vernieuwingsschool


vernieuwingsschool 1.0

((vooral) in Nederland)

school waar gebruik gemaakt wordt van vernieuwende pedagogische methodes, zoals die van Freinet, Montessori en Steiner

Semagram


Een vernieuwingsschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   De schotten tussen regulier en vernieuwingsonderwijs mogen dan in de klas zijn geslecht. Voor een lesbevoegdheid aan een vernieuwingsschool dient een student nog immer een apart diploma te halen.

   Meppeler Courant,

   In de zogenoemde traditionele vernieuwingsscholen (bv. montessori-, dalton- en jenaplanscholen) wordt vanouds wel gewerkt met een aanpak die rekening houdt met individuele verschillen en die het zelfstandig werken van de leerling centraal stelt.

   http://www.gymnasiumnu.nl/,