige distributeurs.

  http://barbaraenmiranda.biz/FAQ.html

  In deze sectoren leveren wij niet aan de eindgebruiker, maar bijvoorbeeld aan groothandels, tussenhandels, installateurs, detaillisten, aannemers, fabrikanten en andere professionele wederverkopers.

  http://www.bosta.nl/bsta?waxtrapp=qiceaDsHcnOjmOhIECJD

  Het belangrijkste verschil tussen een inkoopcombinatie en een vrijwillig filiaalbedrijf is dat bij een vrijwillig fliaalbedrijf juist wel een samenwerking bestaat met de grossier. Het doel van een inkoopcombinatie is de zelfstandigheid te behouden en om de tussenhandel (grossier) uit te schakelen, hetgeen zal resulteren in een betere winst.

  http://www.examenplein.nl/viewtopic.php?id=1107,

  Combinatiemogelijkheden


  met ander, nevengeschikt substantief


  • groothandel en tussenhandel

  De inkomsten van de SBBK zullen bestaan uit giften, donaties, schenkingen van particulieren maar vooral van bedrijven. Zo zullen alle hengelsportwinkeliers, de groot- en tussenhandels verzocht gaan worden een bijdrage te doen.

  http://www.karperstudiegroep.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=335,

  In deze gids staan glashandels voor het leveren en plaatsen van glas, 24uurs service bij glasschade, groothandels en tussenhandels in glas, levering van glas aan particulieren en glas in lood ateliers.

  http://www.glashandel.org/middelburg/,

  tussenhandel 2.2

  geheel van bedrijven dat goederen distribueert van de groothandel naar de kleinhandel of naar grote afnemers, beschouwd in hun totaliteit als aparte bedrijfstak of in een ander verband, bv. als aaneenschakeling van bedrijven die voor zeker product een specifieke distributieketen vormt van de groothandel naar de kleinhandel

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen2.0 : 2.2

  Algemene voorbeelden


  De groothandel in groente en fruit kan in een aantal branches worden onderverdeeld. Genoemd kunnen worden de exporterende groothandel, de importerende groothandel, de binnenlandse groothandel, de tussenhandel (inclusief sorteer- en pakstations) en de groentebewerkingsbedrijven.

  http://www.mkbnext.nl/faces/pages/content/SectorInformatie/Agrifood/#Groente-en-fruit,

  De hoge productiekosten worden gecompenseerd door niet via de tussenhandel maar direct aan de detaillist te leveren.

  http://www.cambrinus.nl/brw/BOEI.HTM,

  Tussenhandel. Ten tweede is er de marge van de traditionele tussenhandel, die groot inkoopt, en op afroep aan de normale detaillist levert. Wij hebben niks te maken met deze tussenhandel, omdat we rechtstreeks inkopen bij de producent. De marge van de tussenhandel hoeft dus ook niet in de prijzen verwerkt te worden.

  http://www.degrootstejeans.nl/default.asp?id=304

  Combinatiemogelijkheden


  met ander, nevengeschikt substantief


  • groothandel en tussenhandel

  De inzameldienst kan ook KWD-afval (bedrijfsafval uit de Kantoor-, Winkel- en Dienstensector) inzamelen. Tot deze sector worden gerekend: de groot- en tussenhandel, detailhandel, horeca, communicatiebedrijven, bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening en openbaar bestuur.

  http://www.vianen.nl/websites/common/download.asp?PropId=3790,

  In de filosofie van de RBTT-Bank vormen het midden- en kleinbedrijf een belangrijk hoeksteen voor de nationale economische groei [...]. De sector omvat, doch is niet beperkt tot, bouwnijverheid, detailhandel, groot- en tussenhandel, horeca en toerisme, ICT, industrie [...], allemaal subsectoren die niet weg te denken zijn uit het voortvarend functioneren van de samenleving.

  http://www.dewestonline.cq-link.sr/main.asp?id=14198

  Op het circa 80 ha grote bedrijventerrein zijn zo'n 140 bedrijven gevestigd. Er zijn met name bedrijven gevestigd in de sectoren industrie, groot- en tussenhandel en bouw.

  http://www.venlo.nl/wonen_milieu/projectbesluiten/Documents/Veegtes/Bedrijventerrein%20Veegtes%20compleet.pdf,