tweeslachtigheid


tweeslachtigheid 1.0

verschijnsel dat een organisme twee geslachten heeft; het hebben van twee geslachten; het voorkomen van functionerende mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen of geslachtsklieren bij hetzelfde organisme; het tweeslachtig zijn; hermafroditisme

Semagram


Tweeslachtigheid…

is een verschijnsel

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is het verschijnsel dat een organisme twee geslachten heeft; is het voorkomen van functionerende mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen of geslachtsklieren bij hetzelfde organisme

  Algemene voorbeelden


  Onderzoek begin jaren tachtig gedaan in Engeland en Wales wees uit dat ongeveer vijf procent van de vissen tweeslachtig waren. Dat lijkt veel, maar ter nuancering kan worden aangevoerd dat tweeslachtigheid geen onbekend verschijnsel is bij vissen.

  http://www.c3.nl/evv/ev-eustrogenen.htm,

  Volgens specialisten zijn er vaak misverstanden rond de aandoening. Dokter Jay Hayes-Light zegt: "Tweeslachtigheid, het is geen levensstijl die je kiest, maar een medische aandoening. Het geval van Caroline is een typisch voorbeeld. Hermafrodieten worden vaak verward met transseksuelen. Deze mensen worden vaak gediscrimineerd doordat hun aandoening generaties lang geheim gehouden werd door hun ouders en andere familieleden."

  https://www.hln.be/bizar/vrouw-leeft-41-jaar-als-man-omdat-ouders-niet-vertelden-dat-ze-hermafrodiet-was~a3d064ad/,

  Tweeslachtigheid komt in het plantenrijk veel voor, en ook bij dieren zie je het geregeld, met name bij regenwormen, slakken, platwormen en bepaalde vissoorten. Tweeslachtigheid kan een voordeel zijn omdat een dier niet lang naar een maatje hoeft uit te kijken: de eerste de beste soortgenoot is meteen al een mogelijke partner.

  http://wibnet.nl/dieren/voortplanting/zijn-er-tweeslachtige-dieren-in-de-natuur,

  tweeslachtigheid 2.0

  het hebben van eigenschappen van twee zaken; het tussen twee zaken in zitten; tegenstrijdigheid; ambivalentie

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Semagram


  Tweeslachtigheid…

  is een verschijnsel

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is het hebben van eigenschappen van twee zaken

   Algemene voorbeelden


   Dee beschouwde, ten onrechte, die eigenschap als typisch voor de 'Belanda', die, zoals zij het ooit uitdrukte, zich als een kameleon kan gedragen om de omgeving waarin hij domineren wil naar zijn hand te zetten. Misschien heeft zij later begrepen dat het mijn manier – en de hare! – was om te leven met de innerlijke verdeeldheid die ons beiden kenmerkt. Heb ik het recht Dee 'uit te leggen'? Kan ik dat, zonder zelf in het geding te zijn? Ik ben bang voor de tweeslachtigheid, de dubbelzinnigheid van de afweer die ik voel.

   Sleuteloog, Hella S. Haasse,

   Hij spreekt zoals de mannen spreken die wonen in de huizen van de madammen. Hij voelt de tweeslachtigheid aan, en duwt de vrouwenhand van zijn schouder weg.

   De Standaard,

   De tweeslachtigheid brengt de SP-leiding in politieke verlegenheid.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: in

   • tweeslachtigheid in beleid

   Democratische grondrechten zijn een groot goed, die behouden moeten worden. Wat kan de VDE daaraan doen? De VDE prikkelt het publieke debat door vragen te stellen, het geluid van burgers te laten horen, waarop geen antwoord komt. Over bijvoorbeeld het nut van een referendum, de mogelijkheden van een federaal Europa of een gekozen president, over de tegenvallende koers van de euro of tweeslachtigheid in beleid, de Nederlandse koers in Europa en vele andere thema's.

   http://www.democratisch-europa.nl/

   Voorzetsel: van

   • de tweeslachtigheid van de situatie

   Openlijke steun kreeg Washington - zoals te verwachten - uit Koeweit. Maar zelfs de Saudi's hielden het bij signalen van bijval onder tafel. Bij de rechtvaardiging van de beschietingen van Iraakse installaties gingen de Verenigde Staten losjes om met de teksten van een VN-resolutie. Maar ook achter de wijze waarop tegenstanders, verwijzend naar hetzelfde document, de operaties afkeurden, ging vaak iets heel anders schuil. Zorgen over de tweeslachtigheid van de situatie, zeker. Met het feit dat Saddam Hoessein door een van de strijdende Koerdische fracties werd uitgenodigd om de noordelijke "verboden zone" binnen te trekken.

   De Standaard,