viseter


viseter 1.0

iemand die, al dan niet regelmatig, vis eet

Semagram


Een viseter…

is een persoon

 • [Gedrag] eet soms of regelmatig vis

  Algemene voorbeelden


  Bij een andere presentatie van het resultaat is de uitslag veel positiever voor de visboer: een vergelijkig van alle mannen die vis aten met alle mannen die geen vis aten levert een relatief risico van 0,74 voor de viseters.

  NRC,

  Mijn vrouw, viseter van geboorte, maakt nu plots een zeer vermoeide indruk.

  Werk, Josse De Pauw,

  De viseters hadden een wat lager cholesterolniveau en een lagere gemiddelde bloeddruk (123/73 millimeter kwik, tegen 133/76).

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een grote viseter
  • een kleine viseter
  • een stevige viseter

  De Britten mogen dan al kleine viseters zijn vergeleken bij de Spanjaarden, ze leven als eilandbewoners wel intens mee met het lot van "hun" vissers.

  De Standaard,

  Tegenstanders van de visvangst en oplopende visconsumptie kunnen uit de studie een voor de visindustrie onplezierig resultaat presenteren: de 20% grootste viseters (vaker dan zesmaal per week) hadden een iets hoger risico (1,13 keer) op hart- en vaatziekten dan de 20% mannen die het minst vis aten.

  NRC,

  Mensen die capsules slikken, nemen soms meer dan twintig keer meer visolie in dan een stevige viseter.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • niet-viseter

  viseter 2.0

  dier dat hoofdzakelijk of uitsluitend vissen als voedsel gebruikt; dier dat vis eet

  Semagram


  Een viseter…

  is een dier

  • [Gedrag] voedt zich hoofdzakelijk of uitsluitend met vis; is een vleeseter
  • [Verscheidenheid] is heel vaak een vleesetend zoogdier dat in of nabij het water leeft of een roofvogel

   Algemene voorbeelden


   De geep is een viseter dus daar moeten we dan ook gebruik van maken. De makreel is prima aas, als er maar reepjes worden gesneden die lang, dun en smal zijn. Ook de geep zelf kan prima als aas dienst doen.

   http://www.hengelsport.com/pub/?MIval=HS2_artikelen_zout=12

   Zeker voor een viseter als de ijsvogel zijn lange, strenge winters, als de beken en kreken dichtvriezen, vaak fataal.

   http://www.spidernet.nl/~vox/Artikelen/ijsvogel.html,

   Er is dan niets bereikt voor het welzijn van de wilde populatie en anderzijds zijn enorme hoeveelheden gekweekte vissen tevergeefs opgeofferd als een makkelijke prooi voor ziekten, parasieten, viseters en ongeduldige hengelaars.

   http://home.wxs.nl/~hwdenie/